Gyakornoki felhívás

Gyakornoki felhívás

Milyen témákban szerveznek tüntetéseket leggyakrabban ma Magyarországon? Hogyan befolyásolta a COVID vészhelyzet a tiltakozásokat? Hogyan vélekednek az emberek a tüntetésekről és hogyan mutatja be a tüntetéseket a sajtó? Ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre keresi a választ az a politikai részvételről szóló projektünk, melyhez a Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézete pályázatot hirdet szakmai gyakorlatra BA, MA, illetve társadalomtudományi doktori képzésben részt vevő hallgatók számára.

A szakmai gyakorlat során a pályázóknak lehetőségük lesz a PTI mindennapi tevékenységében való részvételre, valamint részben önállóan végzendő elemző- és kutatómunkára is.

A gyakornoki program 2 hónapig tart, a feladatok kb. heti 10 órát vesznek igénybe.

A szakmai gyakorlati időszak végén a kutatási projekt vezetői (Susánszky Pál PTI valamint Gerő Márton SZI) a kiemelkedő, érdeklődő hallgatók számára mentor programot indítanak. A mentor program célja, hogy a résztvevők önálló kutatásának megtervezését, lebonyolítását valamint az eredmények közlését támogassa.

A kiválasztásnál meghatározóak a projekt által elvárt speciális készségek, valamint az Intézet profilja iránti fogékonyság.

 

Program rövid leírása:

A gyakornok feladata az Intézetben folyó „Demobilization processes” projekthez kapcsolódó egyes tudományos feladatok ellátása. A meghirdetett pozíció kb. heti 10 óra elfoglaltsággal jár, melyet a kutatás vezetőjével való megállapodás szerinti beosztás mellett kell ellátni. Az Intézet a gyakornoki munkát igazolja a felsőoktatási intézmények számára.

A gyakornoki program során a felvettek megismerkedhetnek a kutatás során kialakított adatbázisainkkal, bekapcsolódhatnak azok bővítésébe és feldolgozásába. A gyakornoki program végén a résztvevőknek lehetősége van beszámolni arról, hogy mit tanultak itteni munkájuk során.

 

Az Intézet vállalja:

·     A gyakornok számára egy kutató, mint mentor biztosítását, akivel napi kapcsolatban áll, és bevezeti őt a tudományos kutatások lebonyolításának mikéntjébe.

·     Aktuális szakdolgozat- vagy kutatási témában szakmai segítségnyújtás (adatbázis, bibliográfia, kéziratok véleményezése). Számítógépes elérhetőség és korlátozott szkennelési, fénymásolási lehetőségek.

·     Kutatási támogató nyilatkozatok, adott esetben pályázati ajánlások, véleményezések biztosítása.

·     A gyakorlat teljesítésének igazolása. 

A gyakornokok rendszeres visszajelzést kapnak munkájukról, teljesítményükről és fejlődésükről. Az együttműködés végén - amennyiben szükséges - véleményezésre kerül sor.

 

Pályázati feltétel:

A pályázat jelentkezési feltételei (a pályázathoz csatolandó):

- Legfeljebb egy oldalas motivációs levél, mely többek között kifejti, hogy a pályázati kiírásban előnyként meghatározott képességek (ld. alább) közül melyikkel rendelkezik a jelölt.

- Önéletrajz;

- Érvényes, nappali tagozatos hallgatói jogviszony igazolása valamely magyarországi vagy külföldi felsőoktatási intézményben (ezt a pályázathoz nem szükséges csatolni, ráér a kiválasztás után);

- Legalább középfokú angol nyelvtudás;

-Adatkezelési tájékoztató (letölthető: https://tk.hu/uploads/files/ADATKEZELESI_TAJEKOZTATO_koezalkalmazotti_jogviszony_uegyintezese.pdf)

Előny:

- Kvantitatív vagy kvalitatív adatelemzési ismeretek

- Magasabb szintű angol nyelvtudás;

- A szakirányú alapszakos végzettség, illetve mesterszakos jogviszony

- Ha a pályázó a szakdolgozatát, TDK dolgozatát a politikai részvétel témájában írja/tervezi írni

 

Jelentkezési határidő:

A jelentkezés határideje: 2022. Február 11. 12:00, de a pályázatok elbírálása folyamatos

A pozíció betöltésének kezdete: megegyezés szerint

 

A jelentkezés módja:

A pályázati anyagot elektronikus formában kérjük eljuttatni Susánszky Pálnak: susanszky.pal@tk.hu

A TK PTI adatkezelési irányelvei az alábbi linken érhetőek el: https://tk.hu/uploads/files/ADATKEZELESI_TAJEKOZTATO_koezalkalmazotti_jogviszony_uegyintezese.pdf

Kérjük a gyakornoki programunkra jelentkezőket, hogy a linken található dokumentumot tanulmányozzák át, azt aláírásukkal ellátva a jelentkezésükkel együtt szintén juttassák el részünkre!

További információ: Susánszky Pál, tudományos munkatárs (susánszky.pal@tk.hu)

 

Budapest, 2022. január 10.