Békés Csaba

Békés  Csaba
CV letöltése Kutatóprofesszor (TK PTI)
Kutatási területek

A hidegháború, az enyhülés, a kelet-nyugati viszony története, Magyarország és a nemzetközi politika 1945 után, a kelet-közép-európai országok szerepe a kelet-nyugati kapcsolatok alakításában, rendszerváltozás Kelet-Közép-Európában, az európai integráció története

Kiemelt publikációk

Békés Csaba: Hungary's Cold War: International Relations from the End of World War Two to the Fall of the Soviet Union. University of North Carolina Press, Chapel Hill. New Cold War History series. (Publication date: June, 2022)  
https://uncpress.org/book/9781469667485/hungarys-cold-war/

Békés Csaba: Bevezető. A magyar külpolitika fő vonásai, 1945–1990. In: Magyarország külkapcsolatai (1945–1990).  (Szerk.) Horváth Sándor, Kecskés D. Gusztáv, Mitrovits Miklós, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet: Budapest, 2021, 11–52.

Békés Csaba: Enyhülés és emancipáció. Magyarország, a szovjet blokk és a nemzetközi politika, 1944–1991. Budapest, Osiris kiadó – MTA TK, 2019.

Békés Csaba: The Long Détente and the Soviet Bloc, 1953–1983. In Oliver Bange, Poul Villaume (Eds.) The Long Détente. Changing concepts of security and cooperation in Europe, 1950s-1980s. Budapest–New York: Central European University Press, 2017, 31–49.

Békés Csaba (Ed.): The History of the Soviet Bloc 1945–1991. A Chronology. Part 5. 1988–1991, Budapest: Cold War History Research Center, 2017 (www.coldwar.hu)

Békés Csaba: Hungary, the Soviet Bloc, the German question and the CSCE Process, 1965–1975. Journal of Cold War Studies. Vol. 18. No. 3. Summer, 2016, 95–138.

Csaba Békés, László Borhi, Peter Ruggenthaler, Ottmar Trasca (Eds.): Soviet Occupation of Romania, Hungary, and Austria 1944/45–1948/49,  Budapest – New York: Central European University Press, 2015.

Békés Csaba: Cold War, Détente and the Soviet Bloc. The evolution of intra-bloc foreign policy coordination, 1953–1975. In Mark Kramer, Vit Smetana (Eds.): Imposing, maintaining and tearing open the iron curtain: the Cold War and East-Central Europe, 1945–1989. Lanham, Maryland: Lexington Books, 2014, 247–278.

Békés Csaba: Détente and the Soviet Bloc, 1975–1991. In: Rasmus Mariager, Helle Porsdam, Poul Villaume (Eds.): The ‘Long 1970s’. Human Rights, East–West Détente, and Transnational Relations, London–New York: Routledge, 2016, 165–183.

Békés Csaba: Hidegháború-enyhülés – új megközelítésben. Külügyi Szemle, 2014. 4. sz. 3–18.

Békés Csaba: Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945–1991. Külügyi Szemle 2011/4.  95–127.

Békés Csaba: East Central Europe, 1953–1956. In Melvyn Leffler, Odd Arne Westad (eds.): The Cambridge History of the Cold War. Vol. 1. Cambridge: Cambridge University Press. 2010. 334–352.

Békés Csaba: Hungary and the Prague Spring. In Guenter Bischof (ed.): The Prague Spring and the Warsaw Pact Invasion of Czechoslovakia, 1968. Lanham–Boulder–New York: Lexintgon Books, Rowman and Littlefield, 2010. 371–395.

Békés Csaba: The Warsaw Pact and the Helsinki Process, 1965–1970. In Wilfried Loth, Georges-Henri Soutou (Eds.): The Making of Détente: Eastern and Western Europe in the Cold War, 1965–75. London–New York: Routledge. 2008. 201–220.

Békés Csaba: Why was there no “Second Cold War” in Europe? Hungary and the East–West Crisis following the Soviet Invasion of Afghanistan. In: Mary Ann Heiss, S. Victor Papacosma (eds.): NATO and the Warsaw Pact. Intrabloc conflicts. Kent, Oh: The Kent State University Press. 2008. 219–232.

Békés Csaba (szerk.): Evolúció és revolúció. Magyarország és a nemzetközi politika 1956-ban (szerk.) Budapest: Gondolat – 1956-os Intézet, 2007. 404 p.

Békés Csaba: Az 1956-os magyar forradalom a világpolitikában  (második, bővített, átdolgozott kiadás) Budapest:1956-os Intézet, 2006. 391 p.

Békés Csaba: Európából Európába. Magyarország konfliktusok kereszttüzében, 1945–1990. Budapest: Gondolat, 2004, 353 p.

Projektek

 

The role of the East Central European states in the Cold War, 1945–1991.

Cold War History Research Center – at HAS Centre for Social Sciences and Corvinus University of Budapest (Special Report 1998 – 2018) (www.coldwar.hu)

Aktuális kézirat

Hungary and the dissolution of the Warsaw Pact (1988–1991)