A MAGYAR MÉDIATÖRVÉNY VITÁJA

A kutatás rövid neve


A MAGYAR MÉDIATÖRVÉNY VITÁJA

A kutatás teljes neve

A magyar médiatörvény vitája

A kutatás rövid leírása

A kutatásban a 2010 nyarán elindított magyar médiaszabályozás jogalkotási folyamatának európai vitáját kísérjük végig. A kutatás során világossá vált, hogy a megosztó ügyek valódi nyilvánosságot teremthetnek európai szinten is. A részt vevő felek kommunikációs aktusainak adatbázisba rendezésével leírhatóvá váltak a domináns álláspontok, amelyek értelmezésében kevéssé eligazítóak a nemzeti keretek, illetve a hagyományos politikai bal-jobb kategóriák.

A kutatás időtartama

2010. november 1. – 2012. december 31.

A kutatás jellege

Egyéni

Projektvezető

Szabó Gabriella

Kutatásvezető

Szabó Gabriella

Honlap

www.pkk.mtapti.hu

Kapcsolat

szabo.gabriella@tk.mta.hu

Leírás

A munka célja, hogy leírja az 2010 júniusa és 2011 márciusa között zajló magyar médiaszabályozás jogalkotási folyamatának európai vitáját. A kutatás tétje az európai nyilvánosság mibenlétének meghatározása és a szakirodalom uralkodó áramlatához képest alternatív teoretikus, illetve analitikai keret felvázolása. A vizsgálat alapját egy több mint 600 elemet tartalmazó adatbázis képezi, amely 2010. június 13. és 2011. június 30. között keletkezett adatok összegyűjtése nyomán jött létre. A kódolás során a vitában résztvevő felek kommunikációs aktusait több szempontból megvizsgáltuk, így lehetőség volt arra, hogy meghatározzuk a magyar médiatörvény körüli európai diskurzusok legfontosabb irányait. A vizsgálat egyértelműen bizonyította, hogy az európai nyilvánosság létrejöttének legfontosabb kondíciója a konfliktus, dinamikáját pedig a részt vevő felek diszkurzív konstrukciói adják. A vita azt is példázza, hogy miként zajlik egy olyan kommunikáció, ahol az európai együvé tartozás megtapasztalását nem a nemzeti keretek határozzák meg, sokkal inkább egy határokon átnyúló politikai ügy- és értékközösség kialakulásának lehettünk szemtanúi. A kutatás részleteit és az eredményeket konferenciákon és publikációk segítségével a hazai és nemzetközi szakmai közösség előtt is bemutatjuk.

Eredmények

A vizsgálat eredményeképpen létrejött egy 661 kommunikációs egységet tartalmazó adatbázis, amely a magyar médiatörvény ügyének európai vitájában megszólaló magyar és külföldi politikai aktorok nyilvánossá tett álláspontjának elérhetőségét és kódolását tartalmazza.

Az adatbázisra épülő kutatás alapján készül Szabó Gabriella doktori disszertációja, amelyben az európai nyilvánosság nemzetközi szakirodalmának fő csapásirányától némileg eltérő, a nemzeti médianyilvánosságok primátusát meghaladó konceptuális  és módszertani keretre tesz javaslatot.