Kiemelt publikációk

2021

Arató Krisztina – Benedek István (2021): Are democratic backsliding and staying out of the Eurozone interconnected? In: Arató Krisztina – Koller Boglárka – Pelle Anita (szerk.) (2021): Why In – Why Out? The Political Economy of the Eurozone in East Central Europe. Routledge. Chapter 4. 16.

Ákos Máté, Miklós Sebők,& Tamás Barczikay (2021): "The effect of central bank communication on sovereign bond yields: The case of Hungary." PLOS ONE16(2). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245515 

Balázs Zoltán (2021): Constraining Government, a Lexington Books kiadásában

Bene Márton (2021): Who reaps the benefits? A cross-country investigation of the absolute and relative normalization and equalization theses in the 2019 European Parliament elections. New Media & Society, http://dx.doi.org/10.1177/14614448211019688.

Bene Márton (2021): Topics to talk about. The effects of political topics and issue ownership on user engagement with politicians’ Facebook posts during the 2018 Hungarian general election. Journal of Information Technology & Politics0(0), 1–17. https://doi.org/10.1080/19331681.2021.1881015

Bene Márton – SzabóGabriella (2021): Discovered and Undiscovered Fields of Digital Politics In: Intersections Vol. 7 No. 1, pp. 1-21 https://intersections.tk.mta.hu/index.php/intersections/issue/view/26A

Bene Márton és Szabó Gabriella (2021): “Discovered and Undiscovered Fields of Digital Politics: Mapping Online Political Communication and Online News Media Literature in Hungary” című cikke az Intersections folyóiratban.

Bene Márton, Farkas Xénia és Burai Krisztina: "Same Strategy, but Different Content. Hungarian Parties’ Facebook Campaign During the 2019 EP Election" című tanulmánya, illetve Bene Márton és Simon Kruschinski "Political Advertising on Facebook" című írása a Palgrave MacMillan gondozásában megjelent "Campaigning on Facebook in the 2019 European Parliament Election. Informing, Interacting with and Mobilizing Voters" (editors: Haßler, Jörg – Magin, Melanie – Russmann, Uta – Fenoll, Vicente).

Benedek István (2021): Riders on the storm: the role of populism in the global crisis of democracy and in the functioning of electoral autocracies. Politics in Central Europe, 17(2):197–225. https://sciendo.com/article/10.2478/pce-2021-0009

Benedek István (2021): Trójai faló és fügefalevél: a populizmus szerepe a globális demokráciakrízisben és posztmodern autokráciákban. Metszetek - Társadalomtudományi Folyóirat, 10(1): 30-61.

Békés Csaba (2021): „The Neutrality of Hungary during the 1956 Revolution“. In: Mark Kramer, Aryo Makko, Peter Ruggenthaler (Eds.): The Soviet

Union and Cold War neutrality and nonalignment in Europe. Lexington Books. 

Bíró-Nagy András (2021): "Orbán’s political jackpot: migration and the Hungarian electorate”, Journal of Ethnic and Migration Studies https://doi.org/10.1080/1369183X.2020.185390

Bíró-Nagy András és Szabó Andrea (2021): „Magyar Fiatalok 2021 – Elégedetlenség, polarizáció, EU-pártiság”.

Bíró-Nagy András – Szabó Márk (2021): Élet a brexit után. Ellensúly 2021/1-2.

Boda Zsolt: „Polarization and the disintegration of the polity. Reflections on populism and the future of liberal democracies” (Polarizáció és a politikai közösség dezintegrációja. Gondolatok a populizmusról és a liberális demokrácia jövőjéről) című esszéje a Magyarországi Európa Társaság (MET) honlapján.

Bódi Ferenc (2021): A három nemzedék, s ami utána jött –a magyar társadalom antinómiái. In (eds.) Ress Boglárka, Bali János, Kulcsár László, Garaczi Imre, Duray Miklós. IBOLYÁTÓL KRIZANTÉMIG 1867–1920. Budapest, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, ISBN 978-615-5639-33-3, p. 40-50. http://nski.hu/admin/data/file/20210406/ibolyatol-krizantemig-1867-1920-nski.pdf 

Böcskei Balázs (2021): Governing populism – the Discursive Populism of Fidesz. In: Frank Decker - Bernd Henningsen - Marcel Lewandowsky - Philipp Adorf (eds.) [2021]: Aufstand der Außenseiter Die Herausforderung der europäischen Politik durch den neuen Populismus, Nomos.

David M. Wineroither, Leadership in der Gemeinde, in: Handbuch Gemeindepolitik. Szerk.: Stainer-Hämmerle Kathrin / Florian Oppitz. Verlag Österreich: Bécs. Új kiadás.

Farkas Eszter (2021): Discussing immigration in an illiberal media environment: Hungarian political scientists about the migration crisis in online public discourses. European Political Science. http://dx.doi.org/10.1057/s41304-021-00340-y.

Haßler, J., Magin, M., Russmann, U., Baranowski, P., Bene, M., Schlosser, K., Wurst, A.-K., Fenoll, V., Kruschinski, S., & Maurer, P. (2020). Reaching Out to the Europeans. Political Parties’ Facebook Strategies of Issue Ownership and the Second-Order Character of European Election Campaigns. In C. Holtz-Bacha (Ed.), Europawahlkampf 2019 (pp. 87–113). Springer Fachmedien Wiesbaden.

Husz Ildikó – Kopasz Marianna – Rácz Andrea: A szegénységben élő gyermekes családok társadalmi mobilitásának esélyei a családsegítő szakemberek szemszögéből. Esély, 2020/4. pp. 32-53.

