Demokratikus hatékonyságérzet és populizmusvariációk Európában (DEMOS)

Demokratikus hatékonyságérzet és populizmusvariációk Európában (DEMOS)

(EU H2020)

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont vezetette tizenöt tagú nemzetközi konzorcium 2018 decemberében indult kutatási programja a demokráciával kapcsolatos hatékonyságérzeteket kívánja összekapcsolni a populizmuskutatással. Kiindulópontja szerint az európai országokban terjedő populizmust három tényező összjátékával lehet megérteni: a választók demokráciával kapcsolatos hatékonyságérzetének csökkenésével, a politikai aktorok demokráciával kapcsolatos gyakorlataival, és a változó politikai lehetőségstruktúrával. Az együttműködés eddigi rövid időszakában a konceptuális keretre vonatkozóan három fontos eredmény született. A demokrácia hatékonyságának megítélésében az eddig rendelkezésre álló elméleti tudást bővíteni kell: a politikai hatékonyságérzet (political efficacy) mérését célzó indikátorok mellett újabbakra van szükség. A történeti és regionális összehasonlítás érdekében a populizmus pártok ténykedésében való megjelenésének bevett kategorizálását is felül kell vizsgálni. Végül, a téma komparatív elemzését a populizmusváltozatok (varieties of populism) meghatározásával és operacionalizálásával kell innovatív alapokra helyezni.

A kutatás időtartama: 2018.12.01. – 2021.11.30. (36 hónap)

Kutatásvezető: Boda Zsolt

Résztvevő kutatók a PTI-ből: Bartha Attila, Bene Márton, Dobos Gábor, David Wineroither, Szabó Gabriella

A kutatás végrehajtásában az MTA TK Jogtudományi Intézete is részt vesz.

Külföldi partnereink:

University of Hamburg, Adam Mickiewicz University in Poznan,  Kaunas University of Technology, Hellenic Foundation for European & Foreign Policy, School of Communication and Media, University for Business Engineering and Management, Charles University, European Citizen Action Service, University of Turin, Glasgow Caledonian University, University of Amsterdam, University of Copenhagen, University of Barcelona, Pantheon-Sorbonne University, Paris 1.