A Politikatudományi Intézet nyertes pályázatai

2023

Támogatási forrás

Projekt azonosító / akroním

Cím

Projektvezető

Kezdő dátum

Záró dátum

MTA Lendület Program   A visegrádi országok változó globális viszonyrendszere háborús időkben – Egy mesterséges intelligencia által támogatott összehasonlító elemzés Sebők Miklós 2023  
Horizon Europe INSPIRE Innovating Spaces of Participation Inclusive Resilient Embedded Oross Dániel 2023  
Horizon Europe PLEDGE Politics of Grievance and Democratic Governance 

TK Konzorciumi partner

TK kutatócsoport vezetője: Szabó Gabriella

Résztvevők: Farkas Eszter, Ring Orsolya
2024 2026
Horizon Europe MORES Moral emotions in politics – how they unite, how they divide

Boda Zsolt

TK Konzorciumvezető
2024 2026
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj   Demokrácia és növekedési rezsimek Közép- és Dél-Európában Medve-Bálint Gergő 2023 2026
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj   Zöld mozgalmak, környezetvédő aktivizmus a visegrádi országokban Mikecz Dániel 2023 2026
Visegrad Fund   Identifying News Slant in Crisis Communication Using Artificial Intelligence Ring Orsolya 2023 2025
OTKA PD_145881 Magyarország az energiaválságban: Az energiaszegénységtől az energiahiányig Stojilovska, Ana 2024 2026
OTKA PD_146366 A romaellenes diszkrimináció csökkentése Simonovits Gábor 2024 2026
OTKA FK_146569 Mi teszi a politikai vezetőket erőssé? A benyomásalkotás, a benyomáskeltés és az identitáspolitika Metz Rudolf 2024 2027
OTKA INNOWELFARE Innovációk a közép- és kelet-európai jóléti reformok kutatásában Bartha Attila 2024 2026

 

2022

Támogatási forrás

Projekt azonosító / akroním

Cím

Projektvezető

Kezdő dátum

Záró dátum

ELKH/MTA
NKM-35/2022
Kétoldalú egyezményen alapuló közös kutatási projekt (Bolgár Akadémia)
Bódi Ferenc
2022.01.01
2023.06.30
MTA
Post-Covid program
(PC2022-6/2022)
Generációk azonosítása Big data logikával a posz-pandémiás időszakban
Szabó Andrea
2022.01.01
2023.12.31
MTA
Post-Covid program
(PC2022 II-6/2022)
Tudományellenes mozgalmak és attitűdök a koronavírus járvány alatt
Mikecz Dániel
2022.01.01
2023.12.31
NKFIH
Chanse_ERA / NKFIH
Visual Persuasion in a Transforming Europe
Oross Dániel
2022.10.01
2026.09.30
OTKA
FK 143022
20 év az Európai Unióban: Magyarország uniós tagságának közpolitikai mérlege 
Bíró-Nagy András
2022.11.01
2025.10.31
OTKA
K 143593
Gyermekvédelem az iskolában: az iskolai szakemberek jelzési magatartását meghatározó tényezők 2022-2024
Kopasz Marianna
2022.11.01
2025.10.31
OTKA
K 142410
Demokrácia az identitáspolitika korában: egy realista demokráciaelmélet
Körösényi András
2022.12.01
2026.11.30
OTKA
PD 143603
A politikai közösség határai: republikánus perspektívák
Tóth Szilárd
2022.11.01
2025.10.31

 

2021

Támogatási forrás

Projekt azonosító / akroním

Cím

Projektvezető

Kezdő dátum

Záró dátum

Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj  (ÚNKP-21-5)   A 2022-es országgyűlési választások közösségi média tevékenységének vizsgálata  Bene Márton 2021 2022
Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj  (ÚNKP-21-5)   Állami támogatások a kelet-közép-európai függő piacgazdaságokban a koronavírus járvány alatt Medve-Bálint Gergő 2021 2022
Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj  (ÚNKP-21-5)   A polarizáció és a depolarizáció - Két trend megértése Patkós Veronika 2021 2022
„Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj (ÚNKP-21-5)   A karizmatikus vezetők morális pánik/eufória generáló politikája  Metz Rudolf 2021 2022
OTKA fiatal kutatói kiválósági program FK 137755 A polarizáció szerepe a nemkívánt társadalmi kimenetelek létrejöttében Patkós Veronika 2021 2025
OTKA fiatal kutatói kiválósági program FK 138367 Politikai normativitás  Gyulai Attila 2021 2024
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj   A politikai realizmus mint elmélet és ideológia  Gyulai Attila 2021 2024
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj   Képviseleti reszponzivitás és a demokráciával való elégedettség Papp Zsófia 2021 2024

 

2020

Támogatási forrás

Projekt azonosító / akroním

Cím

Projektvezető

Kezdő dátum

Záró dátum

MTA

 

Nemzetközi konferenciaszervezés

Oross Dániel

 

 

ITM Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj (ELTE)

