Lezárt kutatások, projektek 2003-2010

A visegrádi együttműködés múltja, jelene, bukatatói és perspektívái

Hamberger Judit

OTKA

2005–2011

 

 

 

 

Tranzíciós folyamatok Horvátországban és Szlovéniában

Szilágyi Imre

OTKA

2005–2011

 

 

 

 

Imrédy Béla, a bankár és miniszter

Pogány Ágnes

OTKA

2006–2010

 

 

 

 

Gazdasági és kulturális elitek vizsgálata 2007

Kovách Imre

OTKA

2007–2010

 

 

 

 

A 2011-es magyar EU elnökség szakpolitikai stratégiái - konferenciasorozat

Kégler Ádám

Innotars - NKTH

2009–2010

 

 

 

 

A terület-és településfejlesztés forrásallokációjának társadalmasítása »www.mtapti.hu/innotars

Bódi Ferenc

Innotars - NKTH

2008–2010

 

 

 

 

Magyar és kisebbségi elitcsoportok innovációs kapacitása és értékteremtő képessége Magyarországon, Romániában és Szlovákiában

Kovách Imre

Innotars - NKTH

2008–2010

 

 

 

 

Korunk és az iszlám »Részletek

Csicsmann László,
BCE

MEH–MTA

2009–2010

 

 

 

 

Modernizáció és feudalizmus

Vitányi Iván

MEH–MTA

2009–2010

 

 

 

 

Jelentés a magyar kultúráról – átfogó körkép » Részletek

Antalóczy Tímea

MEH–MTA

2008–2010

 

 

 

 

Globalizáció kutatás »Részletek

Érték és kultúra Műhely

MTA Elnöki keret

2009–2010

 

 

 

 

Európai Társadalomtudományi Elemzések,
European Social Survey (ESS-EUTE) www.esshu.hu

Szoboszlai György

MTA–MEH

2009–2010

 

 

 

 

PROGRESS – Együtt az Egyenlőségért 2009-2010 program Diszkriminációs mérési rendszer megújítása Magyarországon – adatbázis készítése

Gazsó Tibor

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

2010

 

 

 

 

Minimum Wage Systems and Changing Industrial Relations in Europe

Neumann László

European Commission

2009–2010

 

 

 

 

A magyar politikatudomány tradíciói a két világháború között

Csizmadia Ervin

OTKA

2007-2009

 

 

 

 

Information reporting services and communication outreach services »www.noc.mtapti.hu

Neumann László

Eurofound

2006-2010

 

 

 

 

General Approach to the Social Patterns of Relation to Work, SPREW
www.ftu-namur.org/sprew

Vajda Júlia

EU-FP6-2004-CITIZENS-5

2006-2008

 

 

 

 

Mezőgazdasági termelők közös piaci fellépésének elősegítése,COFAMI
www.cofami.org

Kovách Imre

EU-FP6

2005-2008

 

 

 

 

Magyarország az Európai Parlamentben - nemzetközi tapasztalatok és a magyar részvétel problémái

Fricz Tamás

OTKA

2005-2008

 

 

 

 

Korszakváltások a politikai kommunikációban

Kiss Balázs

OTKA

2005-2008

 

 

 

 

Területpolitika helyi szociális ellátórendszert érintő döntéseinek hatása a vidéki helyi  társadalmak népességmegtartó képességére és a helyi hatalom érdekérvényesítésére

Bódi Ferenc

OTKA

2005-2008

 

 

 

 

A globális környezeti rezsimek és a magyar közpolitika

Boda Zsolt

OTKA

2004-2008

 

 

 

 

EU Lobbi – A kormányzati, gazdasági és civil érdekérvényesítés az Európai Unióban www.eulobbi.hu

Bayer József

NKFP6-00050/2005 Jedlik Ányos Program

2005-2008

 

 

 

 

Jelentés a magyar kultúráról

Antalóczy Tímea

Nemzeti Kulturális Alap

2008

 

 

 

 

A tudástársadalom feltételrendszere és kialakításának módozatai egy Hargita megyei kistérségben c. konferencia rendezése, 2008. szeptember Csíkszereda

Kovách Imre

Mecenatúra - NKTH

2008

 

 

 

 

A tervezett piacnyitás és privatizáció foglalkoztatásra gyakorolt várható hatásai és a szerkezetváltás kezelésének lehetséges eszközei a menetrend szerinti helyi és helyközi személyszállításban

Jancsics Dávid

Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

2007-2008

 

 

 

 

Az emberi kapcsolatok hatása a szubjektív életminőségre

Utasi Ágnes

OTKA

2004-2007

 

 

 

 

Kína a világpolitikában (publikáció)

Kulcsár Kálmán

OTKA

2007

 

 

 

 

A felsõoktatási intézmények és a helyi szereplõk együttmûködésének erõsítése. Karriercentrum

Bódi Ferenc

Regionális Operatív Program 3.3

2005-2007

 

 

 

 

Ország-jelentés az Európa Tanács számára

Laki László

MOBILITÁS

2006-2007

 

