GLOBÁLIS KORMÁNYZÁS

A kutatás rövid neve

GLOBÁLIS KORMÁNYZÁS ÉS A GLOBÁLIS CIVIL TÁRSADALOM

A kutatás teljes neve

Globalizálódó kormányzás a sokrésztvevős világban: a globális Herceg, Kalmár és Polgár

A kutatás rövid leírása

A kutatás a globális piacok kezelhetetlensége által okozott válság jelenségeire és következményeire összpontosít.  Különös hangsúlyt fektet a nemzetállam átalakulására, a szuverenitás kérdésére, valamint az alulról érkező társadalmi kezdeményezések, a civil társadalmi hálózatok szerepére.

A kutatás idÅ‘tartama

2012-2013

A kutatás jellege

Nemzetközi

Projektvezető

Miszlivetz Ferenc, MTAPTI, Corvinus-ISES

Kutatásvezető

Miszlivetz Ferenc, MTAPTI, Corvinus-ISES

Részt vevő kutatók

Miszlivetz Ferenc

KülsÅ‘ kutatók

James Skelly, Palánkai Tibor

Kapcsolat

jody.jensen@tk.mta.hu

Intézményi partner

University of Ulster, Corvinus Budapesti Egyetem

KülsÅ‘ támogató

Jean Monnet European Centre of Excellence

Leírás

A napjainkban zajló globalizációs folyamat mélyen ható változásokat hozott a tekintetben, hogy miként veszünk (vagy nem veszünk) részt a demokratikus gyakorlatban, hogyan működtetjük üzleti életünket, hogyan kommunikálunk, és miként szervezzük meg személyes életünket, valamint a minket körülvevő társadalmat. Számos szerző felfigyelt már arra, hogy az elmúlt két évtized során alapjaiban változott meg a globalizáció természete, nőtt a kiterjedése, az intenzitása, a sebessége és a hatásának a mértéke. A globalizációval foglalkozó tanulmányok legtöbbször a folyamat gazdasági hatásait elemzik és nem térnek ki a társadalmi dimenziókra. A kutatás célja az, hogy egymásra vonatkoztatva tárgyalja a legfontosabb globális szereplők – az államok, a piacok és a társadalmak – megváltozott lehetőségeit, magatartását és kényszerpályáit.  A globalizációs folyamat mély kontextuális változások sorozata; olyan alapfogalmak újradefiniálását teszi szükségessé, mint az állam, a szuverenitás, a piac és a civil társadalom. A kutatás nóvuma a kormányok nélküli kormányzás kialakulóban lévő új, hibrid formáinak azonosítása és elemzése. Ezek részben a mai globalizáció egyik fontos jellegzetességét alkotják, másfelől pedig jelentős, ha nem létfontosságú, szerepet játszhatnak a globális kormányzás struktúráinak kialakulásában és működésében.