Helyi szociális ellátórendszer Magyarországon

Helyi szociális ellátórendszer Magyarországon

Tartalom

Thomas R. Lawson – Eric R. Soelter:
A jóléti állam fejlődésének szociokulturális modellje

Bódi Ferenc:
A szociális ellátórendszer kifejlődése Magyarországon, történeti háttér, nemzeti sajátosságok

Bódi Ferenc – Bódi Mátyás:
A népesség fogyás, elöregedés – kisiklott fejlődési pályák

Bódi Ferenc – Bódi Mátyás:
Hol vannak a választók?

Fónai Mihály:
A települési problémák és a lakossági szükségletek lehetséges hatása a helyi politikára

Bódi Ferenc – Giczey Péter:
Migrációs folyamatok az újkori Magyarországon és napjainkban

Bódi Ferenc:
A komplex válság elemei és hatása a vidéki társadalmakra

Bódi Ferenc – Horváth Zsuzsanna:
Árnyékok és kísértetek a vidéki helyi szociális ellátásban

Obádovics Csilla – Bruder Emese – Kulcsár László:
A gazdasági és szociális helyzet területi egyenlőtlenségei a vidéki Magyarországon – hasonlóságok és eltérések

Fábián Gergely – Takács Péter:
A válság és az egyenlőtlenségek alakulása – egy lokális példa

Fábián Gergely – Szoboszlai Katalin – Hüse Lajos:
A „kamatos pénz”

Bódi Ferenc – Fekete Attila:
A kereslet és kínálat változása az alapszintű oktatásban 1988–2009

Balázsi Ildikó – Bódi Ferenc:
Iskolai teljesítmény – iskolai átszervezés 2006–2009

Fekete Attila:
Iskolák a határon

Laki László – Szabó Andrea:
A fiatalok szerint a magyar világ…

Bódi Ferenc – Fekete Attila – Bódi Mátyás:
A fejlesztési források abszorpciója az apró-, kis- és középvárosok erőterében

Bódi Ferenc – Fekete Attila:
Magad uram, ha nincs szolgád

Mellékletek

Mellékletek