Róbert Péter

Róbert  Péter
CV letöltése Kutatóprofesszor (TK PTI)
Kutatási területek

Társadalmi rétegződés és mobilitás, iskolai egyenlőtlenségek, életút vizsgálat, közvélemény-
kutatás, politikai értékek és attitűdök, társadalmi egyenlőtlenségek percepciója, szubjektív jóllét

Kiemelt publikációk

Polarisation: Trends in class boundaries in Hungary. In: Cédric Hugrée, Étienne Penissat, Alexis Spire, Johs Hjellbrekke (eds.) Class Boundaries in Europe: The Bourdieusian Approach in Perspective. 2023. pp. 35-51. Routledge, Abingdon / New York

Parental Involvement and School Choice in Hungarian Primary Schools (Co-authors: Gabriella Pusztai, Hajnalka Fényes) 2023. Journal of School Choice 17(1): 118-135

A munkaerő-piaci és a politikai részvétel összefüggései nemzetközi összehasonlításban (társszerző: Susánszky Pál) In: Tamás Kolosi, Iván Szelényi, István György Tóth (eds.) Társadalmi Riport 2022. TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. Budapest 411-425. old.

Parental determinants of subjective child well-being in Hungary (Co-authors: Nikolett Geszler, Beáta Nagy) Intersections. East European Journal of Society and Politics 2022 8 (2): 156–174.

Origins of Multidimensional Class Locations in Hungary. Polish Sociological Review, 2021. 215 (3): 369-386.

Individual and institutional influences on EU labour market returns to education: a comparison of the effect of the 2008 economic crisis on eight EU countries. (Co-authors: Ellu Saar, Margarita Kazjulja) European Societies 2020. 22(2): 157-187.

The role of Demographic and Socio-Economic Characteristics in affecting subjective well-being: The case of Hungary. Studies of Transition States and Societies 2019. 11(2): 3-22.

Mapping the Post-communist Class Structure: Findings from a New Multidimensional Hungarian Class Survey. (co-authors: Fruzsina Albert, Beáta David, Zoltán Kmetty, Luca Kristóf, Andrea Szabó) East European Politics and Societies. 2018. 32(3): 544-565.

Youth, Precarious Employment and Political Participation in Hungary. (Co-authors: Dániel Oross, Andrea Szabó) Intersections: East European Journal of Society and Politics. 2017. 3(1): 120-146.

Stratification in Transition Economies. In: George Ritzer (eds.) The Blackwell Encyclopedia of Sociology. Blackwell Reference Online. 2016.

Generációk a történelemben és a társadalomban (társszerző: Valuch Tibor) Politikatudományi Szemle 2013. XXII/4. 116-139

Projektek

Részvétel, képviselet, pártosság. Választáskutatás, 2018. NKFI 119603

European Social Survey