Illés, G., Körösényi, A. (2021): From the theater to the hippodrome: A critique of Jeffrey Green’s theory of plebiscitary democracy and an alternative. Contemp Polit Theory. https://doi.org/10.1057/s41296-021-00525-6

Kruschinski, Simon – Bene, Márton (2021) In varietate concordia?! Political parties’ digital political marketing in the 2019 European Parliament election campaign. European Union Politics, 146511652110407. http://dx.doi.org/10.1177/14651165211040728.

Lilleker, D., Bene, M., Balaban, D., Fenoll, V., Kruschinski, S. (2021): Populism, Its Prevalence, and Its Negative Influence on Democratic Institutions. In Palau-Sampio, D., López-Garcia, G., Iannelli, L. (eds.) Contemporary Politics, Communication, and the Impact on Democracy. IGI Global (pp. 153-170.)

Metz Rudolf (2021): The missing link: Studying political leadership from the followers’ perspective. Politics. online first DOI: 10.1177/02633957211056227.

Metz Rudolf (2021): "Democratic leadership as a political weapon: Competition between fictions and practices." International Journal of Public Leadershipahead-of-printhttps://doi.org/10.1108/IJPL-09-2020-0094

Metz Rudolf and Réka Várnagy (2021): “Mass,” “Movement,” “Personal,” or “Cartel” Party? Fidesz’s Hybrid Organisational Strategy. Politics and Governance (9)4 DOI: 10.17645/pag.v9i4.4416

Oross Dániel: Why political parties encourage participatory opportunities? Evidence from Hungary, ECPR honlap https://ecpr.eu/Events/Event/PaperDetails/58639

Oross Dániel – Eszter Mátyás – Sergiu Gherghina (2021): Sustainability and Politics: Explaining the Emergence of the 2020 Budapest Climate Assembly. Sustainability, 28 May 2021.

Oross Dániel (2021): Sustainability and Politics: Explaining the Emergence of the 2020 Budapest Climate Assembly, Sustainability 2021, 13(11), 6100; https://doi.org/10.3390/su13116100

Oross Dániel (2021): Using deliberation for partisan purposes: evidence from the Hungarian National Consultation, The European Journal of Social Science Research, https://doi.org/10.1080/13511610.2021.1995335

Oross Dániel (2021): Moving online: political parties and the internal use of digital tools in Hungary, Taylor and Francis Online: https://doi.org/10.1080/14616696.2021.1943485

Patkós Veronika (2021): Does partisan polarisation predict economic growth? Evidence from 27 European countries. Contemporary Politics https://doi.org/10.1080/13569775.2021.1992100

Patkós Veronika és Farkas Eszter: A kormánypártra szavazás és boldogság összefüggéséről, Socio.hu társadalomtudományi folyóirat

Róbert Péter: Origins of Multidimensional Class Locations in Hungary Polish Sociological Review, 3(215)’21, 369-386 DOI:10.26412/psr215.05 www.polish-sociological-review.eu

Sebők Miklós és Boda Zsolt (2021): Hungarian Comparaive Agendas Project új Policy Agendas in Autocracy, and Hybrid Regimes. The Case of Hungary, Palgrave Macmillan kiadó 

Sebők Miklós és Jasper Simons (2021): "How Orbán won? Neoliberal disenchantment and the grand strategy of financial nationalism to reconstruct capitalism and regain autonomy", Socio-Economic Review

Sebők Miklós – Gajduschek György – Molnár Csaba (szerk.): A magyar jogalkotás minősége. Elmélet, mérés, eredmények című kötete a TK PTI és a Gondolat Kiadó gondozásában.

Sebők Miklós – Ring Orsolya – Máté Ákos Szövegbányászat és mesterséges intelligencia R-ben. Typotex Kiadó. https://www.typotex.hu/book/11810/sebok_szovegbanyaszat_es_mesterseges_intelligencia_r_ben 

Sebők Miklós, Kristin Makszin és Jasper Simons „Mission adapted: the hidden role of governors in shaping central bank operating missions in Hungary” című tanulmánya az East European Politics folyóiratban.

Szabó Andrea – Oross Dániel – Papházi Viktor – Pokornyi Zsanett – Sebestyén Annamária (2021): A magyar társadalom politikai értékei, identitásmintázatai, 2020. A magyar társadalom politikai percepciója, értékrendszere, politikai gondolkodásmódja és részvétele 2020 decemberében TK PTI, Budapest, 2021. március

Szabó Gabriella – Kiss Balázs: Sharing political nostalgia in Hungary. Is yearning for the past successful on social media? Innovation: The European Journal of Social Science Research. DOI: 10.1080/13511610.2021.1995332 (IF: 1.867)

Szabó Lilla: Én és a pártom: A politikai kommunikáció perszonalizációja a személyes névmások tükrében. In Váradi Tamás (sorozatszerk.) – Ludányi Zsófia – Gráczi Tekla Etelka (szerk.): Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2020. XIV. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. Budapest: Nyelvtudományi Intézet. 106–115. doi: 10.18135/Alknyelvdok.2020.14.8.

Szűcs Zoltán Gábor „Tacitus on Political Failure: A Realist Interpretation” In. The European Legacy https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10848770.2021.1910765 

Tóth Szilárd János és Losoncz Márk (2021): A L’Hamattan Kiadó, „Kortárs republikanizmus. Politikafilozófiai írások”. A kötetben többek között megjelent:
Balázs Zoltán: Republikanizmus, hatalommegosztás, hatalmi ágak elválasztása
Tóth Szilárd János: Republikanizmus, demokrácia és honpolgári erény
Szűcs Zoltán Gábor: Republikanizmus és realizmus: összeköthetőek-e, és ha igen, minek?