  Közép- és Kelet-Európa demokratizálódása (1989–2019) Benedek István 2020.09.01. 2021.08.31.
Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj  (ÚNKP-20-5)   A politikai megosztottság hatása a politikai instabilitásra (BCE) Patkós Veronika  2020.09.01. 2021.08.31.
Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj  (ÚNKP-20-5)   Iparpolitika az EU perifériáin - növekedési modellek és a koronavírus válság kezelése (BCE) Medve-Bálint Gergő 2020.09.01. 2021.08.31.
Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj  (ÚNKP-20-5)   Az európai uniós tagság hatása a magyar közpolitikára (BCE) Bíró-Nagy András 2020.09.01. 2021.08.31.
Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj  (ÚNKP-20-5)   Politikusok stratégiai kommunikációja a Facebookon – Kutatószemináriumi kutatás (ELTE ÁJK) Bene Márton 2020.09.01. 2021.08.31.
„Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj (ÚNKP-20-4)   Populista vezetők a követők szemében (BCE) Metz Rudolf 2020.09.01. 2021.08.31.
Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj (ÚNKP-20-3)   Személydeixis és perszonalizáció a politikai kommunikációban (BCE) Szabó Lilla Petronella 2020.09.01. 2021.08.31.
Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj (ÚNKP-20-3)   A populizmus vizuális aspektusai (BCE) Farkas Xénia 2020.09.01. 2021.08.31.
OTKA kutatási témapályázat   Az Európai Unió közpolitikai hatásának percepciói: a magyar közvélemény európaizációja Bíró-Nagy András  2020.12.01. 2024.11.30.
OTKA fiatal kutatói kiválósági program   Transznacionális iparpolitika az EU perifériáin: állami támogatások és uniós források felhasználása Kelet- és Dél-Európában Medve-Bálint Gergő 2020.12.01. 2024.11.30.
OTKA fiatal kutatói kiválósági program   A kockázat-részvétel paradoxon: A tüntetési részvételt és a részvétel észlelt kockázatait összekapcsoló mikro mechanizmusok Susánszky Pál 2020.12.01. 2024.11.30.
OTKA fiatal kutatói kiválósági program   Hálózatos lokalitás: A közösségi média helyi politikában játszott szerepének vizsgálata Bene Márton 2020.12.01. 2024.11.30.
OTKA posztdoktori kiválósági program    Populista vezetők a követőik szemében. A kortárs populista politika követőközpontú magyarázata és vizsgálata Metz Rudolf Tamás 2020.12.01. 2023.11.30.
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj   Iparpolitika az Európai Unió perifériáin Medve-Bálint Gergő 2020 2023
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj   Politikai tájékozódás és aktivitás a közösségi
oldalakon
Bene Márton 2020 2023

MTA TK Inkubátor

 

COMPACT: A comparative approach to investigate strategic social media activity during political campaigns

Bene Márton

2021.01.01.

2022.12.31.

MTA TK Inkubátor

 

Demobilization Processes in Eastern and Western Europe: Micro Mechanisms Linking Perceived Risks to Protest Participation

Susánszky Pál

2021.01.01.

2022.12.31.

MTA TK Inkubátor   SEEKING FOR SHELTER The Sectoral Basis of Economic Voting in Postindustrial Societies Wineroither David 2021.01.01 2022.12.31.
H2020   OPTED (Observatory for Political Texts in European Democracies) Sebők Miklós 2020.10.01. 2023.10.01

 

2019

Támogatási forrás

Projekt azonosító / akroním

 Cím

Projektvezető

Kezdő dátum

Záró dátum

NKFIH 131408 Demokratikus innovációk és a magyar pártok Oross Dániel 2019.12.01. 2022.11.30.
NKFIH 131569 Választási szabályok, képviselői szerepek és a képviseleti demokráciával való elégedettség Papp Zsófia 2019.12.01. 2023.11.30.
NKFIH 131990 Politikai kommunikáció az expresszivitás korában. Mi jellemzi az affektív, expresszív és vulgarizálódó politikai kommunikációt Magyarországon? Szabó Gabriella 2019.12.01. 2023.11.30.
NKA 203137/03602 Magyarország, a szovjet blokk és a nemzetközi politika, 1945-1991 című nagymonográfiájának megjelentetésér Békés Csaba 2018.12.15.  2019.12.31.
TK Kis Inkubátor   Sectoral Cleavage Basis of Economic Voting David Wineroither 2019.09.01. 2019.12.15.
TK Kis Inkubátor   Az indusztrializációtól a deindusztrializációig Valuch Tibor 2019.09.01. 2019.12.15.

MTA TK Inkubátor

 

Linkage as a source of satisfaction. Legislators' responsiveness and citizens' satisfaction with democracy

Papp Zsófia

2020.01.01.

2021.12.31.

MTA TK Inkubátor

 

Beyond dependent market economies: The politics of transnationalized developmental regimes in Eastern Europe

Medve-Bálint Gergő

2020.01.01.

