Bódi Ferenc - Ralitsa Savova (szerk.) - Bátorság a politikában

Megjelent Bódi Ferenc és Ralitsa Savova szerkesztésében Bátorság a Politikában c. tanulmánykötet, a Gondolat - Társadalomtudományi Kutatóközpont kiadásában. A könyvkiadását az Magyar Tudományos Akadémia, Nemzeti Kulturális Alap, valamint a Társadalomtudományi Kutatóközpont könyvkiadási alapja tette lehetővé. 

Politikai bátorság – e két szó olyan fogalompárt alkot, aminek megnyilvánulásával tettekben ma már csak ritkán lehet találkozni. A politikában az erkölcsi ítélkezés és a társadalmi igazságosság helyett a pragmatizmus vált uralkodóvá, ahol a cselekvés a hatalom megszerzésére és megtartására, a stratégiai és taktikai előny megtalálására és az elfogadásra összpontosít.

A történelmi korszakokban voltak egyének és csoportok, akik a politikai bátorság példaképévé váltak, akik erkölcsi iránytűjüket követve harcoltak az igazságtalanság ellen – akár saját életük árán is. Olyan példát mutattak tetteikkel, amelyek még ma is a politikai bátorság mércéjéül szolgálnak, de van-e elég súlyuk ahhoz, hogy a történelem eseményeire pozitív hatást gyakoroljanak.

A „Bátorság a politikában” célja a témáról szóló diskurzus előmozdítása. A kötet platformot biztosít a tudományágak számára a politikai bátorság különböző szempontok szerinti vizsgálatára. A könyvben szereplő tanulmányok gazdag és fontos tématerületet fednek le, amelyek biztosan felkeltik az olvasók érdeklődését.