Valuch Tibor (2021): Everyday Life under Communism and After - Lifestyle and Consumption in Hungary, 1945–2000 című monográfiája.

Valuch Tibor Michael Jürgen Schatzl (2021): Der Griff nach der Zeit. Perioden, Charakteristika, Motive und Interessen österreichischer Arbeitszeitpolitikik 1945-2018, SZÁZADOK 155 : 2 pp. 450-453. 4 p. 

Valuch Tibor (2021): A falusi/paraszti fogyasztás változásai a második világháborút követő évtizedekben. ETHNOGRAPHIA 123 : 2021/1 pp. 117-139. 23 p. 

Valuch Tibor (2021): A társadalmi integráció színtere - az Olvasó: Mozaikok az Ózdi Munkások és Felvigyázók Olvasó Egyletének a történetéből 1884-1952. In: Pap, József; Verók, Attila (szerk.) Akit Clió elbűvölt. In honorem Romsics Ignác, Eger, Magyarország : EKE Líceum Kiadó, 355 p. pp. 285-304. 19 p.

Valuch Tibor (2021): Sors - történelem - társadalom: A személyes történelem lehetőségei és kérdései, In: Kujbusné, Mecsei Éva; Galambos, Sándor (szerk.) Szabolcs Szatmár Beregi Levéltári Évkönyv, 2021. Nyíregyháza, Magyarország: Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára, pp. 347-359. 13 p.

Wineroither, D. M. – Metz, R. (2021): A Tale of Odds and Ratios: Political Preference Formation in Postindustrial Democracies. Politische Vierteljahresschrift. http://dx.doi.org/10.1007/s11615-021-00323-0.

Wineroither, David M.: Demokratie ohne Eigenschaften? Österreichische Politik im internationalen Vergleich. In: Köhler, Thomas and Christian Mertens (eds.) Demokratie braucht Meinungen. Festschrift für Andreas Khol. Wien: edition noir (in appearance)

Wineroither, David M.: Die FPÖ – Trendsetterin mit Hang zur Macht. In: Muno, Wolfgang and Christian Pfeiffer (eds.) Populismus an der Macht. Strategien und Folgen populistischen Regierungshandelns. Wiesbaden: Springer VS, 271-294.

Wineroither, David M.: Europa als Aufgabe politischer Führung. In: Hilpold, Peter, Raffeiner, Andreas and Walter Steinmair (eds.) Rechtsstaatlichkeit, Grundrechte und Solidarität in Österreich und in Europa. Festgabe zum 85. Geburtstag von Heinrich Neisser. Wien: facultas, 626-637.

2020

Balázs Zoltán (2020): A hatalmi ágak elválasztásának elve. A klasszikus felfogás védelme, Budapest: Eötvös Kiadó

Barczikay Tamás, Biedermann Zsuzsánna és Szalai László (2020) An Investigation of a Partial Dutch Disease in Botswana”. Resources Policy 67, DOI: https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101665

Bartha Attila és Violetta Zenta (2020) „Long-Term Care and Gender Equality: Fuzzy-Set Ideal Types of Care Regimes in Europe”. Social Inclusion 8(4), pp  92–102.

Bartha Eszter és Valuch Tibor (2020) Munkások és ipari örökség a rendszerváltás utáni Magyarországon és Kelet-Európában, Eger: Líceum Kiadó

Bartha Eszter, Tóth András és Valuch Tibor (2020) Munkás-kultúra-örökség, Pécs: Kronosz Kiadó

Benczes R. & Szabó L. P. (2020). Brussels–boss, bully or the big brother? Framing CONFLICT in contemporary Hungarian political rhetoric. Jezikoslovlje, 21(3), 345-369. https://doi.org/10.29162/jez.2020.11

Bene Márton (2020) Virális politika: Politikai kommunikáció a Facebookon, Budapest: L’Harmattan Kiadó.

Boda Zsolt (2020), Ki dönt?, Budapest: Gondolat Kiadó

Boda, Zsolt, és Gergő Medve-Bálint: Politicized Institutional Trust in East Central Europe, Taiwan Journal of Democracy 16(1), pp 27–49.

Békés Csaba (2020) The Bibliography of New Cold War History, Budapest: Cold War History Research Center

Békés Csaba (2020) The History of the Soviet Bloc 1945–1991. A Chronology. Part 2. 1953–1968, Budapest: Cold War History Research Center

Békés Csaba, James G. Hershberg, Kemény János és Szőke Zoltán (2020) Documentary Evidence on the Hungarian Mediation Efforts between the US and the Democratic Republic of Vietnam (1965–1967), Budapest: Cold War Research Centre

Bódi Ferenc – Savova Ralitsa (2020) „Sociocultural Change in Hungary” / A Politico-Anthropological Approach. International Journal of Social Quality • Volume 10, Issue 2, Winter 2020.

Bódi Ferenc (2020) A helyi önkormányzatok születése Magyarországon, Lakitelek: Antológia

Bódi Ferenc, Andrea Ragusa és Savova Ralitsa (2020), Courage in Politics, Ospedaletto: Pacini Editore

Caiani, Manuela, és Pál Susánszky (2020) „Radical-Right Political Activism on the Web and the Challenge for European Democracy: A Perspective from Eastern and Central Europe”. In Democracy and fake news: information manipulation and post-truth politics, Politics, media and political communication, szerk. Serena Giusti és Elisa Piras. Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge.

