A politika orientációs kerete

A kutatás rövid neve

A POLITIKA ORIENTÁCIÓS KERETE

A kutatás teljes neve

A politika orientációs kerete: A szemantika szerepe a politikai intézmények formálódásában

A kutatás rövid leírása

A kutatás célkitűzése annak vizsgálata, hogy a politikára vonatkozó szemantikai leírások milyen szerepet töltöttek, töltenek és tölthetnek be az alapvető politikai intézmények formálódásában.

A kutatás időtartama

2010.10.01. –  2013.09.30.

A kutatás jellege

alapkutatás

Kutatásvezető

Brunczel Balázs

Részt vevő kutatók

Brunczel Balázs

Kapcsolat

brunczel.balazs@tk.mta.hu

Külső támogató

OTKA

Leírás

A kutatás alaptézise szerint a legfontosabb politikai intézmények megszületésében, működésében és változásában kulcsszerepet játszanak a politika egészére vonatkozó, átfogó jellegű szemantikai leírások, melyeket a politika orientációs keretének nevezek. A kutatás első, módszertani szakaszában – elsősorban Niklas Luhmann rendszerelméletére és a framing-elméletre támaszkodva – meghatározom ezen orientációs keret mibenlétét és működésének jellemzőit. A kutatás második, eszme- és társadalomtörténeti része az orientációs keret történelmi változásait vizsgálja. A harmadik, aktuálpolitikai szakasz egyrészt bemutatja, hogy a politika mai működési zavarai leírhatók úgy, hogy az eddigi orientációs keret már nem képes betölteni funkcióját, másrészt pedig számba veszi azokat az új gyakorlati törekvéseket – mint például a tudomány és a társadalom viszonyának demokratizálása – melyek egy új orientációs keret kialakulása felé mutatnak.