Demokrácia- és Politikaelméleti Osztály

A Demokrácia- és Politikaelmélet Osztály kutatásainak középpontjában a kortárs demokráciák működése és változásai, a politikai rendszerek és intézmények elemzése, a politikai vezetés szerepe, valamint a kortárs politikaelmélet problémái állnak. Az Osztály kutatásai a magyar és európai demokráciák deskriptív leírása mellett hozzájáruljanak azok tényleges működésének a megértéséhez, normatív és kritikai értelmezéséhez. Az osztály kutatási témái:

  • Empirikus, normatív és analitikus demokráciaelméletek;
  • Az alkotmány, továbbá a képviseleti kormányzás és intézményei, alkotmánybíráskodás;
  • Politikai vezetés;
  • Kortárs politikaelmélet, politikai realizmus;
  • A demokratikus és autoriter rezsimek közti átmenetek;

Osztályvezető: Gyulai Attila

Az osztály tagjai: