Tudományos segédmunkatársi álláspályázat

Tudományos segédmunkatársi álláspályázat

Feladatkör:

Tudományos kutatómunka végzése a Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetben (TK PTI).

Kutatási téma:

A tudományos segédmunkatárs a „Hálózatos lokalitás: A közösségi média helyi politikában játszott szerepének vizsgálata” kutatási projekt (OTKA-FK: 135189, kut.vez: Bene Márton) munkálataiba kapcsolódik be. Ennek keretében kvantitatív és kvalitatív kutatásokat végez a közösségi média helyi politikában játszott szerepével kapcsolatban, és részt vesz a kutatás adatgyűjtési, disszeminációs (pl. tanulmányírás), adminisztratív és koordinációs feladataiban.

 

Pályázati feltételek:                      

 • egyetemi végzettség: politikatudományi vagy más társadalomtudományi szakon;
 • magas szintű angol nyelvtudás;
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség;

 

Előnyök:

 • politikatudományi végzettség vagy kutatási tapasztalat;
 • folyamatban lévő politikatudományi vagy más társadalomtudományi doktori tanulmányok;
 • haladó kvantitatív ill. kvalitatív módszertani felkészültség
 • demonstráltan magas színvonalú angol tudományos szaknyelvi ismeretek

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Egy 1 oldalas angol nyelvű motivációs levél
 • A pályázó szakmai önéletrajzát és publikációs jegyzékét;
 • A pályázó legjobbnak tartott magyar vagy angol nyelvű publikációja vagy tudományos dolgozata (vagy TDK dolgozat, szakdolgozat) elektronikus példányát;
 • A végzettséget igazoló okirat másolatát;
 • A nyelvtudást igazoló okirat másolatát;
 • Beleegyezési nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez (a nyilatkozatminta letölthető a https://tk.mta.hu/adatvedelem oldalról).

 

A pályázati eljárással kapcsolatos adatkezelés szabályai megismerhetők a https://tk.mta.hu/adatvedelem oldalon.

 

A munkavégzés helye:         Társadalomtudományi Kutatóközpont

1097 Budapest, Tóth Kálmán u.4.

 

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. november 21.

 

A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni a pti@tk.hu, e- mail címre.

Kérjük, a levél tárgyában jelölje meg: SEGEDMUNKATARS/OTKA

A pályázat elbírálásnak határideje: 2021. november 30.

A pályázat elbírálásnak módja:

A beadott anyagok értékelése és szóbeli elbeszélgetés alapján. A pályázatokat válasz e-mailben visszaigazoljuk. A szóbeli elbeszélgetés megtartására a járványra való tekintettel internetes alkalmazáson keresztül is sor kerülhet. A szóbeli meghallgatás várható időpontja: 2021. december 9.

A munkakör legkorábban 2022. január 1-től tölthető be heti 20 órás munkaidőben, a Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A jogviszony három hónapos próbaidő kikötésével 2023. június 30-ig szól.

A beérkezett pályázati anyagokat (a nyertes pályázat kivételével) megsemmisítjük, illetve a pályázó kifejezett kérése esetén a jövőben felmerülő további álláslehetőségek kapcsán 1 évig megőrizzük.

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást ad: Bene Márton a bene.marton@tk.hu címen keresztül.