Czizmadia Ervin (2020) Milyen Magyarország? Milyen Európa: Magyar politikai gondolkodók 1900-1945, Budapest: Gondolat Kiadó

Farkas Xénia és Bene Márton (2020) Images, Politicians, and Social Media: Patterns and Effects of Politicians’ Image-Based Political Communication Strategies on Social Media, The International Journal of Press/Politics.

Gyulai Attila, Illés Gábor és Körösényi András (2020), Az Orbán-rezsim - A plebiszciter vezérdemokrácia elmélete és gyakorlata, Budapest: Osiris

Horváth Szilvia, és Attila Gyulai (2020): Dialógus, vita, diskurzus. Tanulmányok Szabó Márton diszkurzív politikatudományáról. Budapest: TK PTI - L’Harmattan Kiadó.

Jakab András és Sebők Miklós (2020) Empirikus jogi kutatások, Budapest: Osiris

Kopasz Marianna (2020) A demenciával élőket gondozó családtagok életminősége. Szakirodalmi áttekintés. Socio.hu, 10. évf. 4. sz. p. 60-74.

Körösényi András, Gábor Illés, és Attila Gyulai (2020) The Orbán Regime : Plebiscitary Leader Democracy in the Making, London: Routledge.

Körösényi András, Szabó Andrea és Böcskei Balázs (2020) Vírusba oltott Politika, Budapest: Napvilág Kiadó

Lembcke, Oliver W. és Kálmán Pócza (2020) Neue Wege der empirischen Verfassungsgerichtsforschung am Beispiel des Bundesverfassungsgerichts. In Verfassungsgerichtsbarkeit in Bundesländern: Theoretische Perspektiven, methodische Überlegungen und empirische Befunde, szerk. Werner Reutter. Wiesbaden: Springer Fachmedien, 77–98. https://doi.org/10.1007/978-3-658-28961-4_4

Makszin, Kristin (2020) „The East–West divide: Obstacles to European integration”. In Scott L. Greer és Janet Laible (szerk.) The European Union after Brexit, Manchester University Press.

Makszin, Kristin és Dorothee Bohle (2020): „Housing as a Fertility Trap: The Inability of States, Markets, or Families to Provide Adequate Housing in East Central Europe”: East European Politics and Societies https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0888325419897748

Makszin, Kristin, Gergő Medve-Bálint és Dorothee Bohle (2020): „North and South, East and West: Is It Possible to Bridge the Gap?” In Governance and Politics in the Post-Crisis European Union, szerk. Ramona Coman, Amandine Crespy, és Vivien A. Schmidt. Cambridge: Cambridge University Press.

Metz Rudolf (2020) A politikai vezetés három arca. A vezetés értelmezési lehetőségei és gyakorlatai a demokráciában, Budapest: TK PTI – Gondolat Kiadó

Mikecz Dániel (2020) The State of Human Rights during the COVID-19 Pandemic in East-Central Europe, Budapest: Republikon

Mikecz Dániel (2020) „Semmit rólunk nélkülünk!” Tüntetések, politikai aktivizmus Magyarországon, Budapest: Napvilág Kiadó

Mikecz Dániel (2020) „Civil society as a counterbalance to democratic backlash? The civil society master frame and discursive opportunities of politically active civil organizations in Hungary”. Journal of Contemporary Central and Eastern Europe 0(0): 1–15.

Mikecz Dániel (2020) „Claims-making and Morality: The Case of Hungarian Solidarity Movements”. Politologický časopis - Czech Journal of Political Science 27(2): 140–57.

Oross Dániel (2020): Versengő demokráciafelfogások, új részvételi lehetőségek? Képviselet, részvétel, deliberáció és demokratikus innovációk. Politikatudományi Szemle, XXIX (4), p. 120-128.

Papp Zsófia (2020) Constituency service: incentives and consequences. In: Maurizio Cotta & Federico Russo (eds.) Research Handbook on Political Representation (Elgar Handbooks in Political Science), Edward Elgar Publishing, pp. 266-276.

Papp Zsófia (2020) Does issue alignment matter? The electoral cost and reward of agricultural representation in urban and rural areas. Political Studies Review, Online first, 29 December 2020

Patkós Veronika és András Szántó (2020): „Does sophistication increase partisan bias? Evidence from a cross-national analysis”. European Politics and Society 0(0): 1–15.

Patkós Veronika és Eszter Farkas (2020): „Wearing rose-coloured glasses. The happiness effect of party attachments in Europe”. Journal of Contemporary European Studies 0(0): 1–14.

Pócza, Kálmán (2020): „Closing the Expectation Gap? Crisis of Hungarian Parliamentarism in the Inter-War Period”. In The Ideal of Parliament in Europe since 1800, Palgrave Studies in Political History, szerk. Remieg Aerts és mtsai. Cham: Springer International Publishing, 139–58. https://doi.org/10.1007/978-3-030-27705-5_8

Sebők Miklós, Gajduschek György és Molnár Csaba (2020) A magyar jogalkotás minősége: Elmélet, mérés, eredmények, Budapest: Gondolat Kiadó

Sebők M. and Kozák S. (2020) “From State Capture to ‘Pariah’ Status? The Preference Attainment of the Hungarian Banking Association (2006–14),” Business and Politics. Cambridge University Press, pp. 1–23. doi: 10.1017/bap.2020.8.

Stump István (2020), Alkotmányos hatalomgyakorlás és alkotmányos identitás, Budapest: Gondolat Kiadó

Susánszky Pál, Anna Unger és Ákos Kopper (2020) „Hungary’s Over-Powerful Government Party and the Desperate Opposition”. European Review: 1–17.

