Stumpf István

Stumpf István
CV letöltése Tudományos főmunkatárs (TK PTI)
Kutatási területek

jogállamiság, alkotmányos berendezkedés, hatalommegosztás, állam – kormányzati politika – közigazgatás

Kiemelt publikációk

Stumpf, István: Az Országgyűlés és az Alkotmánybíróság viszonyának változásai 2010-től-bírói aktivizmus, parlamenti szupremácia, alkotmányos identitás. PARLAMENTI SZEMLE 2019/1 5-30,25 p.

Stumpf, István: Reinventing Government: Constitutional Changes in Hungary Budapest, Gondolat (2017) 214 p.

Stumpf, István: Separation of powers and the politics of constitutional reforms, including judicial independence CONSTITUTIONAL LAW REVIEW 2017: 11 pp. 3-23., 21 p. (2017)

Stumpf, István: The Hungarian Consitutional Court's Place in the Constitutional System of Hungary

POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 13: Special issue pp. 239-258. , 20 p. (2017)

Stumpf, István: Reinventing Government and the Separation of Powers HUNGARIAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES 57: 1 pp. 42-58. , 17 p. (2016)

Stumpf, István: Nemzeti identitás az Alaptörvényben. In: Menyhárd, Attila; Varga, István (szerk.) 350 éves az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara 2. kötet: A jubileumi év konferenciasorozatának tanulmányai Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, (2018) pp. 1121-1129, 9 p.

Stumpf, István: A magyar és az angolszász parlamentek közös hagyományai és távlatai In: Módos, Mátyás (szerk.) A házszabályon túl: előadások a parlamenti jog aktuális kérdéseiről. 2. köt. Budapest, Országgyűlés Hivatala, (2018) pp. 205-210., 6 p.

Stumpf, István: A tulajdonhoz való jog állam általi korlátozásának határai: Az Alkotmánybíróság döntéseinek elemzése In: Lapsánszky, András; Smuk, Péter; Szigeti, Péter (szerk.) Köz/érdek: Elméleti és szakjogi megoldások egy klasszikus problémára Budapest, Gondolat, (2017) pp. 379-391. , 13 p.

Stumpf, István: Erős állam – alkotmányos korlátok Budapest, Századvég (2014) 259 p.

Stumpf, István: A kormány alkotmányos jogállása. ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 8 (2), 2015. pp. 8-14.