Az Európai Unió közpolitikai hatásának percepciói: a magyar közvélemény európaizációja

Az Európai Unió közpolitikai hatásának percepciói: a magyar közvélemény európaizációja

NKFIH témaszám: K 135347

E kutatás célja az Európai Unió közpolitikai hatásával kapcsolatos percepciók, társadalmi attitűdök vizsgálata. Annak ellenére, hogy az európaizáció témaköre egy viszonylag alaposan kutatott területnek számít, a Magyarországról szóló empirikus kutatások szinte teljesen hiányoznak a nemzetközi irodalomból. A kutatás a magyar társadalom véleményét és attitűdjeit méri fel az EU közpolitikai befolyásával, és általánosságban a magyar közpolitika európaizációjával kapcsolatban. Azt tárjuk fel, hogy a különböző közpolitikai területeken az EU eltérő mértékű közpolitikai hatását érzékelik-e, és ha igen miként érzékelik a magyar választók. E kutatás arról is értékes új információkkal gazdagítja a szakirodalmat, hogy közpolitikai szempontból hol húzódnak az európai integráció határai a magyar közvélemény számára. További fontos célunk, hogy olyan módszertant fejlesszünk ki, amely a későbbiekben pilot projektként használható további, az közpolitika európaizációjának percepciójával kapcsolatos kutatásoknál Kelet-Közép-Európában.

Fő kutatási kérdések:

  1. Mi a társadalom percepciója az Európai Unió közpolitikai hatásáról Magyarországon?

 

  1. A magyar közvélemény mennyire van tisztában az Európai Unió hatásával azon közpolitikákra, amelyek az ő életüket befolyásolják?

 

  1. Mely közpolitikai területeken gondolják azt a magyarok, hogy a döntések az EU-ból erednek?

 

  1.  Mely közpolitikai területeken tartanák meg a magyarok a döntéseket nemzeti szinten, és melyeket delegálnák uniós szintre?

 

  1. Mik az euroszkepticizmus gyökerei Magyarországon?

 

Kutatás időtartama: 2020. november 1. – 2022. október 31.

                                      

Kutatásvezető: Bíró-Nagy András

Résztvevő kutatók:  

Medve-Bálint Gergő 

Szászi Áron