Susánszky Pál, és Sylvia Kritzinger (2020)„The 2019 EP Election in Hungary”. In: Sylvia Kritzinger et al. (szerk.) Assessing the 2019 European Parliament Elections, Abingdon, Oxon; New York, NY : Routledge, 2020. |: Routledge. https://www.taylorfrancis.com/books/9781000057225

Szűcs Zoltán Gábor (2020) „Political Obligations in Illiberal Regimes”. Res Publica. https://doi.org/10.1007/s11158-020-09477-x

Valuch Tibor (2020) „Raum und Gesellschaft in Budapest, 1945–1990. Kontinuitäten und Umbrüche im Alltagsleben”. In Máté Tamáska és Barbara Rief Vernay (szerk.): Wien - Budapest Stadträume des 20. Jahrhunderts im Vergleich., Praesens Verlag.

Valuch Tibor (2020), Die ungarische Gesellschaft im Wandel, Regensburg: Verlag Friedrich Pustet

Valuch Tibor (2020), Mindennapi történeteink - válogatott társadalomtörténeti tanulmányok, Pécs: Kronosz Kiadó

Valuch Tibor (2020), Örökség, társadalom, történelem, Budapest: Hajnal Itván Kör Társadalomtörténeti Egyesület

Wineroither, David M.: „Das Demokratiemodell des B-VG und die politische Realität der Zweiten Republik”. Zeitschrift für öffentliches Recht 75(1): 139.

2019

Balázs Zoltán, Molnár Csaba: Irányzatok a magyar politikai gondolkodásban. Budapest: Osiris 2019

Balázs Zoltán: Homérosz napja. Politikáról, morálról, civilizációról. Budapest: Gondolat 2019

Bene Marton, Szabó Gabriella: Bonded by Interactions: Polarising Factors and Integrative Capacities of the News Media in Hungary. Javnost – The public Vol. 26(3): 309-329. p. IF: 0.860

Bene Márton: Sharing Is Caring! Investigating Viral Posts on Politicians’ Facebook Pages During the 2014 General Election Campaign in Hungary. In: Lilleker, D. et al (Eds): Social media campaigning in Europe. London, Routledge, 2019, 117-137.

Békés Csaba: Enyhülés és emancipáció. Magyarország, a szovjet blokk és a nemzetközi politika, 1944 – 1991. Budapest, Osiris Kiadó–MTA TK, 2019

Bíró-Nagy András: The Career Paths of Central European MEPs. Political Experience and Career Ambitions in the European Parliament. Romanian Journal of Political Science, 19(1): 88-114. IF:0.382

Böcskei Balázs, Molnár Csaba: The radical right in government? - Jobbik's pledges in Hungary's legislation (2010-2014), East European Politics, 35(1): 1-20. IF: 0.817

Böcskei, Balázs; Szabó, Andrea (szerk.) Hibrid rezsimek : A politikatudomány X-aktái. Budapest, Magyarország : MTA TK Politikatudományi Intézet.

Hajnal György, Rosta Miklós: A New Doctrine in the Making? Doctrinal Foundations of Sub-National Governance Reforms in Hungary (2010-2014) Administration and Society.51(3): 404-430 IF: 1.698

Hermann Zoltán, Kopasz Marianna: Educational policies and the gender gap in test scores: a cross-country analysis, Research Papers in Education. 1-22. p. IF: 1.109

Kiss Balázs (szerk.): A centralizáció évei. Politikai kommunikáció Magyarországon, 2006 – 2015. Studies in Political Science, MTA TK, 2019.

Kiss Balázs, Szabó Gabriella: Hungary. In: Milos, Gregor; Otto, Eibl (eds.) Thirty Years of Political Campaigning in Central and Eastern Europe. Palgrave Macmillan.

Kiss Balázs (szerk.): A szavakon túl. Politikai kommunikáció Magyarországon, 1990 – 2015. Budapest, Magyarország : L'Harmattan Kiadó.

Körösényi András: Manipuláció és demokrácia. Budapest: Gondolat 2019

Körösényi, András: The Theory and Practice of Plebiscitary Leadership: Weber and the Orban regime. East European Politics and Societies 33(2): 280-301. IF: 0,5

Matuszewski Paweł, Szabó Gabriella: Are Echo Chambers Based on Partisanship? Twitter and Political Polarity in Poland and Hungary. Social Media and Society 5(2): 1- 14.

Medve-Bálint Gergő, Vera Šćepanović: ‘EU Funds, State Capacity and the Development of Transnational Industrial Policies in Europe’s Eastern Periphery’. Review of International Political Economy IF: 2,800

Metz Rudolf, Oross Dániel: Strong Personalities’ Impact on Hungarian Party Politics: Viktor Orbán and Gábor Vona. In: Gherghina S (ed.) Party Leaders in Eastern Europe: Personality, Behavior and Consequences. Palgrave Studies in Political Psychology. Cham: Springer International Publishing, 2019 pp. 145–170.

Márquez-Ramírez, (….); Szabó Gabriella: Detached or Interventionalist? Comparing the Performance of Watchdog Journalism in Transitional, Advanced and Non-democratic Countires. INTERNATIONAL JOURNAL OF PRESS / POLITICS 25(1): 53-75. IF: 3.0

Norocel, Cristian, Szabó Gabriella: Mapping the discursive opportunities for radical-right populist politics across Eastern Europe. Problems of Post-Communism, 66(1) IF: 1.636

Oross Dániel & Róna Dániel & Szabó Andrea: Who Brings the Political Change? Divergent Understandings of Politics Among Politically Active Students. In: Feischmidt, Margit; Majtényi, Balázs (eds.) The rise of populist nationalism : Social Resentments and Capturing the Constitution in Hungary. CEU Press

Oross, Dániel ; Szabó, Andrea: A politika és a magyar fiatalok. Budapest: Noran Libro Kiadó.

