Pályázati felhívás tudományos főmunkatársi közalkalmazotti munkakör betöltésére

Pályázati felhívás tudományos főmunkatársi közalkalmazotti munkakör betöltésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Társadalomtudományi Kutatóközpont

           Főigazgatója pályázatot hirdet            

tudományos főmunkatársi közalkalmazotti munkakör betöltésére

a Politikatudományi intézetébe

 

Feladatkör:

Tudományos kutatómunka végzése a Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetben (TK PTI) osztályvezető irányításával.

 

Kutatási téma:

Politikai viselkedés, véleményformálás, politikai interakciók, attitűdök, érzelmek és választói magatartás politikatudományi aspektusainak empirikus kutatása. 

 

Pályázati feltételek:                      

 • egyetemi végzettség: politikatudományi vagy más társadalomtudományi szakon;
 • politikatudományi vagy más társadalomtudományi képzésben elért PhD fokozat;
 • demonstráltan magas színvonalú angol tudományos szaknyelvi ismeretek;
 • korábban beadott vagy elnyert, legalább 2000 euró értékű nemzetközi kutatási pályázat (ennek visszaigazolását kérjük csatolni);
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség;
 • külföldi bizonyítvány és oklevél által tanúsított egyetemi végzettségi szint esetén a 2001. évi C. törvény szerinti elismerési vagy honosítási eljárás megléte.

 

Előnyök:

 • politikatudományi végzettség;
 • haladó kvantitatív ill. kvalitatív módszertani felkészültség;
 • hazai vagy nemzetközi tudományos kutatásvezetői tapasztalat;
 • impakt faktoros vagy a Scimago szerinti Q1-es folyóiratban megjelent publikációk.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Egy 2 oldalas angol nyelvű kutatási tervet a munkavégzés időszaka alatt kivitelezhető kutatásról, amely kitér a kutatási kérdésre, hipotézisekre, a vizsgálat módszereire, illetve a téma elméleti hátterére;
 • A pályázó szakmai önéletrajzát és publikációs jegyzékét;
 • A pályázó legjobbnak tartott angol nyelvű publikációja elektronikus példányát;
 • A végzettséget igazoló okirat másolatát;
 • A nyelvtudást igazoló okirat másolatát;
 • Beleegyezési nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez (a nyilatkozatminta letölthető a thttps://tk.mta.hu/adatvedelem oldalról).

 

A pályázati eljárással kapcsolatos adatkezelés szabályai megismerhetők a https://tk.mta.hu/adatvedelem oldalon.

 

 

A munkavégzés helye:

Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet.

1097 Budapest, Tóth Kálmán u.4.

 

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. november 23. 15:00

A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni Dicsőné Nagy Judit részére a pti@tk.hu, e- mail címre.

Kérjük, a levél tárgyában jelölje meg: FŐMUNKATARS/PTI/2021.

 

A pályázat elbírálásnak határideje: 2021. november 30.

 

A pályázat elbírálásnak módja:

A beadott kutatási terv értékelése és szóbeli elbeszélgetés alapján. A pályázatokat válasz e-mailben visszaigazoljuk, a pályázók közül azonban csak a szóbeli interjúra hívott jelentkezők kapnak visszajelzést. A szóbeli elbeszélgetés megtartására a járványra való tekintettel internetes alkalmazáson keresztül is sor kerülhet. A szóbeli meghallgatás várható időpontja: 2021. november 24. és 26-a között lesz. 

 

A tudományos főmunkatárs jogállására, munkabérére és egyéb juttatásaira a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben előírt rendelkezések, valamint a Társadalomtudományi Kutatóközpontban hatályos szabályzatok és Főigazgatói utasítások az irányadók.

 

A munkakör az elbírálást követően 2022. január 1-től tölthető be heti 20 órás munkaidőben, a Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A jogviszony négy hónapos próbaidő kikötésével 1 évre szól, amely teljesítménytől és finanszírozástól függően meghosszabbítható.

 

A beérkezett pályázati anyagokat (a nyertes pályázat kivételével) megsemmisítjük, illetve a pályázó kifejezett kérése esetén a jövőben felmerülő további álláslehetőségek kapcsán 1 évig megőrizzük.

 

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást ad: Szabó Gabriella, a szabo.gabriella@tk.hu emailcímen.