István Benedek

István Benedek
Download CV Research Fellow (TK PTI)
Research Interests

democratic theory, democratization, autocratization, populism, politics in Central and Eastern Europe

Selected Publications

Benedek István (2022a): Populizmus és karizmatikus plebiszciter vezetés a visegrádi országokban: Jarosław Kaczyński és Robert Fico. In: Körösényi, András; Gyulai, Attila; Illés, Gábor (szerk.) Vezérdemokráciák a világban. Budapest: Ad Librum Kiadó–MTA TK PTI, 333–360.

Benedek István (2022b): Populizmus és karizmatikus plebiszciter vezetés a Balkánon: Aleksandar Vučić és Bojko Boriszov. In: Körösényi, András; Gyulai, Attila; Illés, Gábor (szerk.) Vezérdemokráciák a világban. Budapest: Ad Librum Kiadó–MTA TK PTI, 183–207.

Arató, Krisztina – Benedek, István (2021): Are democratic backsliding and staying out of the Eurozone interconnected? In Arató, Krisztina – Koller, Boglárka – Pelle, Anita (szerk.) The Political Economy of the Eurozone in Central and Eastern Europe: Why In, Why Out? London–New York: Routledge, 40–55.

Benedek István (2021a): Trójai faló és fügefalevél: a populizmus szerepe a globális demokráciakrízisben és posztmodern autokráciákban. Metszetek, 10 (1), 30–61. DOI: https://doi.org/10.18392/metsz/2021/1/2

Benedek István (2021b): Riders on the storm: the role of populism in the global crisis of democracy and in the functioning of electoral autocracies. Politics in Central Europe, 17 (2), 197–225. DOI: https://doi.org/10.2478/pce-2021-0009

Benedek István (2021c): Book Review: András Körösényi, Gábor Illés and Attila Gyulai (2020), The Orbán Regime. Plebiscitary Leader Democracy in the Making. Intersections – East European Journal of Society and Politics, 7 (1), 150–161. DOI: https://doi.org/10.17356/ieejsp.v7i1.865

Benedek István (2021d): Közép- és Kelet-Európa demokratizálódása (1989-2019) I.: Cseh Köztársaság, Szlovákia, Baltikum. Politikatudományi tanulmányok, 2021, 7–23.

Benedek István (2021e): Közép- és Kelet-Európa demokratizálódása (1989-2019) II. Lengyelország, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Bulgária, Románia. Themis, 2021/2, 97–152. DOI: https://doi.org/10.55052/themis.2021.2.97-152

Benedek István (2019b): Üdvözlet a győzőnek? A populizmus térhódítása: szükséges fordulat, múló korszellem vagy autoriter veszélyforrás? Jel-Kép, 2019/2, 26–44. DOI: https://doi.org/10.20520/JEL-KEP.2019.2.27

Benedek István (2019a): De-demokratizáció Magyarországon a demokráciaindexek fényében. Politikatudományi Szemle, 28 (2), 101–129.

Benedek István (2018): Mennyire volt forró a tavasz? A 2017. tavaszi politikai tiltakozáshullám rövid története és elemzése. In Antal Attila (szerk.) (2018): Mozgalmi társadalom. Budapest: Noran Libro Kiadó, 279–312.

Benedek István (2017): Sodródó magyar demokrácia. A politikai részvétel és a választói magatartás zavarai. Jel-Kép, 2017/3, 17–36. DOI: https://doi.org/10.20520/JEL-KEP.2017.3.17

 

Research Projects

 

  • 2022– 2026                       Democracy in the age of identity-politics: Building a realist theory of democracy. HUN–REN Centre for Social Sciences Institute for Political Science. Research leader: Dr. Körösényi András. Supported by National Research, Development and Innovation Office (Hungary).
  • 2020–2021                        Democratization in Central and Eastern Europe (1989–2019). Doctoral School of Political Sciences, Eötvös Loránd University Faculty of Law, Budapest. Supported by National Research, Development and Innovation Office (Hungary).
  • 2020–2022                        Return of the Weberian leaders: plebiscitary leader democracy as a means of cognition for contemporary political trends. Centre for Social Sciences Institute for Political Science Hungarian Academy of Sciences Centre of Excellence (Hungary). Research leader: Dr. Körösényi András. Supported by National Research, Development and Innovation Office (Hungary).