Papp Zsófia: Dual candidacy as a source of legislator behaviour. The re-election and the mandate incentive under mixed-member electoral rules. ACTA POLITICA Online First , 23 IF: 1.1

Papp Zsófia: Votes, money can buy. The conditional effect of EU Structural Funds on government MPs’ electoral performance. EUROPEAN UNION POLITICS 20(4): 543-561. IF: 2.6

Sebők Miklós, Böcskei Balázs (szerk.): Itt van Amerika – Az amerikai politika hatása Magyarországon. Budapest: Athenaeum 2019

Sebők Miklós: Paradigmák fogságában: Elitek és ideológiák a magyar pénzügyi kapitalizmusban. Napvilág, Budapest. 2019.

Sebők Miklós; Boda Zsolt: The Hungarian Comparative Agendas Project In: Frank, R Baumgartner; Christian, Breunig; Emiliano, Grossman (Eds.) Comparative Policy Agendas: Theory, Tools, Data Oxford, Oxford University Press, 2019. P. 11: The Hungarian Agendas Project

Szabó, Andrea; Susánszky, Pál; Oross, Dániel (szerk.) Mások vagy ugyanolyanok? : A hallgatók politikai aktivitása, politikai orientációja Magyarországon. Szeged; Budapest: Belvedere Meridionale; MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet, 2019

Szabó, Gabriella: Book review: Monish Bhatia, Scott Poynting and Waqas Tufail (eds), Media, Crime and Racism. CRIME MEDIA CULTURE: AN INTERNATIONAL JOURNAL 15(3): 549-551. IF: 1.7

Szűcs, Zoltán Gábor: The a-theoretical core of political realism. Studies in Social and Political Thought. 31-43.

Tóth, András,Bartha, Eszter: Why Elite Workers' Attracted by the Radical Right? The Impact of Deeply Ingrained Nationalism and Perceptions of Exploitations. In: Feischmidt, Margit; Majtényi, Balázs (szerk.) The rise of populist nationalism : Social Resentments and Capturing the Constitution in Hungary. CEU Press, 2019

Valuch Tibor: Die ungarische Gesellschaft im Wandel. Soziale Veränderungen in Ungarn 1989–2019. Verlag Friedrich Pustet 2019

Valuch, Tibor; Lukács, Anikó; Tóth, Árpád (szerk): Az érzelmek története. Budapest: Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület.

Wineroither, David, Günter Bischof (eds): Democracy in Austria. Contemporary Austrian Studies. University of New Orleans Press

2018

Bene Márton: Sharing Is Caring! Investigating Viral Posts on Politicians’ Facebook Pages During the 2014 General Election Campaign in Hungary; Journal of Information Technology & Politics; Vol. 14. 2017. No. 4. 387-402 p.; Impakt faktor: 2.042

Bene Márton: Post Shared, Vote Shared: Investigating the Link Between Facebook Performance and Electoral Success During the Hungarian General Election Campaign of 2014; Journalism & Mass Communication Quarterly, Vol. 95. No. 2. 363-380 p.; Impakt faktor: 1,717

Bene Márton; Szabó Gabriella, Cristian Norocel: Media Visibility and Inclusion of Radical Right Populism in Hungary and Romania; Problems of Post-Communism; 2018. 1-14 p.; Impakt faktor: 0.755

Békés Csaba: Hungary 1968: Reform and the challange of the Prague Spring.; Palgrave Macmillan - In: Kevin McDermott –Matthew Stibbe (Eds.) Eastern Europe in 1968. Responses to the Prague Spring and Warsaw Pact invasion. London, Palgrave Macmillan, 2018, 147–167.

Boda Zsolt, Ócsai András: The Power of Tradition: Béres Pharmaceuticals; In: E. O'Higgins, L. Zsolnai (szerk.) Progressive Business Models: Creating Sustainable and Pro-Social Enterprise. 310 p. Cham: Palgrave Macmillan, 2018. pp. 51-72.

Körösényi András; Metz Rudolf; Illés Gábor István: Broadening the limits of reconstructive leadership: Constructivist aspects of Viktor Orbán’s regime-building politics; The British Journal of Politics & International Relations, (OnlineFirst: Online publication date: 18-May-2018), 1-19. DOI: 10.1177/1369148118775043; 2018. Vol. 20. Issue 4. 790-808 p.; Impakt faktor: 1.423

Körösényi András: Political Elites and Democracy; 41-52 p. In: The Palgrave Handbook of Political Elites, Palgrave MacMillan, 2018. 698 p.

Majtényi Balázs; Kopper Ákos; Susánszky Pál: Constitutional othering, ambiguity and subjective risks of mobilization in Hungary: examples from the migration crisis; Democratization, Received 28 Oct 2017, Accepted 21 Jun 2018, Published online: 13 Jul 2018; Taylor and Francis; Impakt faktor: 2.5

Medve Bálint Gergő: The Cohesion Policy on the EU’s Eastern and Southern Periphery: Misallocated Funds?; Studies in Comparative International Development, Springer, Vol. 53. 2018. No. 2. 218-238 p.; Impakt faktor: 0.977 (2016)

Papp Zsófia: Same Species, Different Breed. The Conditional Effect of Legislator Activities in Parliament on Re-selection in a Mixed-Member Electoral System; Parliamentary Affairs; 31. January, 2018. gsx049, https://doi.org/10.1093/pa/gsx049; Impakt faktor: 1.232

