Körösényi András

Körösényi András
CV letöltése Kutatóprofesszor (TK PTI)
Kutatási területek

- Politikaelmélet, demokráciaelméletek, képviselet

- Politikai vezetés

- Kormányzati rendszer és politika Magyarországon

Kiemelt publikációk
 • Körösényi, A., Patkós, V., Plesz B. and Susánszky, P. (2022). The potentials of heresthetic and rhetoric in an open framing situation: Theory and evidence from a survey experiment. European Political Science Review, 14 (1), 94-114.  http://doi.org/10.1017/S1755773921000321    
 • Illés, G., Körösényi, A. (2022). From the theater to the hippodrome: A critique of Jeffrey Green’s theory of plebiscitary democracy and an alternative. Contemporary Political Theory 21, 419–442. https://doi.org/10.1057/s41296-021-00525-6   FH = 1
 • Körösényi, A., Illés, G. and Gyulai, A. (2020). The Orbán Regime: Plebiscitary Leader Democracy in the Making (London: Routledge), 1-194. E-book verzió: DOI: 10.4324/9780429053436 
 • Körösényi, A., Illés, G. és Gyulai, A. (2020). Az Orbán-rezsim: a plebiszciter vezérdemokrácia elmélete és gyakorlata. Budapest, Osiris.
 •  Körösényi, A. (2019). Manipuláció és demokrácia: Politikaelméleti tanulmányok. Budapest: Gondolat.
 • Pakulski, J. and Körösényi, A. (2012). Toward Leader Democracy, London-New York-Delhi: Anthem Press. 1-181. 
 • Femia, J., Körösényi, A. and Slomp, G. (eds.) (2009). Political Leadership in Liberal and Democratic Theory, Exeter, UK: Imprint Academic, 1-200.  FH = 10
 • Körösényi, A. (2005). Vezér és Demokrácia.  L’Harmattan Kiadó, Budapest, 1-239.    
 • Körösényi, A. (1999). Government and Politics in Hungary. Central European University Press-Osiris, Budapest, 1-330.
 • Körösényi, A. (1998). A magyar politikai rendszer. Osiris Kiadó, Budapest, 1-391.
Projektek

- 1991  The Future of Democracy in Eastern Europe, University of Leiden

- 1992-93  Democratization and Market-Oriented Economic Reforms,  Overseas Development Council, Washington D.C.

- 1992 Parteiendemokratie und Transformation. Politische Landschaften in Osteuropa, Konrad-Adenauer-Stiftung, Bonn

- 1993 New Constitution making in Eastern Europe, Universita's Bocconi, Milano, CNR (the Italian National Committee of Research)

- 1993-95  Privatization Project-Project Syndicate, Institute on Economies in Transition, Central European University, Prague

- 1994-96  Politikai kapcsolatrendszer. T-013495 számú OTKA-kutatás, Budapest, Kutatásvezető

- 1995-97  Democratic Transition and Political Patronage. CEU Research Support Scheme of the Higher Education Suppert Programme, Prague.

- 1996-97  Az állam szerepéről. KORRIDOR Politikai Kutatások Központja, Budapest.

- 1998-2000  A kormány, mint politikai vezetés. T-025636 számú OTKA kutatás, Budapest.

- 1998-2000  Die politischen Systeme  Osteuropas. Buchprojekt, Institut für Politikwissenschaft, Technische Univesitat Dresden.

- 2001-2002 A kormány és a végrehajtóhatalom helye a hatalommegosztás rendszerében. OKTK kutatás, Nyilvántartási száma: A.1868/III.a. Kutatásvezető.

- 2001-2004 Demokráciaelméletek összehasonlító elemzése. T-034362 nyilvántartási számú OTKA kutatás, Budapest. Kutatásvezető.

-2005-2007 A racionális választás elméletének politikaelméleti-politikatudományi jelentősége. T-049132 sz. OTKA kutatás, Budapest. Kutatásvezető.

-2008-2012 A politikai vezetés fogalma a demokrácia- és politikaelméletben, T- 72656 számú OTKA kutatás, kutatásvezető.

-Választási ígéretek és kormányzati teljesítmény, 2011-2013 (MTA PTI, 2012-től OTKA kutatás)

- Politikai vezetés válság és rendkívüli helyzet idején c. kutatás, kutatásvezető (MTA TK PTI 2013-2017

-2014-2017 Palgrave Handbook of Political Elites c. nemzetközi könyvprojekt

-A weberi vezetők visszatérése, ELKH TK PTI, 2019-2022, (NKFI, témaszám: K 128139)

- A polarizáció szerepe a nemkívánt társadalmi kimenetelek létrejöttében (NKFI, FK: 137755, résztvevő kutató)

-Demokrácia az identitáspolitika korában (2022-2026) NKFI kutatási projekt: K-142410)