Bódi Ferenc

Bódi Ferenc
CV letöltése Tudományos főmunkatárs (TK PTI)
Kutatási területek

Helyi önkormányzás, helyi politika, területpolitika, vándorlás - vidék és településfejlődés a 20. században

Kiemelt publikációk

Bódi, Ferenc – Ragusa, Andrea – Savova, Ralitsa (2020): Courage in Politics. Pisa, Pacini Editore, 200 p. https://aici.it/book-presentation-courage-in-politics-edited-by-ferenc-bodi-andrea-ragusa-ralitsa-savova/

Bódi, Ferenc (2020): Courage in politics. In: Bódi, Ferenc – Ragusa, Andrea – Savova, Ralitsa (eds.) Courage in Politics. Pisa, Pacini Editore, pp. 11-24.

Bódi, Ferenc (2020): Political Anthropological Interpretation of the 1956 Hungarian Revolution. In: Bódi, Ferenc – Ragusa, Andrea – Savova, Ralitsa (eds.) Courage in Politics. Pisa, Pacini Editore, pp. 25-38.

Bódi, Ferenc & Savova, Ralitsa (2018) Third Way: Alternatives of Left Side in Central Europe between the First and Second Word War. In: Ragusa Andrea (ed.) Memorie della Rivoluzione d’Ottobre.   Piero Lacaita Editore. Società e Cultura (78) “Filippo Turati” Manduria-Bari-Roma. ISBN 9 788865 820407, pp. 97-116.

Bódi, F. & Savova, R. (2018) A bolgárkertészek Magyarországon a 19. század végén és a 20. század első felében – környezeti és gazdaság antropológiai aspektusbólMagyar Tudomány. Volume 179 No 3 pp. 373–382.

Bódi, Ferenc (2017) Immigration of Bulgarian Market-Gardeners in Hungary – an integrated migrant model in the 19the and 20th centuries in Central Europe. In: Vukov, Nikolai & Gergova, Lina & Matanova, Tanya & Gergova, Yana (eds) Cultural Heritage in Migration. Paradigma Publishing House, Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Ethnology and Folklore Studies, with Ethnographic Museum. Sofia, ISBN 978-954-326-332-5, pp. 115-128.

Bódi, Ferenc & Farkas, Zsolt Jenő & Róbert, Péter (2017) A Multilevel Approach to Measuring Social Capacity in a European Context. International Journal of Social Quality • Volume 7, Number 2, Winter 2017: 30–59, ISSN: 1757-0344 (Print) • ISSN: 1757-0352 (Online) c Berghahn Books

Bódi, Ferenc (2017) History of the Migrations in Hungary during the Modern Age. Central European Political Science Review. 2017 Winter, Quarterly of Central European Political Science Alliance. Volume: 18 Number: 70. ISSN 1586-4197. pp 182-208.

Bódi, F. & Fábián, G. & Fónai, M. & Kurkinen, J. & Lawson, R. T & Pietiläinen, H. (2014) Access to Services in Rural Areas: A Comparison of Finland and Hungary. Europäischer Hochschulverlag GmbH & Co. KG, Bremen, p. 315, ISBN: 978-3-86741-898-0

Bódi, F. & Fábián, G. & Lawson, R. T. (2012) Local Organization of Social Services in Hungary (Crises – Reactions – Changes) Europäischer Hochschulverlag GmbH & Co. KG, Bremen, ISBN 978-3-86741-807-2. p. 476

Projektek

Migráció, modernitás és interkulturális közvetítés - Bolgár bevándorló csoportok Magyarországra a 19. és a 20. század elején. és azok hatása a fogadó társadalom társadalmi és kulturális életére Bolgár Tudományos Akadémia és Magyar Tudományos Akadémia bilaterális kutatási program 2022 – 2023 

Nemzeti Kiválósági Program – kutatott téma: válság és válság utóhatás

Változások – Válságok – Válaszok (Helyi szociális ellátórendszerek alkalmazkodása Európa perem országaiban) OTKA 81667. sz. kutatás 2010-2014, MTA TK PTI.

Terület- és településfejlesztés társadalmasítása (INNOTARS 2008) 2008-2010, NKTH, MTA PTI.

Területpolitika helyi szociális ellátórendszert érintő döntéseinek hatása a vidéki helyi társadalmak (falvak és kisvárosok) népesség megtartó képességére és a helyi hatalom érdekérvényesítésére, MTA PTI, OTKA 2005-2008 (T48301).

Aktuális kézirat

Helyi szociális ellátás az önkormányzati rendszer kialakulása idején 

Terület- és Településpolitika az önkormányzati rendszer kialakulása idején 

“The Price of Migration”

“LOSS and welfare”

“Third way and Antinomy of Hungarian Politics among the world wars”

“Courage in Politics”