Politika az irodalomban

A kutatás rövid neve

POLITIKA AZ IRODALOMBAN

A kutatás teljes neve

Politika az irodalomban

A kutatás rövid leírása

A politikai filozófia számos műfajt használ és értelmez, ezek között kifejezetten irodalmi szövegek is vannak, kezdve az antik tragédiáktól a modern regényekig. A kutatás problémacentrikus, tehát nem a szövegek irodalomelméleti elemzése a célja, hanem egyes klasszikus politikaelméleti, filozófiai kérdésekre igyekszik újszerű válaszokat találni.

A kutatás időtartama

2 év

A kutatás jellege

Egyéni

Projektvezető

Balázs Zoltán

Kutatásvezető

Balázs Zoltán

Részt vevő kutatók

Balázs Zoltán

Kapcsolat

balazs.zoltan@tk.mta.hu

Leírás

A kutatás több éve zajlik, néhány publikáció elkészült, ezek közül három megjelent, kettő megjelenés alatt áll. A cél akadémiai doktori értekezés elkészítése, amely a kutatás módszertanát és létjogosultságát is tisztázza, s egyes irodalmi művek elemzésével igyekszik igazolni, hogy azokkal egyes klasszikus politikaelméleti, ill. –filozófiai problémák, kérdések új megvilágításba kerülhetnek. Swift, Kafka, Kleist, Shakespeare, Mikszáth egy-egy művét dolgoztam föl eddig. A legnagyobb feladat magának a politikai fogalmának, mibenlétének átgondolása ilyen instrumentáriummal. Ebből a szempontból figyelemre méltó, hogy Carl Schmitt maga is kísérletezett Shakespeare-kommentárral, egészen pontosan a Hamletről adott érdekes értelmezést. Remélhetőleg egy-két éven belül a disszertáció elkészül.