2021.12.31.

Új Nemzeti Kiválóság Program   A korrupció érzékelésének vizsgálata idősoros statisztikai módszerek segítségével a 2010 utáni Magyarországon Barczikay Tamás 2019. 09. 01. 2020. 06. 30.

Új Nemzeti Kiválóság Program

 

Az adómorál kérdései a kelet-közép európai régióban: összehasonlító kutatás a magyar és a lengyel adófizetési szokásokról.

Pokornyi Zsanett

2019. 09. 01.

2020. 06. 30.

Új Nemzeti Kiválóság Program

 

Az európai uniós tagság hatása a magyar közpolitikára

Bíró-Nagy András

2019. 09. 01.

2020. 06. 30.

MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

 

A politikai polarizáció, mint társadalmi kihívás

Patkós Veronika

2019.09.01.

2022.08.31.

MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

 

A törvényhozás közpolitikai hatalma a rendszerváltás után - Egy szövegbányászati vizsgálat

Sebők Miklós

2019.09.01.

2020.08.31.

MTA-SYLFF

 

Populist moment or populist era? Comparative study of Western and Eastern populism

Böcskei Balázs

2019. 03. 01.

2019. 12. 01.

 

2018

H2020

GA822590

Democratic Efficacy and the Varieties of Populism in Europe’ — ‘DEMOS’

Boda Zsolt

2018.12.01.

2021.11.30.

NKFIH

K 129245

Populizmus a közpolitika- és a jogalkotásban

Boda Zsolt

2018.10.01.

2021.09.30.

NKFIH

K 128139

A weberi vezetők visszatérése: a plebiszciter vezérdemokrácia, mint a kortárs politikai trendek megismerésének eszköze

Körösényi András

2018.12.01.

2022.11.30.

NKA

203137/3603

Patkós Veronika: "Szekértáborharc? Eredmények a politikai megosztottság okairól és következményeiről" című monográfiája megjelentetése

Patkós Veronika

2018.12.15.

2019.12.31.

MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

 

Az európai uniós tagság hatása a magyar közpolitikára

Bíró-Nagy András

2018.09.01.

2021.08.31.

MTA

NKSZ-10/2018

 

Nemzetközi konferencia szervezése

Sebők Miklós

2018.01.01.

2018.12.31.

MTA

INKP11/2018

Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat

Patkós Veronika

2018.01.01.

2019.06.30.

MTA

INKP-6/2018

Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat

Molnár Csaba

2018.01.01.

2019.06.30.

MTA-folyóirat

 

Politikatudományi Szemle 2018

Boda Zsolt

2018.01.01.

2018.12.31.

 

2017

OTKA

K 123907

A kormányzás és a közpolitikai döntések minősége: Egy Big Data megközelítés

Sebők Miklós

2017.09.01.

2019.08.31.

NKA

203137/03156

Mikecz Dániel: A globalizációkritikus mozgalom Magyarországon. Lehetőségstruktúra és mozgalmi innováció. Munkacímű könyvének kiadása

Mikecz Dániel

2017.11.06.

2018.04.02.

MTA

INKP-16/2017.

Ifjúsági Nk-i Konferencia Pályázat

Papp Zsófia

2017.01.01.

2018.06.30.

MTA

INKP-16/2017.

Ifjúsági Nk-i Konferencia Pályázat

Molnár Csaba

2017.01.01.

2018.06.30.

MTA

PPD-028/2017 (MBG)

Prémium PostDoc

Medve-Bálint Gergő

2017.09.01.

2020.08.31.

TK - INKUBÁTOR

 

INKUBÁTOR - Text Mining and the Quantitative Analysis of Political and Legal Texts

Sebők Miklós

2017.09.01.

2019.09.01.

TK - INKUBÁTOR

 

INKUBÁTOR - Surveying the protesters: standardizing methodology and building an online panel of protesters

Mikecz Dániel

2017.09.01.

2019.09.01.

TÁRKI

 

EUROFOUND - Trust in institutions

Boda Zsolt

2017.11.01.

2018.06.30.

 

2016

OTKA

K 119603

Részvétel, képviselet, pártosság. Választáskutatás, 2018.

Szabó Andrea

2016.12.01.

2020.11.31.

OTKA

K 116625

Munkás-társadalom történet

Valuch Tibor

2016.02.01.

2019.01.31.

OTKA

PD 115747

Legislator Activities and Electoral Performance

Papp Zsófia

2016.01.01.

2018.05.31.

MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

 

Személyes elszámoltatás: a képviselői tevékenységek választási hatásai

Papp Zsófia

2016.09.01.

2019.08.31.

 

2014

OTKA

K 112323

Politikai kommunikáció Magyarországon, 1990-2015

Kiss Balázs

2014.11.01.

2018.10.31.

 

2013

OTKA

K 109303

A közpolitika dinamikája Magyarországon

Boda Zsolt

2013.10.01.

2018.04.30.