Papházi Viktor

Papházi Viktor
CV letöltése

Webfelelős

Tudományos segédmunkatárs (TK PTI)
Kutatási területek

Politikai szocializáció, politikai kultúra, fiatalok politikai viselkedése

Kiemelt publikációk

Papházi Viktor (2023): El (nem) kötelezettek? A fiatalság politikai részvétele a nemzetközi politikatudományi irodalom szemszögéből. Politikatudományi Szemle, 32(3), 137-148.

Szabó Andrea – Oross Dániel – Papházi Viktor – Pokornyi Zsanett – Sebestyén Annamária (2021): A magyar társadalom politikai értékei, identitásmintázatai, 2020. A magyar társadalom politikai percepciója, értékrendszere, politikai részvétele. Budapest, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet

Papházi Viktor (2019): Velük élő szocializmus? A magyar nappali tagozatos hallgatók Kádár-korszakhoz való viszonya. In: Szabó, Andrea; Susánszky, Pál; Oross, Dániel (szerk.) Mások vagy ugyanolyanok? : A hallgatók politikai aktivitása, politikai orientációja Magyarországon (2019). Szeged–Budapest, Belvedere Meridionale–MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet, 223-244.

Papházi Viktor (2018): "Kádári" minták a magyar fiatalok körében. A szocializmus öröksége a magyar fiatalok politikai magatartásában és attitűdjeiben. Politikatudományi Szemle, 27(3), 133-155.

Projektek

Értékek és identitások Magyarországon, 2020 (2020-2021)

Demokratizálódás, a demokrácia hanyatlása és a civil társadalom pályái (2019-2021)