Böcskei Balázs - Szabó Andrea (szerk.): Az állandóság változása. Parlamenti választás 2022

Tanulmánykötetünk egy olyan politikatudományi térfoglalás, ami az olvasó számára új és tisztázó érveléseket és gondolati struktúrákat vonultat fel a 2022. évi választások kapcsán. A kötet címében írt „állandóság változása” fordulat is azt hivatott kifejezni, hogy immáron 12 éve ugyanaz a kormányzó erő regnál, mégis a rezsim elemei és azok egymáshoz való viszonya folyamatosan változnak. Ezért nem csak egy választáskötetről beszélünk, hiszen 2022. április 3-a „csak” egy kimerevített pillanata volt mindannak, ami a magyar pártrendszerben, a választói magatartásban, a közpolitika folyamatában vagy éppen a politikai kommunikációs trendekben zajlik. Ezek a folyamatok nem a legutóbbi kormányzati ciklussal vették kezdetüket, így előbbiek folyamatjellegének megértése nélkül aligha lehet megtudni, hogyan szavaznak a magyarok, miért úgy döntenek ahogy, milyen médiastratégiával lehet őket aktivizálni, és milyen a magyar törvényalkotás szerepe két választás között.