Soós Gábor - Körösényi András: Azt tették, amit mondtak? Választási ígéretek és teljesítésük (2013)

Szerkesztők: Soós Gábor és Körösényi András

Kiadó: MTA TK PTI

Kötetünk az MTA TK Politikatudományi Intézetben 2010-ben elkezdett ígéretkutatás terméke. A kutatás azt vizsgálja, hogy milyen a kapcsolat a pártok kampányígéretei és a tényleges kormánypolitika között, illetve hogy a kormányok teljesítménye hogyan hat a szavazói viselkedésre. Másként szólva, arra keresi a választ vajon a pártok felelőtlenül ígérgetnek a választási kampány során, vagy éppen ellenkezőleg, betartják a kampányban, a választási programban foglaltakat? Vajon az állampolgárok a következő választás során figyelembe veszik azt, hogy a kormány betartotta-e az ígéreteit, vagy szavazatukat nem a múlt, hanem rövidlátó módon csakis az aktuális ígéretek befolyásolják? A könyv a kutatás első eredményeiről számol be, arról, hogy 2002-ben a pártok milyen választási ígéreteket tettek, és kormányra kerülve milyen mértékben teljesítették azokat.
Úgy véljük, hogy eredményeink a hazai és nemzetközi politikatudományi szakmán túl az állampolgárok, a társadalmi, gazdasági, politikai szereplők és a tágabb közvélemény érdeklődését is felkelthetik, és segíthetnek megérteni a hazai demokratikus politika működésének néhány fontos összefüggését.

A kötet letöltése: [pdf]

Tartalomjegyzék

I. Fejezet: Körösényi András – Soós Gábor: Bevezetés

II. Fejezet: Körösényi András – Sebők Miklós: Ígéret, mandátum, teljesítés

III. Fejezet: Sebők Miklós – Soós Gábor: Kutatási döntések

IV. Fejezet: Soós Gábor – Papp Zsófia – Gyulai Attila: Tudhatjuk-e, mit akarnak?

V. Fejezet: Papp Zsófia: Az ígéretek jellege 2002-ben

VI. Fejezet: Sebők Miklós – Dobos Gábor – Oross Dániel: Az ígéretteljesítés kutatásának módszertana

VII. Fejezet: Sebők Miklós – Horváth Péter – Ondré Péter – Pál Gábor: Az MSZP és az SZDSZ választási ígéreteinek teljesülése (2002–2006)

VIII. Fejezet: Brunczel Balázs: Hogyan jön létre a győztes mandátuma?

IX. Fejezet: Szűcs Zoltán Gábor – Gyulai Attila: A retorikai ígéretek helye a mandátumelméletben

X. Fejezet: Bíró Nagy András: Reszponzív programírás?

XI. Fejezet: Sebők Miklós – Soós Gábor: Az ígéretkutatás eredményei és további kutatási irányok

Irodalomjegyzék