Kopasz Marianna

Kopasz Marianna
CV letöltése Tudományos főmunkatárs (TK PTI)
Kutatási területek

Szociálpolitika, szociális munka, gyermekjólét, gyermekvédelem, közpolitika-alkotás, populizmus

Kiemelt publikációk

Husz, I., Kopasz, M. and Medgyesi, M. (2022). Social Workers’ Causal Attributions for Poverty: Does the Level of Spatial Concentration of Disadvantages Matter? Social Indicators Research, Online first, https://link.springer.com/article/10.1007/s11205-021-02868-4

Hermann, Z. and Kopasz, M. (2021). Educational policies and the gender gap in test scores: a cross-country analysis. Research Papers in Education, 36: 4: 461–482. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02671522.2019.1678065

Kopasz, M. (2021). Iskolai gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok észlelési és jelzési magatartása és annak meghatározói – elméleti modellek és empirikus kutatások. Esély, 32: 3, 3–18. https://www.esely.org/kiadvanyok/2021_3/3-18-kopasz-mariann.pdf

Kopasz, M. (2021). „Van, amikor szakad a cérna”. Demenciával élő idősek családi gondozóinak terhelődése egy kvalitatív vizsgálat tükrében. Socio.hu: Társadalomtudományi Szemle, 11: 4, 47–68. https://socio.hu/index.php/so/article/view/904/896

Goedemé, T, Penne, T, Hufkens, T. … Kopasz, M. et al. (2018). What Does It Mean to Live on the Poverty Threshold? Lessons From Reference Budgets. In: Cantillon, B., Goedemé, T. and Hills, J. (eds.) Decent incomes for all: Improving policies in Europe, Oxford: Oxford University Press, pp. 13-33.

Kopasz, M. és Gábos, A. (2018). A szociális segélyezési rendszer 2015. márciusi átalakításának hatása a települési önkormányzatok magatartására. In: Kolosi, T. és Tóth, I. Gy. (szerk.) Társadalmi Riport 2018, Budapest: TÁRKI, pp. 328-349.

Fábián, Z., Gábos, A., Kopasz, M., Medgyesi, M., Szivós, P. and Tóth, I. Gy. (2014). Hungary: A Country Caught In Its Own Trap. In: Nolan, B. et al. (eds.) Changing Inequalities and Societal Impacts in Rich Countries: Thirty Countries’ Experiences, Oxford: Oxford University Press, pp. 322-345.

Hermann, Z. és Kopasz, M. (2011). The effects of social capital on wage income: a multi-country analysis. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 2: 3-26. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/3137/1/hermann_zoltan.pdf

Kopasz, M. (2007). A vállalkozói potenciál területi különbségeinek magyarázata. A történeti-kulturális és társadalmi tényezők szerepe, Budapest: Akadémiai Kiadó

Projektek

OTKA K 143593 – Gyermekvédelem az iskolában: az iskolai szakemberek jelzési magatartását meghatározó tényezők 2022-2024: kutatásvezető

MTA – Understanding vaccination intention in various social contexts 2022-2023: kutató

MTA Kiválósági kutatás – Mobilitás Kutatási Centrum, 2019-2021: kutató

DEMOS – ’Democratic efficacy and the varieties of populism in Europe', H2020 RIA project, 2019-2020.: kutató

Populizmus a közpolitika- és jogalkotásban NKFIH-OTKA kutatás, 2018-2021.: kutató

Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása, 2018-2021: kutató

InGRID-2 – ’Integrating Research Infrastructure for European expertise on Inclusive Growth from data to policy’, H2020 project, 2017-2021: kutató

Progress Programme: New Dimension in Social Protection towards Community Based Living VP/2013/013/0057, 2015-2016: szakmai vezető

Peer Review in Social Protection and Social Inclusion: ’Children First – pilot local consultation platforms on child poverty in Belgium’, 2014-2015: tematikus szakértő

InGRID – ’Integrating Expertise in Inclusive Growth’ FP7 project, 2013-2015: kutató

ImPRovE – ’Poverty Reduction in Europe: Social policy and innovation’, 2012-2016: kutató

Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a program kísérése, 2011-2012: kutató

Child poverty and child well-being in the EU, 2008-2009: kutató