Választási ígéretek és kormányzati teljesítés Magyarországon, 1990-2014

A „Választási ígéretek és kormányzati teljesítés Magyarországon, 1990-2010” (röviden: ígéretkutatás) kutatási projekt 2010-ben indult OTKA (K 101401) támogatással. A kutatás arra a kérdésre kereste a választ, hogy milyen a kapcsolat a pártok kampányígéretei és a tényleges kormánypolitika között.

Másként megfogalmazva: vajon a pártok felelőtlenül ígérgetnek a választási kampány során, vagy éppen ellenkezőleg, betartják a kampányban, a választási programban foglaltakat? Vajon az állampolgárok a következő választás során figyelembe veszik azt, hogy a kormány betartotta-e az ígéreteit, vagy szavazatukat nem a múlt, hanem csakis az aktuális ígéretek befolyásolják?

A kutatás eredményeképpen pontosabb képet kaphatunk a kormánypolitika kiszámíthatóságáról, a kormányzást végző politikai vezetők autonómiájáról, azaz arról, hogy tevékenységük mennyiben követi a választói akaratot és mennyire van kitéve a szavazópolgárok ellenőrzésének. E kérdések megválaszolása segít abban, hogy többet tudjunk meg a demokrácia, a mindenkori kormánypolitika és a közpolitika minőségéről.

A kutatási projekt célja így annak megállapítása, hogy a magyarországi pártok (1) mennyiben tesznek világos, számon kérhető ígéreteket, (2) ezeket kormányra kerülve mennyire teljesítik, és (3) milyen tényezők befolyásolják a választási ígéretek egyértelműségét és végrehajtását.

A kutatás első és második (OTKA által támogatott) fázisában sor került egyrészt az 1990-2014 közötti időszak választási ígéreteinek összegyűjtésére, másrészt szakirodalmi alapokra építve a kutatás módszertani keretének kialakítására és tesztelésére (a próbakutatás eredményeit az alábbi kiadvány mutatja be: LINK), illetve a próbakutatás tapasztalatai alapján az 1998-2010 közötti kormányzati ciklusok ígéretteljesítési gyakorlatának feltárására (az OTKA projekt eredményeit tartalmazó kötet elérhető itt: LINK). A projekt harmadik fázisában gyakornokok bevonásával a korábban fel nem dolgozott kormányzati ciklusok (1990-1994, 1994-1998, 2010-2014) ígéretteljesítésének feltárására került sor.

Az empirikus kutatás alapelveiről, módszertani megfontolásairól és munkafolyamatairól a megjelent kötetek nyújtanak bővebb tájékoztatást.

Letölthető anyagok:

Kódkönyv az adatbázisokhoz

Adatbázisok*:

Választási ígéretek 1990 (KDNP, FKgP)

Választási ígéretek 1998 (Fidesz, FKgP, MDF, MSZP)

Választási ígéretek 2002 (MSZP, SZDSZ, Fidesz) 

Választási ígéretek 2006 (MSZP, SZDSZ, Fidesz)

Választási ígéretek 2010 (Fidesz, MSZP)

* Jelszóvédett tartalom. A hozzáférésért kérem, forduljon a projekt vezetőjéhez az alábbi e-mail címen: dobos.gabor@tk.mta.hu

A projekt résztvevői:

Dobos Gábor (projektvezető), Benedek István

A projekt korábbi résztvevői:

Bíró-Nagy András, Farkas Xénia, Gyulai Attila, Horváth Attila, Horváth Péter, Körösényi András, Nógrádi András, Oross Dániel, Pál Gábor, Palatitz András, Papp Zsófia, Sebők Miklós, Soós Gábor, Szűcs Zoltán Gábor

Gyakornokok:

Czene-Joó Máté, Dora Beáta, Evellei Evelin Molli, Farkas Virág, Ferencz Kristóf, Jeso Ildikó, Kalóz Eszter, Köveskuti István, Makács István, Márkus Gergő, Matók Dániel, Mráv Boglárka, Nagy Boglárka, Nemeshegyi Marcell, Pék Szabolcs, Piskor Zoltán, Poszpisek Árpád, Szabó Réka

Ígéretkutatásból származó publikációk:

Soós, Gábor; Körösényi, András (szerk.) (2013): Azt tették, amit mondtak? : Választási ígéretek és teljesítésük, 2002-2006. Budapest, MTA TK PTI

Soós, Gábor (szerk.) (2015): Ígéret, felhatalmazás, teljesítés: Választási programok és kormányzati megvalósításuk, 1998-2010. Budapest MTA PTI

Ígéretkutatáshoz kapcsolódó (módszertant vagy adatokat használó) publikációk:

Dobos, Gábor; Gyulai, Attila; Horváth, Attila (2018): Felesleges erőfeszítések? Választási programok és ígéretek 2018-ban. In: Böcskei, Balázs; Szabó, Andrea (szerk.): Várakozások és valóságok: Parlamenti választás 2018. Budapest, Napvilág Kiadó, pp. 317-339.

Gyulai, Attila; Ságvári, Ádám (2016): A politikai pártok jogrendszerre vonatkozó ígéretei a 2014-es választások során. In: Jakab, András; Gajduschek, György (szerk.) A magyar jogrendszer állapota, Budapest, MTA TK JTI, pp. 69-94.

Dobos, Gábor; Gyulai, Attila (2015): Promising Europe: EU Related Pledges and their Fulfilment in Hungarian Party Manifestos (1998–2010). Czech Journal of Political Science, 2015:2, pp. 87-104.

Körösényi, András ; Sebők, Miklós (2018): From Pledge-Fulfilment to Mandate-Fulfllment: An Empirical Theory. Intersections - East European Journal of Society and Politics, 2018 :1 pp. 115-132.