MANDÁTUMINTERPRETÁCIÓ

A kutatás rövid neve

MANDÁTUMINTERPRETÁCIÓ

A kutatás teljes neve

Hogyan jön létre a győztes mandátuma? Mandátuminterpretáció a választás és a kormányalakítás között

A kutatás rövid leírása

A kutatás célja a mandátumelmélet egy módosított változatának, a mandátum értelmezésére és percepciójára koncentráló megközelítésnek a segítségével elemezni a magyar országgyűlési választásokat követő sajtókommunikációt. Arra a kérdésre keressük a választ, hogy a választásokat követően megjelent-e a győzelem mandátumként való értelmezése, illetve milyen tényezők játszanak szerepet ennek létrejöttében.

A kutatás időtartama

2010-től várhatóan 2014-ig

A kutatás jellege

A PTI kiemelt, csoportos projektjének egyik kiegészítő modulja

Minőségbiztosítás

Belső, külső opponensekkel

Projektvezető

Körösényi András, modul: Brunczel Balázs

Kutatásvezető

Soós Gábor, modul: Brunczel Balázs

Részt vevő kutatók

Brunczel Balázs

Kapcsolat

brunczel.balazs@tk.mta.hu

Honlap

sertorius.hu/igeret

Leírás

A mandátummal foglalkozó szakirodalom nagy része azt vizsgálja, hogy kimutatható-e valamiféle jelzés, üzenet, amely a választók felől irányul a képviselők, a pártok vagy az elnök felé. A mandátumot tehát a „küldő” szemszögéből vizsgálják.
Léteznek azonban olyan munkák is, melyek más oldalról közelítik meg a kérdést, és azt állítják, hogy a küldőorientált elképzelés mellett helye van a címzettorientált megközelítésnek is. Eszerint azt is meg kell vizsgálnunk, hogy a politikusok vagy más szereplők érzékelnek-e valamiféle jelzést. Tehát a mandátum percepcióján van a hangsúly. Ez azt is jelenti, hogy nem az a fontos, valóban létrejött-e a mandátum, azaz valóban konkrét közpolitikai program végrehajtására hatalmazták-e fel a választók a kormányt, hanem az, hogy megjelenik-e a mandátumban való hit. A hitek és percepciók maguk is képesek hatást kifejteni, vagyis befolyásolják a politikusok magatartását, s ezen keresztül a politikai folyamatok kimenetét.
A kutatás során először azt elemezzük, hogy miben tér el a mandátum e módosított értelmezése a mandátumelmélet dominánsnak nevezhető áramlatától, és milyen kutatási kérdéseket igyekeznek megválaszolni az ezen irányzathoz tartozó munkák. Majd pedig kiválasztva e kérdések közül azokat, melyek leginkább alkalmazhatók a magyar politikai rendszerre, elemezzük a választások utáni időszakok kiválasztott médiumait.