PÁRTFEJLŐDÉS

A kutatás rövid neve

PÁRTFEJLŐDÉS

A kutatás teljes neve

A magyar pártok fejlődése történeti perspektívában

A kutatás leírása

A kutatás azt vizsgálja, hogy a kormánypártiság és az ellenzékiség mintázatai hogyan alakultak ki az 1867 utáni politikában, és hogyan ismétlődnek (ha ismétlődnek) az 1990 utáni új demokrácia viszonyai között.

A kutatás időtartama

2 év (2011. január 1. - 2012. december 31.)

Kutatás jellege

Egyéni

Projektvezető

Csizmadia Ervin

Kutatásvezető

Csizmadia Ervin

Kapcsolat

csizmadia.ervin@tk.mta.hu

Leírás

A kutatási terv abból indul ki, hogy a magyar pártfejlődési folyamatok vizsgálatát egy standard nyugat-európai mércéhez kell igazítanunk, s a hazai folyamatok vizsgálatát történeti és komparatív értelemben egyaránt újra kell alapoznunk. A téma politikatudományi relevanciáját az adja, hogy vaskosan szakmai kihívásról van szó: a kutatás szempontjából fő vizsgálati terepnek számító 1867-1945 közötti időszak nem pusztán történészek számára nyújt megfelelő kutatási terepet, hanem azon politikatudósok számára is, akik – mint jómagam – a távolabbi múlt és a jelen közötti szerves kapcsolat tézisét szeretnék tesztelni a pártok működésén és fejlődési modelljein, logikáján keresztül. Végeredményben szeretnénk kimutatni, hogy a pártfejlődésben meghatározó szerep jut a folytonosságnak.