Valuch Tibor

Valuch  Tibor
CV letöltése Kutatóprofesszor (TK PTI)
Kutatási területek

Politikai magatartás és politikai viselkedéskultúra a jelenkori Magyarországon A helyi politika és a helyi társadalom változásai a rendszerváltástól napjainkig Jelenkori magyar társadalom-és művelődéstörténet

Kiemelt publikációk

Valuch Tibor: Társadalmi átalakulás és a mindennapi élet változásai Magyarországon a rendszerváltás időszakában. In: Gebei Sándor, ifj Bertényi Iván, Rainer M János (szerk.)"...nem leleplezni, hanem megismerni és megérteni": Tanulmányok a 60 éves Romsics Ignác tiszteletére. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2011. pp. 283-295.

Szigorúan ellenőrzött nyilvánosság.: A sajtó és a (tömeg)kommunikáció működésének néhány sajátossága a szocialista korszakban. In: Rainer M János (szerk.) A felügyelt mozgástér - tanulmányok a szovjettípusú rendszer hazai történetéből. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2011. pp. 27-41.
(Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolájának Közleményei; 1.)

A párt és kádere.: A politikai rendszer és a vezető réteg néhány
jellegzetesége a szocialista korszakban. In: Baráth Magdolna, Bánkuti Gábor, Rainer M János (szerk.) Megértő történelem: Tanulmányok a hatvanéves Gyarmati György tiszteletére. Budapest: L'Harmattan, 2011. pp. 453-465.

Urban Dress, 1948 to 2000 in Hungary. In: Joanne B. Eicher, Djurdja Bartlett (szerk.) Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion. Oxford: Berg Publishers, 2010. pp. 183-189. (9..) East Europe, Russia and the Caucasus

Szegény ember vízzel főz.".: Adalékok a magyarországi szegénység
történetéhez a XX. század második felében. In: Valuch Tibor, Bódy Zsombor, Horváth Sándor (szerk.) Megtalálható-e a múlt? Tanulmányok Gyáni Gábor 60. születésnapjára. Budapest: Argumentum, 2010. pp. 269-281.

Nők és társadalom a XX. század második felében Magyarországon. In: Kovács Zoltán – Püski Levente (szerk.) Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 80. születésnapjára. Debrecen: Debreceni Egyetem Történeti Intézete, 2010. pp. 363-382. (ISBN:978 963 473 418 5)

Valuch Tibor , Bódy Zsombor, Horváth Sándor (szerk.) Megtalálható-e a múlt? Tanulmányok Gyáni Gábor 60. születésnapjára. Budapest: Argumentum, 2010.

Lódenkor - Munkásnők, divat és kommunista erkölcs az ötvenes években. www.eletmod.transindex.ro/?cikk=11533 (2010)

Közelítés Kádár-kori mítoszainkhoz. In: Lőrincz László (szerk.) Egyezzünk ki a múlttal!: Műhelybeszélgetések történelmi mítoszokról, tévhitekről. Budapest: Történelemtanárok Egylete, 2010. pp. 107-115.

Enni és lakni is kellene: A nagyüzemi munkásság életkörülményeinek néhány sajátossága Ózdon a II. világháborút követő évtizedekben. In: Tischler János (szerk.) 1956-os Intézet évkönyve 2009. Budapest: 1956-os Intézet, 2010.

Az 1989-1990-es rendszerváltás társadalmi hatásai. In: Gerhard Péter Koltai Gábor Rácz Attila V László Zsófia (szerk.) Rendszerváltás(ok) Magyarországon. Budapest: Mundus, 2010. pp. 191-206.

A városi lakásépítés és lakótérhasználat néhány sajátossága a XX. század második felében. In: Kiss László (szerk.) A cselekvő értelmiségi: Tanulmányok Huszár Tibor 80. születésnapjára. Budapest: Argumentum, 2010. pp. 357-369.

Projektek

Átmenetben - a magyar társadalom átalakulása a rendszerváltást követő évtizedekben