Szabó Márton

Szabó Márton
CV letöltése Kutató professor emeritus (TK PTI)
Kutatási területek

diszkurzív politikatudomány

Kiemelt publikációk
 • Szabó Márton: Kötőjelek. Írások politikáról, tudományról és közéletről. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2014. 399 p. 
 • Szabó Márton: A közügy politikaelmélete. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, 2014. 253 p.
 • Szabó Márton: Politikai episztemológia. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2011. 333 p.
 • Szabó Márton: Politikai idegen. A politika diszkurzív szereplőinek elméleti értelmezése. Budapest: L’Harmattan Könyvkiadó, 2006. 236 p.
 • Szabó Márton: A diszkurzív politikatudomány alapjai. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2003. 307 p.
 • Szabó Márton: Politikai tudáselméletek. Budapest: Universitas - Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998. 241 p.
 • Szabó Márton: Diszkurzív térben. Tanulmányok a politikai nyelvről és a politikai tudásról. Budapest: Sciencia Humana, 1998. 388 p.
 • Szabó Márton: Munka és morál. A munkához való erkölcsi viszony funkciójának és értelmezésének történelmi változása. Budapest: Művelődési Minisztérium Kiadása. 1981. 180 p.
 • Márton Szabó: The conceptual history of politics as the history of political conceptualisations. In European Journal of Political Theory 2009 April, Vol. 8. No 2. 75–84. pp.
 • Márton Szabó: The Communist Worker as a New Citizen in History. An Essay on the Three Phases of Hungarian Socialism In Redescriptions. Yearbook of political Thought, Conceptual History and Feminist Theory. 2008 vol 12. 19–46 pp. Lit Verlag, Berlin.
 • Márton Szabó: Politics versus the Political: Interpreting ‘das Politische’ in Carl Schmitt. In Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory No. 12. May 2006. Special Issue on Conceptions of Politics. pp. 27–42.
 • Márton Szabó: Die Semantik des Systemwechsels. In Kristina Mänicke (Hrsg.) Öffentliche Konfliktdiskurse um Restitution von Gerechtigkeit, politische Verantwortung und nationale Identität. Peter Lang Verlag. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, Paris. Wien: 1996, 57–70. pp.