Gyulai Attila

Gyulai Attila
CV letöltése

Osztályvezető

Tudományos főmunkatárs (TK PTI)
Kutatási területek

Politikaelmélet, demokráciaelmélet, politikai realizmus, Carl Schmitt, magyar politikai rendszer

Kiemelt publikációk

Gyulai, A., Ujlaki, A., (2021) ’The political AI: A realist account of AI regulation’, Információs Társadalom, 21(2), pp. 29-42.

Körösényi, A., Illés, G., Gyulai, A. (2020) The Orbán Regime: Plebiscitary Leader Democracy in the Making. London: Routledge.

Gyulai, A. (2019) ’It’s a fact: the buribunks are the enemies of the political’, Griffith Law Review, 28(2)

Gyulai, A. (2018) ’The Lesson of Carl Schmitt’s Realism: The Autonomy and the Primacy of the Political’, Theoria, 65(155)

Pócza, K., Dobos, G., Gyulai, A., (2018) ’ Courts compared: The practice of constitutional adjudication in Central and Eastern Europe’, In Pócza, K. (ed.) Constitutional Politics and the Judiciary: Decision-making in Central and Eastern Europe, pp. 213-246, New York – London: Routledge.

Szűcs, ZG., Gyulai, A. (szerk.) (2016) A hatalom ködében: Bevezetés a realista politikaelméletbe, Budapest: L’Harmattan.

Kormányok és ciklusok. Partikularitás, univerzalitás és alternativitás a parlamentáris kormányzatban. In Politikatudományi Szemle 2013//2.

A retorikai ígéretek helye a mandátumelméletben. In Soós Gábor – Körösényi András (szerk.): Azt tették, amit mondtak? Választási ígéretek és teljesítésük, 2002-2006. Budapest: MTA TK PTI 2013. (Szűcs Zoltán Gáborral)

Tudhatjuk-e, mit akarnak? In Soós Gábor – Körösényi András (szerk.): Azt tették, amit mondtak? Választási ígéretek és teljesítésük, 2002-2006. Budapest: MTA TK PTI 2013. (Soós Gáborral, Papp Zsófiával)

A rendkívüli kormányzás retorikája. In Sándor Péter, Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve 2009-ről. Budapest: Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány 2010.

Kiindulópontok Paul de Man politikaelméletéhez. Századvég 2009/54.

Projektek

 

Politikai normativitás (NKFIH 138367, 2021-2024)

A politikai realizmus mint elmélet és ideológia (Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, 2021-2024)

A weberi vezetők visszatérése: A plebiszciter vezérdemokrácia, mint a demokráciákban kialakult mai politikai trendek megismerésének eszköze (NKFIH témaszám: K 128139) (2018-2022)

Választói akarat és kormányzati teljesítmény. A képviseleti kormány demokratikus ellenőrzése Magyarországon, 1990-2010 (MTA PTI)