Kormányalakítás és koalíciós pártösszetétel

A kutatás rövid  neve

KORMÁNYALAKÍTÁS ÉS KOALÍCIÓS PÁRTÖSSZETÉTEL

A kutatás teljes neve

Kormányalakítás és koalíciós pártösszetétel Magyarországon, 1990-2010

A kutatás rövid leírása

A kutatás során azt a kérdést vizsgáltam meg, hogy milyen hatása van a kormányalakításra és a pártösszetételre a választói akaratnak, a pártok programtávolságának, és az intézményi környezetnek, beleértve az államfőt is. A három kérdés releváns, és érdekes problémát jelentenek, mind a magyar politika, mind a koalíciós kutatás szemszögéből. Egyrészt, a politikusok 1990 óta a koalíciókötés és kormányalakítás utólagos igazolásában és legitimálásában, a közfogyasztásra szánt érveikben talán a leggyakrabban arra hivatkoznak, hogy „az ország erre a koalícióra szavazott”, „választók ezt a koalíciót akarták”. A másik gyakran hangoztatott érvük az elvi alapokon való együttműködés hangsúlyozása, hogy „mi csak a programok alapján vagyunk hajlandók együttműködni.” Emellett, minden kormányalakításkor megindul a találgatás a lehetséges forgatókönyvekről, és az államfő is figyelem középpontjába kerül.
A kutatásomban e három magyarázatot vizsgáltam meg, amelyből kettő két jól azonosítható koalíciós elmélet tesztje. A pártok policy-pozícióinak elemzése a programorientált magyarázat tesztjének tekinthető, hogy valóban beszélhetünk-e programalapú együttműködésről. Az intézményi környezet kapcsán a hivatalorientált megközelítés magyarázó erejét, illetve az eljárási szabályok, és az államfő kormányalakításban játszott szerepét elemeztem. A választói akarat vizsgálata pedig alkalmas a politikusok közfogyasztásra szánt érveinek vizsgálatára.

A kutatás időtartama

2009-2012

A kutatás jellege

Egyéni projekt

Projektvezető

Horváth Péter

Kutatásvezető

Horváth Péter

Kapcsolat

horvath.peter@tk.mta.hu

Leírás

A kutatási eredmények alapján az a következtetés vonható le, hogy a fenti elméletek és magyarázatok meglehetősen gyengén teljesítenek, az esetek körülbelül negyedét-ötödét magyarázzák, és még a legjobb esetben is (intézményi környezet), csupán a kabinetek negyven százalékát. A kutatás új eredménye a politikatudomány számára az lehet, hogy sikerül bemutatni, hogy hazánkban nem működik a koalíciós kutatás néhány bevett magyarázata. Emellett, talán sikerült cáfolnom néhány – magyar politikával kapcsolatos – közkeletű vélekedést is, pl. a pártok programalapú együttműködésével, a választók akaratával, vagy éppen az államfő szerepével kapcsolatosan. Úgy tűnik, ezek a közkeletű magyarázatok egyike sem ad kielégítő választ a kormányalakítás kérdésére. A kutatást összegző értekezésemet azzal zárom, hogy a konklúzió által felvetett dilemmára megpróbálok egy tentatív magyarázatot adni, amely további kutatások kiindulópontja lehet. Eszerint a kormányalakítás során a politikusok egyrészt megpróbálnak eloldódni a választói akarattól, illetve ezt megelőzően is, csökkenteni a választások bizonytalan kimenetelét, míg a pártösszetétel a kormányalakítási szabályok helyett a politikusok egymásra irányuló percepciója alapján dől el. A választások kimenetelében jelenlévő bizonytalanság csökkentését és a választói akarattól való eloldódást a politikusi autonómia teszi lehetővé, a pártösszetételt meghatározó politikai percepciót pedig a bal-jobb irányítja. Mindez a politikusokra irányítja a figyelmet: úgy tűnik, a magyar politikának és demokráciának inkább ők a főszereplői, és nem a választók.A projekt publikációi

Unpacking Hungarian Parliamentarism. Investiture Vote and Government Formation in Hungary. In Raksch, Bjørn Erik – Shane, Martin (eds.): Unpacking Parliamentarism. How Investiture Rules Shape Government Formation. Forthcoming.

Aszimmetrikus koalíciók. A választási programok szerepe a koalíciók pártösszetételében, 1990-2002. Working Papers in Political Science 2011/4., Budapest, Institute for Political Science, MTA.

http://www.mtapti.hu/pdf/wp_horvath.pdf


Ki kormányozzon? Választói preferenciák és kormányalakítás Magyarországon, 1990-2009. Politikatudományi Szemle 2010/2. 49-75.

http://www.poltudszemle.hu/szamok/2010_2szam/2010_2_horvath.pdf


Az elismerési szabály foglya. Az államfő szerepe a kormányalakításban. Politikatudományi Szemle 2009/3. 91-111.

http://www.poltudszemle.hu/szamok/2009_3szam/horvath-2009-3.pdf