Facebook-generáció

A kutatás rövid neve

A FACEBOOK-GENERÁCIÓ POLITIKAI SZOCIALIZÁCIÓJA

A kutatás teljes neve

A Facebook-generáció politikai szocializációja

A kutatás rövid leírása

Kutatásunk a politikai szocializáció elmúlt két évtizedben történt változását vizsgálja a média megnövekedett hatásának tükrében. A rendszerváltás óta eltelt több mint húsz év alatt átrendeződtek a szocializációs ágensek, felerősödött a média szerepe. Többek között olyan kérdésekre keressük a választ, hogy mi a szerepe a médiának abban, hogy a fiatalokra hol, hogyan, milyen módon és csatornákon hat a politika, illetve hogyan válnak érdeklődővé a politika iránt és hogyan döntik el, bekapcsolódnak-e a politikai és a civil életbe.

A kutatás időtartama

2 év

A kutatás jellege

Csoportos

Kutatásvezető

Kiss Balázs

Részt vevő kutatók

Szabó Andrea

Külső kutatók

Füstös László, Laki László, Pörczi Zsuzsanna

Kapcsolat

Kiss Balázs (kiss.balazs@tk.mta.hu)

Leírás

Kutatási tervünk alapján egy empirikus alapokon nyugvó politikai szocializációs vizsgálatsorozat válik kivitelezhetővé. Kutatásunk egyik alapvető célja a virtuális társadalmi terek hatásának vizsgálata az együttműködés kultúrájára, különösen a médián szocializálódott generációk és az ő felmenőik szocializációjának összehasonlításában. Szükségesnek tartjuk a társadalomban történt azon szocializációs folyamatokat is megvizsgálni, amelyeket egyértelműen és kimutathatóan a megnövekedett médiahatás generált. A politikai szocializációt ez esetben olyan tanulási folyamatként értelmezhetjük, amelyen keresztül a normák egyik generációról a másikra áttevődnek. E folyamat következményeként alakítják ki a fiatalabb generációk a politikai objektumokkal szembeni orientációjukat, „beavatódva” a politikai kultúrába. Ebben a folyamatban a szocializációs ágensek (család, oktatás, kortárscsoport, média, stb.) valamennyien hatással vannak az egyénre, viszont szerepük az egyes korszakokban eltérő lehet. A rendszerváltás óta most nőtt fel az a generáció, amelynek életében a média lépett elő fő szocializációs ágensként. Aktív civil szereplőként most lehet őket elsőként vizsgálni.