Álláspályázat - tudományos főmunkatárs

Álláspályázat - tudományos főmunkatárs

A Társadalomtudományi Kutatóközpont

Főigazgatója pályázatot hirdet

tudományos főmunkatársi

munkakör betöltésére

 

Feladatkör:

Tudományos kutatómunka végzése a Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetben (TK PTI) osztályvezető irányításával.

Kutatási téma:

A kutatási témának illeszkednie kell a TK PTI osztályainak kutatási témáihoz (bővebb információ: https://politikatudomany.tk.hu/ -» Intézet -» Osztályok).

 

Pályázati elvárások:

 • egyetemi végzettség: politikatudományi vagy más társadalomtudományi szakon;
 • PhD fokozat;
 • magas szintű angol nyelvtudás;
 • korábban beadott vagy elnyert, legalább 2000 euró értékű nemzetközi kutatási pályázat (ennek visszaigazolását kérjük csatolni);
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség;
 • külföldi bizonyítvány és oklevél által tanúsított egyetemi végzettségi szint esetén a 2001. évi C. törvény szerinti elismerési vagy honosítási eljárás megléte.

 

Előnyt jelent:

 • politikatudományi végzettség;
 • haladó kvantitatív ill. kvalitatív módszertani felkészültség;
 • hazai vagy nemzetközi tudományos kutatásvezetői tapasztalat;
 • demonstráltan magas színvonalú angol tudományos szaknyelvi ismeretek
 • impakt faktoros vagy a Scimago szerinti Q1-es folyóiratban megjelent publikációk.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Egy 1 oldalas angol nyelvű kutatási tervet a munkavégzés időszaka alatt kivitelezhető lehetséges kutatásról, amely kitér a kutatási kérdésre, hipotézisekre, a vizsgálat módszereire, illetve a téma elméleti hátterére;
 • A pályázó szakmai önéletrajzát és publikációs jegyzékét;
 • A pályázó legjobbnak tartott angol nyelvű publikációja elektronikus példányát;
 • A végzettséget igazoló okirat másolatát;
 • A nyelvtudást igazoló okirat másolatát;
 • Beleegyezési nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez (a nyilatkozatminta letölthető a https://tk.hu/adatvedelem oldalról).

 

A pályázati eljárással kapcsolatos ügyintézés magában foglalja a pályázó meghatározott személyes adatainak kezelését. A Társadalomtudományi Kutatóközpontban folytatott adatkezelés szabályai, beleértve a pályázati eljárással összefüggésben folytatott adatkezelés részletes tájékoztatóját, megismerhetők a https://tk.mta.hu/adatvedelem oldalon.

 

A munkavégzés helye:

Társadalomtudományi Kutatóközpont, 1094 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

 

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. május 14.

 

A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni a PTI@tk.hu e-mail címre. Az e-mail tárgyában tüntessék fel: FŐMUNKATÁRS/PTI/2021.

A pályázat elbírálása: 2021. május 21.

A beadott kutatási terv értékelése és szóbeli elbeszélgetés alapján. A pályázatokat válasz e-mailben visszaigazoljuk, a pályázók közül azonban csak a szóbeli interjúra hívott jelentkezők kapnak visszajelzést. A szóbeli elbeszélgetés megtartására a járványra való tekintettel internetes alkalmazáson keresztül is sor kerülhet. A szóbeli meghallgatás várható időpontja: 2021. május 19-20.-a között lesz. 

Az állás betöltése:

Az alkalmazás határozott idejű, részmunkaidős (heti 20 órás) munkaviszony, mely az elbírálást követően 2021. június 1-től tölthető be a Társadalomtudományi Kutatóközpontban, 3 hónap próbaidő kikötésével 1 évre szól, amely teljesítménytől és finanszírozástól függően meghosszabbítható.

A tudományos főmunkatárs jogállására, munkabérére és egyéb juttatásaira a munkatörvényéről szóló 2012. évi I. törvényben előírt rendelkezések, valamint a Társadalomtudományi Kutatóközpontban hatályos szabályzatok és Főigazgatói utasítások az irányadók.

Amennyiben kérdése van a pályáztatott munkakörrel kapcsolatban:

Dicsőné Nagy Judit ad tájékoztatást a PTI@tk.hu címen keresztül.

 

Budapest, 2021. 04. 28.