Papp Zsófia, Federico Russo: Parliamentary Work, Re-Selection and Re-Election: In Search of the Accountability Link; Parliamentary Affairs; Volume 71, Issue 4, 1 October 2018, 853–867. p., https://doi.org/10.1093/pa/gsx047; Impakt faktor: 1.232

Papp Zsófia: Do Personalised Campaigns Hint at Legislator Activities? The (Lacking) Relationship Between Campaigns and Legislator Behaviour in Hungary; Parliamentary Affairs, Volume 71, Issue 4, 1 October 2018, 908–929. p, https://doi.org/10.1093/pa/gsy025, Online first, 02 July 2018, Oxford University Press; Impakt faktor: 1.163

Papp Zsófia; Patkós Veronika: The Macro-Level Driving Factors of Negative Campaigning in Europe (A negatív kampány makro-szintű meghatározói); The International Journal of Press/Politics, 20 Oct 2018 online first, SAGE Journals; Impakt faktor: 2.468

Patkós Veronika; Boda Zsolt: Driven by politics: agenda setting and policy-making in Hungary 2010–2014; Policy Studies, Vol. 39, 2018 - Issue 4. 402-421. p. Online first, Taylor and Francis; Impakt faktor: 0.609

Pócza Kálmán (ed.): Constitutional Politics and the Judiciary: Decision-making in Central and Eastern Europe London; New York: Routledge, 2018. 312 p.

Pócza Kálmán; Dobos Gábor; Gyulai Attila: Courts compared: The practice of constitutional adjudication in Central and Eastern Europe In: Pócza Kálmán (ed.) Constitutional Politics and the Judiciary: Decision-making in Central and Eastern Europe. 312 p. London; New York: Routledge, 2018. pp. 213-246.

Pócza Kálmán; Dobos Gábor; Gyulai Attila: The Hungarian Constitutional Court A constructive partner in constitutional dialogue In: Pócza Kálmán (ed.) Constitutional Politics and the Judiciary: Decision-making in Central and Eastern Europe. 312 p. London; New York: Routledge, 2018. pp. 96-126.

Pócza Kálmán; Dobos Gábor: Research methodology, In: Pócza Kálmán (ed.) Constitutional Politics and the Judiciary: Decision-making in Central and Eastern Europe. 312 p. London; New York: Routledge, 2018. pp. 8-32.; Routledge

Sebők Miklós: Institutional Entrepreneurship and the Mission Creep of the National Bank of Hungary; Palgrave Macmillan In: Institutional Entrepreneurship and Policy Change : Theoretical and Empirical Explorations. Ed. by Caner Bakir, Darryl S. L. Jarvis. Palgrave Macmillan, 2018. 243-278. p.

Sebők Miklós, Berki Tamás: Punctuated Equilibrium In Democracy and Autocracy: An Analysis of Hungarian Budgeting Between 1868 and 2013; Europran Political Science Review; Published online: 19 September 2018; Impakt faktor: 1.722

Sebők Miklós; Horváth Attila; M. Balázs Ágnes: Electoral reforms, entry barriers and the structure of political markets: A comparative analysis (Választási reformok, belépési korlátok és a politikai piacok szerkezete: Egy összehasonlító elemzés; European Journal of Political Research; Vol. 57. 2018. No.4. online first; Impakt faktor: 3.567

Szűcs Zoltán Gábor: Aristotle's realist regime theory; European Journal of Political Theory, Online First; 2018. okt. 23.

Wineroither, David Martin; Seeber Gilg: Three Worlds of Representation: A Linkage-Based Typology of Parties in Western and Eastern Europe; East European Politics and Societies; Vol.32. 2017. No.3. 493-517 p.; Impakt faktor: 0.4

2017

Bene Márton: Sharing is caring! Investigating viral posts on politicians’ Facebook pages during the 2014 general election campaign in Hungary. JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY AND POLITICS 14. (2017)

Boda Zsolt, Szabó Andrea (szerk.) Trendek a magyar politikában 2. A Fidesz és a többiek: pártok, mozgalmak, politikák. 376 p. Budapest: Napvilág Kiadó, 2017.

Boda Zsolt: Governing by trust: sincerity as a procedural fairness norm In: Sorin Baiasu , Sylvie Loriaux (szerk.) Sincerity in Politics and International Relations . 210 p. London; New York: Routledge, 2017. pp. 173-187. http://real.mtak.hu/id/eprint/72818

Békés Csaba: The Long Détente and the Soviet Bloc, 1953–1983. In: Oliver Bange, Poul Villaume (szerk.) The Long Détente: Changing concepts of security and cooperation in Europe, 1950s-1980s. Budapest; New York: CEU Press, 2017. pp. 31-49.

Cristian, Norocel, Szabó, Gabriella, Bene, Márton: Integration or Isolation? Mapping Out the Position of Radical Right Media in the Public Sphere. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNICATION 11: pp. 3764-3788. (2017) http://real.mtak.hu/id/eprint/73250

Csizmadia Ervin: A magyar politikai fejlődés logikája: Összehasonlítható-e a jelen a múlttal, és ha igen, hogyan? Budapest: Gondolat, 2017. 410 p.

Dobos Gábor, Várnagy Réka: Hungary: Are Neglected Regional Elections Second-Order Elections? In: Arjan H Schakel (szerk.) Regional and National Elections in Eastern Europe: Territoriality of the Vote in Ten Countries. London: Palgrave Macmillan, 2017. pp. 105-128. http://real.mtak.hu/id/eprint/73014

Hajnal György, Rosta Miklós, Geraldine Robbin: Joined-up Government as a Public Management Doctrine and Shared Services as a Central Element of JUG. In: Hilde Bjørnå , Stephan Leixnering , Tobias Polzer (szerk.) "Joined up" Local Governments?: Restructuring and Reorganizing Internal Management . Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG, 2017. pp. 191-212.

