Kiss Rebeka

Kiss Rebeka
CV letöltése Tudományos segédmunkatárs (TK PTI)
Kutatási területek

Törvényhozás-kutatás

Kiemelt publikációk

Kiss Rebeka (2020) Az önálló képviselői indítványok szerepe a törvényhozásban, in: Sebők Miklós – Gajduschek György – Molnár Csaba (szerk.) A magyar jogalkotás minősége: Elmélet, mérés, eredmények, Budapest, Gondolat Kiadó, pp. 305-348. 

Projektek
  • Hungarian Comparative Agendas Project (CAP) Honlap: https://cap.tk.hu/
  • Text Mining of Political and Legal Texts (poltextLAB) Honlap: https://poltextlab.tk.hu/
  • Kúria, PhD program
  • Új Nemzeti Kiválóság Program 2019/2020
  • Tématerületi Kiválóság Program 2019/2020
  • KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú „A jó kormányzást megalapozó közszolgálatfejlesztés” című projekt keretében megvalósuló „Az állami eljárások racionalizálásának alapkérdései” című kutatás
Aktuális kézirat
  • Sebők, Miklós – Kiss, Rebeka – Járay, István – Gárdos-Orosz, Fruzsina: How to quantify constitutional reasoning? A text mining analysis of the Hungarian Constitutional Court
  • Sebők, Miklós – Kiss, Rebeka – Kovács, Ádám: The concept and measurement of legislative backsliding – The case of Hungary