EURÓPA MINT NYILVÁNOSSÁG

A kutatás rövid neve

EURÓPA MINT NYILVÁNOSSÁG

A kutatás teljes neve

Európa mint nyilvánosság: a viták szerepe egy posztnemzeti politikai közösségben

A kutatás rövid leírása

A vizsgálat arra keresi a választ, hogy az EU intézményi-jogi és szakpolitikai keretein kívül eső ügyek miként és hogyan válnak közös, európai kérdéssé. A projekt európai viták feltérképezésével a kommunikáció konstruáló és közösségteremtő kapacitását elemzi, amellyel végső soron a nyilvánosság és az integráció kapcsolatára reflektál. A cél, hogy a magyar médiatörvény európai vitájának feldolgozásakor kialakított kutatási kereteket, módszert és operacionalizálási rendet új ügyeken is tesztelhetővé váljék. 

A kutatás időtartama

2011. január 1. – 2013. december 31.

A kutatás jellege

Egyéni

Projektvezető

Szabó Gabriella

Kutatásvezető

Szabó Gabriella

Kapcsolat

Szabó Gabriella (szabo.gabriella@tk.mta.hu)

Leírás

A vizsgálat arra keresi a választ, hogy az EU intézményi-jogi és szakpolitikai keretein kívül eső ügyek miként és hogyan válnak közös, európai kérdéssé. Kiindulópontunk szerint a politikai szereplők nagy szabadságot élveznek ebben a konstrukciós folyamatban, következésképpen különös figyelmet fordítunk az aktorok kommunikációjának, amelyben egy ügy európaisága mellett érvelnek vagy tagadják azt. A megközelítés szerint a vita nem feszíti szét az európai nyilvánosság kereteit, sőt éppen az egyet nem értés készteti a feleket újabb és újabb megszólalásra, hasonló véleményen lévőkkel történő kommunikációközösségek kialakítására. A kutatás tehát a vitára mint az európai nyilvánosságot dinamizáló faktorra tekint, amelynek az integráció egészére vonatkozó hatásai sem elhanyagolhatók. Ezen gondolatmenet kidolgozására vállalkoztam a magyar médiatörvény európai vitájának vizsgálatakor, s a kutatási keretet 2013-ban új eseteken kívánom tesztelni. A munkálatok szorosan kapcsolódnak a Szűcs Zoltán Gábor (MTA TK PTI) vezette Európa mint politikai tér című projekthez.