Csendesek vagy lázadók? – A hallgatók politikai orientációi Magyarországon (2011–2015)

Szabó Andrea és Oross Dániel szerkesztésében megjelent a "Csendesek vagy lázadók? – A hallgatók politikai orientációi Magyarországon (2011–2015)” című kötete a Belvedere Meridionale és az MTA TK PTI (Szeged–Budapest) gondozásában.

Tartalom:

Politikai szocializáció – politikai értékek

Bognár Adrienn – Szabó Andrea: Politikai szocializációs modellek Magyarországon, 1990–2016

Székely Levente: Digitális részvételi kultúra – aktív és csendes új generáció

Bene Márton: mEgymásra hangolva. A Facebook információforrássá válásának hatása az egyetemista fiatalok politikai viselkedésére

Kovács Tamás: Támogatás, közöny és kritika: látkép a hallgatók demokráciához fűződő viszonyáról

A hallgatók politikai aktivitása és részvétele

Oross Dániel – Szabó Andrea: Trendek a magyar egyetemisták és főiskolások politikai részvételében, 2011–2015

Lovász Dorottya: Mi vagyunk a dobozokban – Az egyetemisták és főiskolások szubkultúra és csoporttagság alapú vizsgálata a politikai aktivitás mentén

Pártosság az egyetemisták és főiskolások körében

Róna Dániel: „Kuruc.info–nemzedék” helyett „Cukikampány-nemzedék”? A Jobbik fiatalok közötti kiemelkedő támogatottságának okai

Kmetty Zoltán: Elkötelezettek… A Fidesz egyetemista szavazóbázisának struktúrája

Böcskei Balázs: Összerendeződéstől összerendeződésig – Critical Mass nemzedék 2012–2015. Az LMP-s egyetemisták-főiskolások értékvilága, aktivitása és társadalmi háttere

Bíró-Nagy András: Baloldali hallgatók 2011–2015: Az Együtt, az MSZP és a DK egyetemista-főiskolás támogatóinak társadalmi háttere, közéleti aktivitása és értékvilága

Módszertani kérdések és problémák

Róna Dániel – Szabó Andrea: A 2015-ös adatfelvétel módszertana

Pillók Péter – Stefkovics Ádám: Inaktív hallgatók? – Adalékok a kvantitatív ifjúságkutatások módszertani problémáihoz