Böcskei Balázs

Böcskei  Balázs
CV letöltése Tudományos segédmunkatárs (TK PTI)
Kutatási területek

kortárs baloldal és szociáldemokrácia, a politikai kommunikáció, a reflexív modernitás politikaelmélete

Kiemelt publikációk

Rezsicsökkentés: a közpolitikai változás mint politikai innováció. Politikatudományi Szemle, 2015., 4.

Böcskei Balázs-Sebők Miklós (szerk.): 50 könyv, amit minden baloldalinak ismernie kell. Noran Libro, 2015.

Böcskei Balázs: A repolitizált politika és a politikai alkotmányosság – a „posztkommunizmus” utáni jobboldal és az Alaptörvény.  Kommentár, 2015., 1-2.
 
Böcskei Balázs (szerk.): Padlóról padlóra: Magyar baloldal 2010-2014. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2014.

Böcskei Balázs: Létezik-e magyar progresszió? Első fecskék, vagy egy progresszív fiatalság igazi esélye In: Szabó Andrea (szerk.) Racionálisan lázadó hallgatók II.: Apátia - radikalizmus - posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében. Szeged; Budapest: Belvedere Meridionale; MTA TK PTI, 2014. 

Projektek

A közpolitika dinamikája Magyarországon (1990-2014). MTA TK PTI, OTKA-kutatás. cap.tk.mta.hu