Álláspályázat - tudományos munkatárs

Álláspályázat - tudományos munkatárs

Társadalomtudományi Kutatóközpont Főigazgatója pályázatot hirdet           

tudományos munkatársi munkakör betöltésére

a Politikatudományi intézetébe

 

 

Feladatkör:

Tudományos kutatómunka végzése a Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetben (TK PTI) osztályvezető irányításával.

Kutatási téma:

A kutatási témának illeszkednie kell a TK PTI osztályainak kutatási témáihoz, ld. többek között (1) a klímaügyek közpolitikai és politikai vonatkozásai; (2) Közép-Kelet Európa politikai gazdaságtana; (3) politika és kollektív motivált megismerés; (4) identitások forradalma Európában és a világban; (5) közép-európai politikai rendszerek, politikai rendszerek összehasonlító elemzésének módszerei. (bővebb információ: https://politikatudomany.tk.hu/ -» Intézet -» Osztályok).

 

Pályázati feltételek:                      

 • egyetemi végzettség: politikatudományi vagy más társadalomtudományi szakon;
 • doktori fokozat (PhD) politikatudományi vagy más társadalomtudományi ág valamelyikében;
 • magas szintű angol nyelvtudás;
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség;
 • külföldi bizonyítvány és oklevél által tanúsított egyetemi végzettségi szint esetén a 2001. évi C. törvény szerinti elismerési vagy honosítási eljárás megléte.

 

Előnyök:

 • politikatudományi végzettség vagy kutatási tapasztalat;
 • haladó kvantitatív ill. kvalitatív módszertani felkészültség
 • demonstráltan magas színvonalú angol tudományos szaknyelvi ismeretek

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Egy 2 oldalas angol nyelvű kutatási tervet a munkavégzés időszaka alatt kivitelezhető lehetséges kutatásról, amely kitér a kutatási kérdésre, hipotézisekre, a vizsgálat módszereire, illetve a téma elméleti hátterére;
 • A pályázó szakmai önéletrajzát és publikációs jegyzékét;
 • A pályázó legjobbnak tartott magyar vagy angol nyelvű publikációja vagy tudományos dolgozata (vagy TDK dolgozat, szakdolgozat) elektronikus példányát;
 • A végzettséget igazoló okirat másolatát;
 • A nyelvtudást igazoló okirat másolatát;
 • Beleegyezési nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez (a nyilatkozatminta letölthető a https://tk.mta.hu/adatvedelem oldalról).

 

A pályázati eljárással kapcsolatos ügyintézés magában foglalja a pályázó meghatározott személyes adatainak kezelését. A Társadalomtudományi Kutatóközpontban folytatott adatkezelés szabályai, beleértve a pályázati eljárással összefüggésben folytatott adatkezelés részletes tájékoztatóját, megismerhetők a https://tk.mta.hu/adatvedelem oldalon.

A munkavégzés helye:

Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet.

1097 Budapest, Tóth Kálmán u.4.

 

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. március 19.

 

A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni Dicsőné Nagy Judit részére a pti@tk.hu, e- mail címre.

Kérjük, a levél tárgyában jelölje meg: MUNKATARS/TK/PTI/2021.

 

A pályázat elbírálásnak határideje: 2021. március 25.

 

A pályázat elbírálásnak módja:

A beadott kutatási terv értékelése és szóbeli elbeszélgetés alapján. A pályázatokat válasz e-mailben visszaigazoljuk, a pályázók közül azonban csak a szóbeli interjúra hívott jelentkezők kapnak visszajelzést. A szóbeli elbeszélgetés megtartására a járványra való tekintettel internetes alkalmazáson keresztül is sor kerülhet. A szóbeli meghallgatás várható időpontja: 2021. 03.22-25. között lesz. 

 

A tudományos munkatárs jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a munkatörvényéről szóló 2012. évi I. törvényben előírt rendelkezések, valamint a Társadalomtudományi Kutatóközpontban hatályos szabályzatok és Főigazgatói utasítások az irányadók.

 

A munkakör az elbírálást követően 2021. március 1-től tölthető be heti 20 órás munkaidőben, a Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A kinevezés négy hónapos próbaidő kikötésével 10 hónapra szól, amely teljesítménytől és finanszírozástól függően meghosszabbítható.

 

A beérkezett pályázati anyagokat (a nyertes pályázat kivételével) megsemmisítjük, illetve a pályázó kifejezett kérése esetén a jövőben felmerülő további álláslehetőségek kapcsán 1 évig megőrizzük.

 

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást ad: D. Nagy Judit az alábbi e-mail címen keresztül: pti@tk.hu