Politikai Viselkedés Osztály

A Politikai Viselkedés Osztályon folyó kutatások célja, hogy mérje és megértse az intézményeken túli politika és politizálás jellegzetességeit. Osztályunk az intézet legszínesebb közössége, kutatóink a politikatudomány keretein belül kvalitatív és kvantitatív, longitudinális, történeti, összehasonlító, normatív és leíró vizsgálatokat egyaránt végeznek. Munkánkat a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap, az EU H2020, Nemzetközi Visegrád Alap pályázati források, illetve az Új Nemzeti Kiválóság Program, az MTA Fiatal kutatói, az MTA-SYLFF és az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíja támogatja, támogatta. Jelen vagyunk a szakma legrangosabb nemzetközi konferenciáin (ECPR, IPSA, ICA, ESA) és magasan jegyzet folyóiratokban publikálunk (Parlamentary Affairs; International Journal of Press/Politics;  Journal of Information Technology & Politics; Media, Crime, Culture; International Journal of Communication; Social Media + Society; Problems of Post-Communism; East European Politics and Society). Kutatásainkról az érdeklődők a PTIblogon olvashatnak.   

A Politikai Viselkedés Osztályban folyó kutatások a következő főbb irányok szerint csoportosíthatók:

OsztályvezetőOross Dániel

Az osztály tagjai:

Bene Márton

Böcskei Balázs

Burai Krisztina

Farkas Xénia

Jensen Jody

Kiss Balázs

Littvay Levente

Mikecz Dániel

Miszlivetz Ferenc

Papházi Viktor

Papp Zsófia

Patkós Veronika

Róbert Péter

Sebestyén Annamária

Simonovits Gábor

Susánszky Pál

Szabó Andrea

Szabó Gabriella

Valuch Tibor