Intézményi bizalom és a közpolitika eredményessége Magyarországon

A kutatás rövid neve


INTÉZMÉNYI BIZALOM

A kutatás teljes neve

Intézményi bizalom és a közpolitika eredményessége Magyarországon

A kutatás rövid leírása

Kutatásunk az intézményi bizalom és a közpolitika összefüggéseit vizsgálja. A kutatás két fő kérdése, hogy melyek az intézményi bizalmat meghatározó tényezők Magyarországon, valamint, hogy igazolható-e a bizalom pozitív hatása a közpolitikai, intézményi eredményességre.

A kutatás időtartama

2012-2014

Jellege

Csoportos, kiemelt, PTI-kezdeményezés

Minőségbiztosítás

OTKA-ellenőrzés

Projektvezető

Boda Zsolt

Kutatásvezető

Boda Zsolt

Részt vevő kutatók

Bartha Attila, Medve-Bálint Gergő, Szabó Gabriella

Külső kutatók

Gajduschek György

Kapcsolat

Boda Zsolt (boda.zsolt@tk.mta.hu)

Külső támogató

OTKA K 101701

Leírás

Kutatásunk az intézményi bizalommal mint a legitimitás fontos mozzanatával foglalkozik. A témának egyre növekvő külföldi szakirodalma van, amely eddig is érdekes elméleti és empirikus eredményeket produkált. Ugyanakkor itthon – néhány részkérdés kutatásától eltekintve – az intézményi bizalom problémájával szisztematikusan nem foglalkozott a politikatudomány. Kutatásunk az első ilyen projekt. Komplex, kvantitatív és kvalitatív módszertani alapokon nyugvó projektről van szó, amely új elméleti, empirikus és a gyakorlatban is hasznosítható eredményekkel kecsegtet. A kutatás két fő kérdése, hogy melyek az intézményi bizalmat meghatározó tényezők Magyarországon, valamint hogy igazolható-e a bizalom pozitív hatása a közpolitikai, intézményi eredményességre. Az alkalmazandó módszerek között van a Europen Social Survey adatok elemzése, fókuszcsoportos vizsgálatok, esettanulmányok készítése, valamint egy saját reprezentatív adatfelvétel lefolytatása.