Klímaaktivizmus kutatócsoport

A kutatócsoport célja, a kutatás háttere

A kortárs klímamozgalom a zöld, környezetvédő mozgalom új hullámának tekinthető a 2000-es évek globalizációkritikus mozgalma óta. A 2008-as globális pénzügyi válság után a helyi mozgalmak a megszorító intézkedések ellen tiltakoztak, elsősorban Dél-Európában és Észak-Amerikában (Indignados, Occupy). A klímamozgalom és az olyan szervezetek, mint a Fridays for Future és az Extinction Rebellion megjelenése jelzik az ökológiai mozgalom és ökopolitika eme új korszakát. A helyi ügyek helyett a globális egymásrautaltság kap nagyobb hangsúly, a politikai alatti megoldások mellett az intézményesített politikai szereplőket szólítja fel a mozgalom az azonnali cselekvésre. Az ökológiai mozgalom új hulláma megkülönböztető jegye továbbá a generációs politikai tudatosság. Az alapkonfliktusnak nem csupán ökológiai, hanem generációs interpretációját is adja a mozgalom. A fiatal tüntetők önértelmezése szerint az idősebb generációk közömbössége az oka a klímaváltozásnak, akik ráadásul nem is fogják viselni annak következményeit. Kutatásunk során az új klímamozgalom narratíváit és mozgósítási stratégiájukat, eszközeit kívánjuk megérteni, továbbá a klíma ügyének társadalmi fogadókészségét fogjuk elemezni különösen a fiatal korosztály körében.

A kutatócsoport az alábbi kérdésekre keresi a választ:

  • Milyen a kortárs klímamozgalom mozgósítási ereje?
  • Van összefüggés a politikai apátia és a klímatudatosság között?
  • Mely szociológiai tényezőknek van hatása a klímatudatosságra és a részvételi hajlandóságra?
  • Melyek a klímaaktivisták motivációi és narratívái?
  • Hogyan erősíthető a klímatudatosság?
  • Milyen mértékben befolyásolja a tények utáni politika a klímatudatosságot?

Kutatásvezető

Mikecz Dániel

Részt vevő kutatók

Kerényi Szabina (TK SZI), Oross Dániel

Partnerintézmények

  • Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem
  • Technische Universität Chemnitz
  • Universität für Bodenkultur Wien
  • Universität Wien

Támogatók

Osztrák-Magyar Akció Alapítvány

Kapcsolódó rendezvények

Climate Activism in Central Europe

HAS Center for Social Sciences Institute for Political Science, October 21, 2019

Kutatási jelentések

Klímaaktivizmus Magyarországon. A II. és III. Globális Klímasztrájk során végzett kérdőíves tüntetéskutatás eredményei

Protest for a future II