Papházi Viktor

Papházi Viktor
CV letöltése

Webfelelős

Tudományos segédmunkatárs (TK PTI)
Kutatási területek

Politikai szocializáció, politikai kultúra, fiatalok politikai viselkedése

Kiemelt publikációk

Papházi, V. (2018). "Kádári” minták a magyar fiatalok körében. A szocializmus öröksége a magyar fiatalok politikai magatartásában és attitűdjeiben. Politikatudományi Szemle, 27(3), 133–151. https://doi.org/10.30718/poltud.hu.2018.3.133.151

Papházi, V. (2019). Velük élő szocializmus? A magyar nappali tagozatos hallgatók Kádár-korszakhoz való viszonya. In Szabó, A. – Susánszky, P. – Oross, D. (szerk.) Mások vagy ugyanolyanok? A hallgatók politikai aktivitása, politikai orientációja Magyarországon (2019). Belvedere Meridionale – Heinrich Böll Stiftung – TK PTI, 223-244.

Szabó, A., Oross, D., Papházi, V., Pokornyi, Zs. & Sebestyén, A. (2021). A magyar társadalom politikai értékei, identitásmintázatai, 2020. A magyar társadalom politikai percepciója, értékrendszere, politikai részvétele, 2020 december. Budapest, Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet

Projektek

Demokratizálódás, a demokrácia hanyatlása és a civil társadalom pályái (2019-2021)

Értékek és identitások Magyarországon, 2020 (2020-2021)