Bartha Attila

Bartha  Attila
CV letöltése Tudományos főmunkatárs (TK PTI)
Kutatási területek

Populizmus és közpolitika

Kormányzás, gazdaság- és szociálpolitika és demokrácia összefüggései

Jóléti rendszerek, jóléti reformok az idősödő társadalmakban

 
Kiemelt publikációk

Bartha Attila, Fedyuk Olena, Zentai Violetta 2015. Low-skilled Migration: Immigrant Workers in European Domestic Care In: Beblavý Miroslav, Maselli Ilaria, Veselková Marcela (eds.): Green, Pink & Silver? The Future of Labour in Europe, Vol. 2. Brussels: Center for European Policy Studies (CEPS), pp. 237-257. http://www.ceps.eu/system/files/NEUJOBS%20Future%20of%20Labour%20Vol%20II_Final.pdf

Zsolt Boda, Gabriella Szabó, Attila Bartha, Gergő Medve-Bálint, Zsuzsa Vidra 2014. Politically driven. Mapping political and media discourses of penal populism – the Hungarian case. East European Politics and Societies, Paper online first. http://eep.sagepub.com/content/early/2014/12/15/0888325414557026.full.pdf+html

Bartha Attila 2013. Explaining Success and Failure in Welfare Policy Changes in Europe: Governance, Trust and Legitimacy. International Journal of Arts and Sciences, 6(4): 287–302. http://universitypublications.net/ijas/0604/pdf/T3N382.pdf

Bartha Attila, Tóth András 2013. A magyar nyugdíjrendszer változásai politikatudományi perspektívából. Politikatudományi Szemle, 22(4): 161–183. http://www.poltudszemle.hu/szamok/2013_4szam/bartha_toth.pdf

Bartha Attila 2013. Governance, Culture and Democracy: Institutions and Economic Development of EU Member States. Annals of the University of Oradea, Economic Sciences 22(1): 205–214. http://anale.steconomiceuoradea.ro/volume/2013/n1/022.pdf

Bartha Attila 2012. Kormányzás, kultúra vagy a demokrácia minősége? Az intézmények szerepe az Európai Unió gazdasági fejlődésében. Politikatudományi Szemle 2012/2. 101–124. http://www.poltudszemle.hu/szamok/2012_2szam/bartha.pdf

Bartha Attila 2012. Macroeconomic and Business Environment. In Fazekas K. – Scharle Á. (eds.): From pensions to public works: Hungarian employment policy from 1990 to 2010. Budapest: Budapest Institute for Policy Analysis – Institute of Economics; Research Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences. 8–11. http://www.econ.core.hu/file/download/hung_emp_pol/1990-2010.pdf

Bartha Attila 2011. Určujúce hospodárske procesy v Maďarsku po zmene politického systému. (A legfontosabb gazdasági folyamatok a rendszerváltozás után Magyarországon.) Megjelent szlovák nyelven: Zahorán, Cs. – Kollai, I. – Otčenášová, S. (szerk.): Neznámy sused (Az ismeretlen szomszéd). Budapest – Bratislava: Terra Recognita Alapítvány, Vydavateľstvo Talentum. 46-67.

 
Projektek

Populizmus a közpolitikában, Intézményi bizalom, jóléti állam, magyar közpolitikai folyamat, Az EU kohéziós politikájának értékelése

 
Aktuális kézirat