Róbert Péter

Róbert  Péter
CV letöltése Kutatóprofesszor (TK PTI)
Kutatási területek

Társadalmi rétegződés és mobilitás, iskolai egyenlőtlenségek, közvélemény-kutatás, politikai értékek és attitűdök, társadalmi egyenlőtlenségek percepciója, szubjektív jóllét

Kiemelt publikációk

Nagy, B., Róbert, P. és Geszler, N. (2023) Like parent, like child? The intergenerational transmission of subjective well-being in Hungary. Journal of Family Studies, 29(4), 1645-1665. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13229400.2022.2071164

Róbert P. (2023) Polarisation: Trends in class boundaries in Hungary. In: Spire, A., Penissat, É., Hugrée, C. and Hjellbrekke, J. (szerk.) Class Boundaries in Europe: The Bourdieusian Approach in Perspective, London, Routledge, 35-51. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003223863-4/polarisation-p%C3%A9ter-r%C3%B3bert

Róbert, P. (2021) Origins of Multidimensional Class Locations in Hungary, Polish Sociological Review, 215(3), 369-386. https://polish-sociological-review.eu/Origins-of-Multidimensional-Class-Locations-in-Hungary,142446,0,2.html

Róbert, P., Saar, E. és Kazjulja, M. (2020) Individual and institutional influences on EU labour market returns to education: a comparison of the effect of the 2008 economic crisis on eight EU countries, European Societies, 22(2), 157-187. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14616696.2019.1636110

Róbert, P. (2019) The Role of Demographic and Socio-Economic Characteristics in Affecting Subjective Well-being: The Case of Hungary, Studies of Transition States and Societies, 11(2), 3-22. http://publications.tlu.ee/index.php/stss/article/view/705

Albert F., David, B., Kmetty, Z., Kristóf, L., Róbert, P. és Szabó, A. (2018) Mapping the Post-communist Class Structure: Findings from a New Multidimensional Hungarian Class Survey, East European Politics and Societies, 32(3), 544-565. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0888325417739954

Róbert, P., Oross, D. és Szabó, A. (2017) Youth, Precarious Employment and Political Participation in Hungary, Intersections, 3(1), 120-146. https://www.researchgate.net/publication/315937835_Youth_Precarious_Employment_and_Political_Participation_in_Hungary

Projektek

Részvétel, képviselet, pártosság. Választáskutatás, 2018. NKFI 119603

European Social Survey

Aktuális kézirat
  • A munkaerőpiaci jelenlét hatása a politikai részvételre nemzetközi összehasonlításban
  • Satisfaction of Adolescents Aged 12-14: The Effect of How They Were Surveyed?