 

 

 

A nemzetközi munkaerő modell dinamikája,DYNAMO

Tóth András

EU-FP6

2005-2007

 

 

 

 

A politika tabloidizációja

Hankiss Elemér

OTKA

2003-2007

 

 

 

 

Balogh István: Igazságosság és politika c. kötetének megjelentetése

Balogh István

Nemzeti Kulturális Alap

2006-2007

 

 

 

 

A tudástársadalom és a magyar vidékfejlődés

Kovách Imre

OTKA

2004-2006

 

 

 

 

A politikai párt diszkurzív valósága:
a Fidesz MPSZ vizsgálata

Szabó Márton

OTKA

2005-2006

 

 

 

 

Értékek változásai Európában. 24 európai társadalom összehasonító vizsgálata. Az Európai Társadalmi Vizsgálat 3. magyarországi felvétele.

Antalóczy Tímea

 OTKA

2005-2006

 

 

 

 

A globális környezeti rezsimek és a magyar közpolitika

Boda Zsolt

OTKA

2004-2006

 

 

 

 

Az EU technokrácia társadalmi összetétele, szocializációs sajátosságai, belső kapcsolatai, döntéshozatali metódusa, érdekérvényesítési módja

Szalai Erzsébet

Bábolna Rt.

2004-2006

 

 

 

 

European Social Survey (ESS)- Európai Társadalomtudományi Elemzések (EUTE)

Füstös László

MTA Elnöki Keret

2006

 

 

 

 

A halmozottan hátrányos helyzetû kistérségekben megvalósuló empirikus kutatáshoz és stratégiai elemzés

Bayer József

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium

2006

 

 

 

 

Növekedési Pólusok

Fekete Judit

Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.

2006

 

 

 

 

Új kapcsolatok a város és falvak között
www.rural-urban.org

Kovách Imre

Kovách Imre
tud. ig. helyettes,
tud. főmunkatárs

2003-2006

 

 

 

 

From welfare to knowfare. A European approach to employment and gender mainstreaming in the knowledge-based society

Neumann László

EU-FP5 WELKNOW

2003-2006

 

 

 

 

A fenntartható vidékfejlesztési politika, a tudásalapú társadalom körülményei között
www.corason.hu

Kovách Imre

EU-FP6 
CORASON

2004-2006

 

 

 

 

Exit from and non-take-up of public services.
A comparative analysis: France, Greece, Spain, Germany, Netherlands, Hungary www.exnota.org

A.Gergely András

EU-FP5 EXNOTA

2003-2005

 

 

 

 

Hungarian Correspondent for EIRO

Tóth András

Eurofound

2004

 

 

 

 

Budapest kulturális fogyasztása

Antalóczy Tímea

Pro Cultura Urbis Közalapítvány

2004

 

 

 

 

A globális gazdaság, globális társadalom: a nemzetközi gazdaság etikája c. kismonográfia támogatása

Boda Zsolt

Nemzeti Kulturális Alapprogram

2004

 

 

 

 

Kormányzati döntés-előkészítést támogató és hatásvizsgálatot megvalósító társadalomkutatások. (A vidéki lakosság társadalmi-gazdasági jellemzőinek és értékorientációinak vizsgálata)

Kovách Imre

Miniszterelnöki Hivatal

2004

 

 

 

 

Térségfejlesztési programok megalapozása, a tartósan kirekesztődöttek felzárkóztatásának segítése, halmozottan hátrányos helyzetű kistérségek és települések gazdasági és társadalmi felzárkóztatását szolgáló kutatás

Kovách Imre

Esélyegyenlőségi Kormányhivatal

2004

 

 

 

 

 A harmincas egyedülálló diplomások ambivalens életminősége. Házassághalasztás és családvágy

Utasi Ágnes

OKTK

2003-2004

 

 

 

 

Kormányzatelméletek az ezredforduló Magyarországán

Csizmadia Ervin

OKTK

2003-2004

 

 

 

 

Gazdasági elit és társadalom a piacgazdaság megszilárdulásának új szakaszában

Szalai Erzsébet

OKTK

2003-2004

 

 

 

 

Napjaink magyar társadalma és fejlődési irányai

Vitányi Iván és
Hankiss Elemér

Miniszterelnöki Hivatal

2003-2004

 

 

 

 

A 2004. évi EU választásokra „Választási Képeskönyv” elkészítése és kiadása

Guba László

BM Központi Adatfeldolgozó és Nyilvántartó Hivatal

2003-2004

 

 

 

 

A helyi hatalom és az önkormányzati választások Magyarországon (1990-2002)

Bőhm Antal

OTKA

2002-2004

 

 

 

 

Az európai integráció kihívása a magyar pártrendszerre és a választói magatartásra

Fricz Tamás

OTKA

2002-2004

 

 

 

 

Döntéshozatali mechanizmusok a külpolitikában – az észak-Amerikai Egyesült államok 1990

Galló Béla

OTKA

2002-2004