Generációs konfliktusok

A kutatás rövid neve

GENERÁCIÓS KONFLIKTUSOK

A kutatás teljes neve

A társadalmi öregedés politikatudománya. Politikai konfliktusok generációs metszetben

A kutatás rövid leírása

A program célja a társadalmi öregedés politikatudományának megteremtése általában, továbbá egyes vonatkozó kutatási kérdések megválaszolása. A program négy kutatásból áll:
1. Politikai konfliktusok generációs sajátosságai;
2. Generációk politikai szocializációja, gondolkodása, viselkedése;
3. A generációk politikai konstrukciói és identitása;
4. A generációk és a jóléti állam körüli politikai viták.

A kutatás időtartama

2012-től folyamatos

A kutatás jellege

Egyéni és csoportos kutatásokból álló összehangolt program

Projektvezető

Kiss Balázs

Kutatásvezető

Kiss Balázs

Részt vevő kutatók

Bene Márton, Bartha Attila, Mikecz Dániel, Róbert Péter, Szabó Andrea, Szabó Gabriella, Tóth András, Valuch Tibor

Kapcsolat

Kiss Balázs kiss.balazs@tk.mta.hu

Leírás

A program kifejezetten politikatudományi szempontból vizsgálja a társadalmi öregedés (population ageing) jelenségét. A kiindulópont az, hogy a társadalom elöregedése politikai következményekkel jár mind az állampolgárok politikai viselkedését illetően, mind pedig abban a tekintetben, ahogyan a politikai elit magatartása alakul. Megvan az esélye annak, hogy generációs törésvonalak alakulnak ki a magyar és az európai társadalomban. Az egyes generációk konfliktusba kerülhetnek egymással a nyomásgyakorlás területén, a jóléti források elosztásakor, a köztereken és az online világban.
Megvizsgálandók ezért a politikai konfliktusok, mint generációk közötti összetűzések sajátosságai; a politikai viselkedésnek az egyéni életkor előrehaladásával bekövetkező változásai; az egyes generációk politikai szocializációs élményei miatt az általában a politikában végbemenő viselkedésváltozások; az egyes generációk identitását és önidentitását befolyásoló tudások és procedúrák; a jóléti állam perspektíváival kapcsolatos politikai viták.
A program és egyes kutatásai folyamatosan pályáznak hazai és külföldi támogatásokért.