Körösényi András (szerk.) Viharban kormányozni: Politikai vezetők válsághelyzetekben. Budapest: MTA TK PTI, 2017. http://real.mtak.hu/id/eprint/73154

Körösényi, András, Ondré, Péter, Hajdú, András: A „Meteoric” Career in Hungarian Politics In: Mark Bennister , Ben Worthy , Paul 't Hart (szerk.) The Leadership Capital Index: A New Perspective on Political Leadership . 352 p. Oxford: Oxford University Press, 2017. pp. 82-100.Körösényi András, Patkós Veronika: Variations for Inspirational Leadership: The Incumbency of Berlusconi and Orbán PARLIAMENTARY AFFAIRS 70:(3) pp. 611-632. (2017) http://real.mtak.hu/id/eprint/73153

Mark Allinson, Csaba Békés, Melissa Feinberg et al (szerk.) Cold War Eastern Europe. London; New York: Routledge, 2017.

Medve-Bálint Gergő: Funds for the wealthy and the politically loyal? How EU funds may contribute to increasing regional disparities in East Central Europe. In: John Bachtler , Peter Berkowitz , Sally Hardy , Tatjana Muravska (szerk.) EU Cohesion Policy: reassessing Performance and Direction . London; New York: Routledge, 2017. pp. 220-240. http://real.mtak.hu/id/eprint/73216

Máthé Réka Zsuzsánna, Hajnal György. Civil-Society Organizations’ Capacity Building in the Local Governmental Sector: Is It Working?: A Case Study. NISPACEE JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION AND POLICY X:(1) pp. 61-81. (2017)

Oross Dániel, Szabó Andrea: Changing Tendencies of Youth Political Participation in Europe: Evidence from Four Different Cases. In: Michael J Breen (szerk.) Values and Identities in Europe: Evidence from the European Social Survey. Abingdon: Routledge, 2017. pp. 160-183.

Papp Zsófia: Challenging the Odds: Incumbency Disadvantage, Local Ties, and Electoral Performance in Hungary, 1994–2010. EAST EUROPEAN POLITICS AND SOCIETIES tba:(tba) p. tba. (2017) http://real.mtak.hu/id/eprint/73112

Pócza Kálmán, Dobos Gábor, Gyulai Attila: How to Measure the Strength of Judicial Decisions: A Methodological Framework. GERMAN LAW JOURNAL 18:(6) pp. 1557-1586. (2017)

Sebők Miklós, Kubik Bálint, Molnár Csaba: Exercising Control and Gathering Information: The Functions of Interpellations in Hungary (1990-2014) JOURNAL OF LEGISLATIVE STUDIES 2017:(4) pp. 1-19. (2017)

Szűcs Zoltán Gábor: Realism and Utopianism Reconsidered: A Political Theoretical Reading of A Song of Ice and Fire. In: Czigányik Zsolt (szerk.) Utopian Horizons: Ideology, Politics, Literature. Budapest; New York: CEU Press, 2017. pp. 217-236.

2016

Balázs Zoltán: The Principle of the Separation of Powers. A Defense. Lanham; New York; London: Rowman and Littlefield, (2016). http://real.mtak.hu/47792

Bene Márton: Go viral on the Facebook! Interactions between candidates and followers on Facebook during the Hungarian general election campaign of 2014 Information, Communication& Society, Online First, 1-18 (2016), IF: 2,109. http://real.mtak.hu/47585

Boda Zsolt (szerk.): Bizalom és közpolitika. Budapest: Argumentum; MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet, 202 p. (2016).  http://real.mtak.hu/47591

Békés Csaba: Hungary, the Soviet Bloc, the German question and the CSCE Process, 1965-1975. Journal of Cold War Studies, 18(3): 95-138 (2016), IF: 0,489. http://real.mtak.hu/32804

Bíró-Nagy András: Central European MEPs and Their Roles. World Political Science Review, 12(1): 147-174 (2016). http://real.mtak.hu/47588

Körösényi András, Illés Gábor, Metz Rudolf: Contingency and Political Action: The Role of Leadership in Endogenously Created Crises, POLITICS AND GOVERNANCE 4:(2) 91-103. (2016).  http://real.mtak.hu/47592

Papp Zsófia, Zorigt Burtejin: Party-directed personalisation: the role of candidate selection in campaign personalisation in Hungary; EAST EUROPEAN POLITICS 32 (4), 466-486 (2016).  http://real.mtak.hu/47597

Papp Zsófia: Shadowing the elected: mixed-member incentives to locally oriented parliamentary questioning  JOURNAL OF LEGISLATIVE STUDIES 22/2 216-236 (2016).  http://real.mtak.hu/47594

Pócza Kálmán: Staatliche Souveränität reloaded? ZEITSCHRIFT FUR PARLAMENTSFRAGEN 47:(4) pp. x-xx. (2016)  http://real.mtak.hu/48483

Sebők Miklós (szerk): Kvantitatív szövegelemzés és szövegbányászat a politikatudományban. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 192 p. (2016). http://real.mtak.hu/48486

Szabó Gabriella, Bene Márton: Interaction Networks of the Hungarian Media. In: Sai Felicia Krishna-Hensel (szerk.): Media in Process. Routledge, 119-140. (2016).  http://real.mtak.hu/47596

Szűcs Zoltán Gábor, Gyulai Attila (szerk.): A hatalom ködében: Bevezetés a realista politikaelméletbe. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 216 p. (2016). http://real.mtak.hu/47632

 

Korábbi évek kiemelt publikációi

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002