Boda Zsolt

Boda Zsolt
CV letöltése

Főigazgató

Kutatóprofesszor (TK PTI)
Kutatási területek

Közpolitika, governance; populizmus-kutatás; bizalom-kutatás

Kiemelt publikációk

Boda Zsolt: Ki dönt? Kormányzási stílusok és közpolitikai változás Magyarországon 2002-2014 (Budapest, Gondolat Kiadó - TK, 2020).

Bartha Attila, Boda Zsolt, Szikra Dorottya: “When populists govern. Conceptualizing populism in policy making”, Governance and Politics, 2020, 8(3), 71-81. IF: 1.6

Boda, Zsolt - V. Patkós: “Driven by politics: agenda setting and policy making in Hungary, 2010-2014”, Policy Studies, 2018, 39(4), 402-421. IF: 0.714.

Boda Zsolt – Sebők Miklós (szerk.): A magyar közpolitikai napirend: Elméleti alapok, empirikus eredmények (Budapest, MTA TK PTI, 2018)

Boda Zsolt (szerk.): Bizalom és közpolitika. Jobban működnek-e az intézmények, ha bíznak bennük? (Argumentum Kiadó - MTA TK PTI, 2016).

Boda Zsolt – Medve-Bálint Gergő: “How perceptions and personal contact matter: The individual level determinants of trust in police in Hungary”, Policing and Society, 27(7) (2017), 732-749. IF: 1,61

Boda Zsolt, Szabó G., Bartha A., Medve-Bálint G., Vidra Zs.: “Politically driven. Mapping political and media discourses of penal populism – the Hungarian case”, East European Politics and Societies and Cultures, 2015 vol. 29 (4), 871-890. IF: 0,468

Boda Zsolt: Legitimitás, bizalom, együttműködés. Kollektív cselekvés a politikában (Budapest, Argumentum Kiadó, 2013)

 

Projektek

'DEMOS - Democratic efficacy and the varieties of populism in Europe', H2020 RIA project, 2018-2020. Beosztás: kutatásvezető, projekt koordinátor

„Populizmus a közpolitika- és jogalkotásban” NKFIH-OTKA kutatás, 2018-2021. Beosztás: kutatásvezető.

„The dynamics of trust in Europe”, EUROFOUND kutatás, 2017-2018. Beosztás: expert.

„A közpolitikája dinamikája Magyarországon”. OTKA kutatás, 2013-2017. Beosztás: kutatásvezető.

„New European Crimes and Trust-based Policy (FIDUCIA)” EU FP7 konzorciumi kutatás, 2012-2014, beosztás: a magyar kutatócsoport vezetője, Work Package vezető.

„Intézményi bizalom és a közpolitika eredményessége Magyarországon”, OTKA-kutatás, 2012-2014, beosztás: kutatásvezető

„Szükség van-e állampolgári bizalomra?” A Nemzeti Kulturális Alap alkotói ösztöndíja által támogatott projekt (2011-2012).

„Confidence in Justice (EUJUSTIS)” EU FP7 konzorciumi kutatás, 2009-2011, beosztás: a magyar kutatócsoport vezetője.

„A globális környezeti rezsimek és a magyar közpolitika”. OTKA kutatás, 2004-2007, beosztás: kutatásvezető.

“Social policy, regulation and private sector water supply”, UNRISD kutatás, 2005-2006, beosztás: a magyar kutatócsoport vezetője

„A civil szervezetek szerepe a gazdaság társadalmi szabályozásában”, Magyary Zoltán ösztöndíjjal támogatott kutatás, 2005-2006

„Politika az interneten”, OTKA-kutatás, 2002-2004, beosztás: résztvevő

„Globális ökopolitika. A nemzetközi környezeti közjavak és a kollektív cselekvés problémája.” Bolyai ösztöndíjjal támogatott kutatás, 2002-2004.

 

Aktuális kézirat

Bartha Attila – Boda Zsolt: „Tax Compliance Motivations during Corruption Scandals in a Fragile Democracy: Results from a Natural Quasi-experiment”. Bírálat alatt, Journal of Public Policy