Kontró Fanni Bíborka

Kontró Fanni Bíborka
CV letöltése Tudományos segédmunkatárs (TK PTI)
Kutatási területek

Társadalmi mozgalmak, Politikai egyenlőtlenségek, Oktatáspolitika

Projektek

A kockázat-részvétel paradoxon: Az észlelt kockázatokat és a tiltakozási részvételt összekapcsoló mikromechanizmusok - NKFI-135274

Demobilization Processes in Eastern and Western Europe: Micro Mechanisms Linking Perceived Risks to Protest Participation