Vendégkutatók

2023

Ádám Zoltán (külső kutató)

Ádám Zoltán a Társadalomtudományi Kutatóközpont (HUN-REN) Politikatudományi Intézetének külső kutatója. 2023 októberi elbocsátásáig a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtan Intézetének docense volt, ahol intézményi közgazdaságtani, politikai gazdaságtani, valami mikro- és makroökonómiai kurzusokat tartott. Kutatási területe a politikai rendszerátmenetek és az autoriter populizmus gazdaságtana. Tanulmányai az Acta Oeconomica, a European Policy Analysis, az Intersections, a Journal of Institutional Economics és a Problems of Post-Communism című folyóiratokban, illetve az Oxford University Press, a Springer és a Transcript kiadók által megjelentetett szerkesztett kötetekben jelentek meg. A „Gazdasági rendszerek és rendszerváltozások: Tanulmányok Bod Péter Ákos tiszteletére” című, Németh András Olivérrel közösen szerkesztett kötete 2023. decemberében jelenik meg az Akadémiai Kiadónál. 2015-ben, a Debreceni Egyetemen szerzett doktorátust közgazdaságtanból, de tanult politikatudományt (MPhil, Central European University), közmenedzsmentet (Mid-Career MPA, Harvard Kennedy School) és szociológiát (MA, ELTE) is. 2020-2022 közt a Corvinus Egyetem Gazdaságpolitika és Munkagazdaságtan Tanszékét vezette (ami azután az egyetemi átalakulás során megszűnt). Akadémiai karrierje előtt, 2012-2016 közt a Kopint-Tárkinál, 2008-2012 közt a Takarékbanknál és a DZ Banknál, 2006-2008 közt pedig a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban dolgozott vezető közgazdász-elemzőként illetve gazdaságpolitikai tanácsadóként. 2006-2009 között a Külgazdaság főszerkesztője volt, 2005-2015 közt pedig tagja volt a Beszélő szerkesztőségének.

Buzogány Áron

Buzogány Áron a bécsi Universität für Bodenkultur (BOKU) adjunktusa. Politológiát, közgazdaságtant, szociológiát, valamint béke- és konfliktuskutatást tanult a Tübingeni Egyetemen, Helsinkiben, a Moszkvai Nemzetközi Kapcsolatok Állami Intézetében és a Hamburgi Egyetemen. Áron a berlini Freie Universität Berlinben szerzett doktori fokozatot politikatudományból, majd a Yale-en, a Német Közigazgatási Intézetben és a müncheni LMU-n dolgozott. Kutatásainak középpontjában az Európai Unió, a tagállamok és a szomszédos országok politikai döntéshozatala, valamint a civil társadalom és a társadalmi mozgalmak szerepe a politikai folyamatokban áll. Rendszeresen publikál rangos nemzetközi folyóiratokban, mások mellett a Review of International Political Economy, Journal of European Public Policy, JCMS: Journal of Common Market Studies, Environmental Politics, Democratization, Politics and Governance és Cambridge Review of International Affairs publikálta tanulmányait.

Henry Barrett

Henry Barrett Fulbright-Schuman-ösztöndíjas a 2023-2024-es tanévben. A Magyar Kutatási Hálózat és az NKE Európa Stratégia Kutatóintézet, valamint a prágai Europeum Intézet munkatársa. Henry az uniós integráció jelenlegi helyzetét kutatja a visegrádi országok körében a keleti bővítés közelgő 20. évfordulójának alkalmából. Kutatásában a jogállamisági feltételrendszer és az ukrajnai háború áll, és azt vizsgálja, hogy mindezek a folyamatok és egyes belpolitikai fejlemények hogyan befolyásolják a V4-ek integrációját az EU-ban. Vizsgálja azt is, hogy miként reagálnak ezek a tagállamok a 2. cikk szerinti értékek érvényesítésének védelmében hozott uniós intézkedésekre. Henry alig várja, hogy Budapest és Prága gazdag történelmi múltú városaiban élhessen és dolgozhasson, miközben a politikai regionalizmus, a 2. cikk szerinti értékérvényesítés és az uniós politikaalkotás ilyen kérdéseivel foglalkozik. Henry 2022-ben summa cum laude minősítéssel végzett a Princeton Egyetemen.

2020

Kovarek Dániel

Kerényi Ádám

2019

Nuno Morgano

Ralitsa Savova

He Ting