Gyakornoki helyet hirdet a politikai vezetésre fókuszáló kutatásunk

Gyakornoki helyet hirdet a politikai vezetésre fókuszáló kutatásunk

FELHÍVÁS SZAKMAI GYAKORLATRA


A Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézete pályázatot hirdet szakmai gyakorlatra BA, MA, illetve PhD képzésben részt vevő diákok számára.

A szakmai gyakorlat során a pályázóknak lehetőségük lesz a PTI mindennapi tevékenységében való részvételre, valamint részben önállóan végzendő elemző- és kutatómunkára is. A kiválasztásnál meghatározóak a projekt által elvárt speciális készségek, valamint az Intézet profilja iránti fogékonyság.

Program rövid leírása:

A gyakornok feladata az Intézet karizmatikus/populista vezetésre fokuszáló kutatási projektjétben (Populista vezetők a követőik szemében. A kortárs populista politika követőközpontú magyarázata és vizsgálata) való részvétel, egyes tudományos és adminisztratív teendők ellátása (pl. irodalomgyűjtés és irodalomfeldolgozás, szakirodalomi diskurzus elemzés, kvalitatív/kvantitatív tartalomelemzés). A 3 hónapra meghirdetett pozíció heti munkaideje 10 óra, melyet, a program koordinátorával, Metz Rudolffal  való megállapodás szerinti beosztás mellett kell ellátni. Az Intézet a gyakornoki munkát igazolja a felsőoktatási intézmények számára. A gyakornok számára az Intézet anyagi juttatást nem biztosít.

Az Intézet vállalja:

  • A gyakornok számára egy kutató mint mentor biztosítása, akivel napi kapcsolatban áll.
  • Aktuális szakdolgozat- vagy kutatási témában szakmai segítségnyújtás (szakirodalomgyűjtés, kéziratok véleményezése). Számítógépes elérhetőség és szkennelési, fénymásolási lehetőségek.
  • Kutatási támogató nyilatkozatok, adott esetben pályázati ajánlások, véleményezések biztosítása.
  • A gyakorlat teljesítésének igazolása.

A gyakornokok betekinthetnek a tudományos munka rejtelmeibe, bővíthetik tárgyi tudásukat, s fejleszthetik azon képességeiket, kompetenciáikat, amelyekre a szakma bármely területén szükségük lehet. A gyakornokok rendszeres visszajelzést kapnak munkájukról, teljesítményükről és fejlődésükről. Az együttműködés végén - amennyiben szükséges - véleményezésre kerül sor.

Pályázati feltétel:

A pályázat jelentkezési feltételei (a pályázathoz csatolandó):

- Legfeljebb egy oldalas motivációs levél, mely többek között kifejti, hogy a pályázati kiírásban előnyként meghatározott képességek (ld. alább) közül melyikkel rendelkezik a jelölt.

- Önéletrajz;

- Érvényes, nappali tagozatos hallgatói jogviszony igazolása valamely magyarországi vagy külföldi felsőoktatási intézményben;

- Legalább középfokú angol nyelvtudás igazolása;

-Adatkezelési tájékoztató (letölthető: https://tk.mta.hu/uploads/files/ADATKEZELESI_TAJEKOZTATO_koezalkalmazotti_jogviszony_uegyintezese.pdf)

Szakmai elvárások:

- Megbízhatóság, precizitás, határidők betartása

- Flexibilitás

- Érdeklődés a (politikai) vezetés és a populizmus iránt

- Magabiztos angol nyelvtudás (szakszövegolvasás)

Az elbírálásnál előny lehet, de nem feltétele a pozíció betöltésének:

- Kvalitatív és/vagy kvantitatív szövegelemzési ismeretek

- Elméleti érdeklődés

- Egyéb kvantitatív módszertani ismeretek

- Magasabb szintű angol nyelvtudás;

- A szakirányú alapszakos végzettség, illetve mesterszakos jogviszony

Jelentkezési határidő:

A jelentkezés határideje: 2022. január 26.

A szóbeli meghallgatás időpontja: 2022. január  31.

A pozíció betöltésének kezdete: 2022. február 1.

A jelentkezés módja:

A pályázati anyagot elektronikus formában kérjük eljuttatni Metz Rudolfnak: metz.rudolf@ tk.mta.hu

Az MTA TK PTI adatkezelési irányelvei az alábbi linken érhetőek el: https://tk.mta.hu/uploads/files/ADATKEZELESI_TAJEKOZTATO_koezalkalmazotti_jogviszony_uegyintezese.pdf

 Kérjük a gyakornoki programunkra jelentkezőket, hogy a linken található dokumentumot tanulmányozzák át, azt aláírásukkal ellátva a jelentkezésükkel együtt szintén juttassák el részünkre!

További információ: Metz Rudolf, tudományos munkatárs (metz.rudolf@ tk.hu)