KONSTRUKCIÓKUTATÁS

A kutatás rövid neve

KONSTRUKCIÓKUTATÁS

A kutatás teljes neve

A generációk politikai konstrukciói és identitása

A kutatás rövid leírása

A kutatás célja azoknak a konstrukcióknak a leírása, amelyekkel az egyes generációk egymást és önmagukat politikailag identifikálják. A konfliktusok leírásának az első lépése mindig a résztvevő felek önmagukról és a többi releváns szereplőről alkotott identitáskonstrukcióinak az elemzése.

A kutatás időtartama

2012-től folyamatos

A kutatás jellege

csoportos

Projektvezető

Kiss Balázs

Kutatásvezető

Kiss Balázs

Részt vevő kutatók

2013-tól Szabó Gabriella

Kapcsolat

kiss.balazs@tk.mta.hu

Leírás

A konfliktusokban részt vevő aktorok a konfliktust, annak okait és lehetséges kimeneteit a saját magukról és a többi résztvevőről konstruált identitások és imázsok alapján értik meg. Feltárandók tehát az egyes generációkban önmagukról és a többi generációban élő kép és ismeret, valamint az, ahogyan a mások által felkínált identitáskonstrukciókat egy adott generáció magára veszi, avagy elutasítja.
A konstrukciókutatás ezért három területet vizsgál:
1. a három generációról (fiatalok, középkorúak és idősek) a társadalomban élő politikai tudások, ezen belül szövegek, attitűdök és vizuális elemek;
2. a három generációt körülvevő intézményi procedúrák;
3. az egyes generációk önképének összetevői és ezek viszonya a politikai tudás és az intézményi procedúrák összetevőihez.