Pályázati felhívás tudományos segédmunkatársi munkakör betöltésére

Pályázati felhívás tudományos segédmunkatársi munkakör betöltésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Társadalomtudományi Kutatóközpont Főigazgatója pályázatot hirdet 

tudományos segédmunkatársi munkakör betöltésére

a Politikatudományi Intézetébe

 

 

Feladatkör:

Tudományos kutatómunka végzése a Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetben (TK PTI) a Kormányzás és Közpolitika osztályon az osztályvezető irányításával;

 

Kutatási téma: Klímapolitikai kihívások a 21.században

A kutatási téma a klímapolitika jelenkori kihívásaira vonatkozik, ideértve a klímakutatás és energetika, a zöld energia és a nukleáris energia, valamint az éghajlatváltozás és a zöld átállás kapcsolatának közpolitikai vizsgálatát.

Pályázati feltételek:                      

 • egyetemi végzettség: politikatudományi vagy más társadalomtudományi szakon;
 • folyamatban lévő politikatudományi vagy más társadalomtudományi doktori tanulmányok;
 • magas szintű angol nyelvtudás;
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség;

 

Előnyök:

 • politikatudományi végzettség vagy kutatási tapasztalat;
 • haladó kvantitatív ill. kvalitatív módszertani felkészültség
 • demonstráltan magas színvonalú angol tudományos szaknyelvi ismeretek

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Egy 2 oldalas angol nyelvű kutatási tervet a munkavégzés időszaka alatt kivitelezhető klímapolitikai témájú kutatásról, amely kitér a kutatási kérdésre, hipotézisekre, a vizsgálat módszereire, illetve a téma elméleti hátterére;
 • A pályázó szakmai önéletrajzát és publikációs jegyzékét;
 • A pályázó legjobbnak tartott magyar vagy angol nyelvű publikációja vagy tudományos dolgozata (vagy TDK dolgozat, szakdolgozat) elektronikus példányát;
 • A végzettséget igazoló okirat másolatát;
 • A nyelvtudást igazoló okirat másolatát;
 • Beleegyezési nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez (a nyilatkozatminta letölthető a https://tk.mta.hu/adatvedelem oldalról).

 

A pályázati eljárással kapcsolatos adatkezelés szabályai megismerhetők a https://tk.mta.hu/adatvedelem oldalon.

 

A munkavégzés helye:         Társadalomtudományi Kutatóközpont

1097 Budapest, Tóth Kálmán u.4.

 

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. november 22.

 

A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni a pti@tk.hu, e- mail címre.

Kérjük, a levél tárgyában jelölje meg: SEGEDMUNKATARS/TK/PTI/2021.

 

A pályázat elbírálásnak határideje: 2021. november 26.

 

A pályázat elbírálásnak módja:

A beadott kutatási terv értékelése és szóbeli elbeszélgetés alapján. A pályázatokat válasz e-mailben visszaigazoljuk, a pályázók közül azonban csak a szóbeli interjúra hívott jelentkezők kapnak visszajelzést. A szóbeli elbeszélgetés megtartására a járványra való tekintettel internetes alkalmazáson keresztül is sor kerülhet. A szóbeli meghallgatás várható időpontja: 2021. november 25.

 

A tudományos segédmunkatárs jogállására, munkabérére és egyéb juttatásaira a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben előírt rendelkezések, valamint a Társadalomtudományi Kutatóközpontban hatályos szabályzatok és Főigazgatói utasítások az irányadók.

 

A munkakör az elbírálást követően 2022. január 1-től tölthető be heti 20 órás munkaidőben, a Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A jogviszony három hónapos próbaidő kikötésével 2022. június 30-ig szól, amely teljesítménytől és finanszírozástól függően meghosszabbítható.

 

A beérkezett pályázati anyagokat (a nyertes pályázat kivételével) megsemmisítjük, illetve a pályázó kifejezett kérése esetén a jövőben felmerülő további álláslehetőségek kapcsán 1 évig megőrizzük.

 

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást ad: Medve-Bálint Gergő osztályvezető a Medve-Balint.Gergo@tk.hu címen keresztül.